Definicja terminu : awaria techniczna
gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości;
Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Słownik terminów prawnych
KURSY WALUT 2018-01-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4108 +-0.00%
AUD 2.7210 +0.03%
CAD 2.7420 +0.08%
EUR 4.1663 -0.18%
CHF 3.5471 +0.21%
GBP 4.7216 +0.35%
KURSY METALI 2018-01-17 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7047.00 +0.34%
Alu. 2187.00 +0.69%
Sn 20525.00 +0.84%
Zn 3445.00 +0.47%
Ni 12415.00 +0.00%
Pb 2555.00 +0.49%