Definicja terminu : audyt kliniczny (praw. atomowe)

systematyczna kontrola lub przegląd medycznych procedur radiologicznych, mające na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz - w razie konieczności – modyfikację dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów;

Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2018-03-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4319 +0.16%
AUD 2.6472 -0.01%
CAD 2.6550 -0.20%
EUR 4.2295 +0.08%
CHF 3.6211 +0.22%
GBP 4.8368 -0.16%
KURSY METALI 2018-03-23 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6658.00 -1.31%
Alu. 2049.00 -0.49%
Sn 20850.00 -0.95%
Zn 3215.00 -0.25%
Ni 13050.00 -2.28%
Pb 2359.50 -0.78%