Definicja terminu : dostęp do drogi publicznej
bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2015-08-28 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7493 +0.11%
AUD 2.6876 +0.60%
CAD 2.8341 +0.06%
EUR 4.2325 +0.17%
CHF 3.8988 -0.69%
GBP 5.7703 -0.52%
KURSY METALI 2015-08-28 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 5095.00 +1.31%
Alu. 1550.00 +1.44%
Sn 14360.00 +3.35%
Zn 1793.00 +3.88%
Ni 9835.00 +1.08%
Pb 1677.00 +1.48%