Definicja terminu : dostęp do drogi publicznej
bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2015-11-24 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 4.0021 +0.35%
AUD 2.8868 +0.86%
CAD 2.9975 +0.76%
EUR 4.2609 +0.50%
CHF 3.9298 +0.38%
GBP 6.0554 +0.16%
KURSY METALI 2015-11-23 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 4515.50 -3.72%
Alu. 1424.00 -3.46%
Sn 14525.00 -1.82%
Zn 1505.00 -4.60%
Ni 8160.00 -8.31%
Pb 1555.00 -3.83%