Definicja terminu : dostęp do drogi publicznej
bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2014-09-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.2570 +0.19%
AUD 2.8889 -0.71%
CAD 2.9633 -0.08%
EUR 4.1845 -0.04%
CHF 3.4650 -0.09%
GBP 5.3238 -0.04%
KURSY METALI 2014-09-22 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 6782.00 -1.26%
Alu. 1925.00 -1.26%
Sn 21200.00 +0.00%
Zn 2215.50 -1.56%
Ni 17075.00 -3.83%
Pb 2050.50 -0.85%