Definicja terminu : dostęp do drogi publicznej
bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2015-05-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7500 +2.21%
AUD 2.9355 +1.28%
CAD 3.0500 +1.43%
EUR 4.1149 +0.41%
CHF 3.9757 +1.02%
GBP 5.8063 +1.07%
KURSY METALI 2015-05-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6197.50 -0.68%
Alu. 1726.00 -0.58%
Sn 15820.00 -0.50%
Zn 2168.50 -1.14%
Ni 12710.00 -2.34%
Pb 1942.50 -0.51%