Definicja terminu : awaria poważna

zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2018-01-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4108 +-0.00%
AUD 2.7210 +0.03%
CAD 2.7420 +0.08%
EUR 4.1663 -0.18%
CHF 3.5471 +0.21%
GBP 4.7216 +0.35%
KURSY METALI 2018-01-17 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7047.00 +0.34%
Alu. 2187.00 +0.69%
Sn 20525.00 +0.84%
Zn 3445.00 +0.47%
Ni 12415.00 +0.00%
Pb 2555.00 +0.49%