Definicja terminu : autochtoniczny drzewostan
drzewostan lub źródło nasion odnawiane naturalnie w sposób ciągły lub sztucznie z leśnego materiału rozmnożeniowego powstałego z leśnego materiału podstawowego, znajdującego się w miejscu, w którym rośnie lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca.
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2018-04-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4548 +0.43%
AUD 2.6178 -0.05%
CAD 2.6871 +0.20%
EUR 4.2159 +0.43%
CHF 3.5193 +0.10%
GBP 4.8218 +0.45%
KURSY METALI 2018-04-24 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6987.00 +0.92%
Alu. 2222.00 -9.38%
Sn 21250.00 -2.75%
Zn 3240.50 +0.79%
Ni 14250.00 +1.42%
Pb 2348.50 +0.02%