Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-08-28
Dziś jest sobota, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-08-28
Po 3 miesiącach
2015-08-28
Magazyn
w tonach
2015-08-28
miedźCu50955076371250
aluminiumAlu.155015663276075
stopy aluminiumAlu. stopy1685170012740
cynaSn14360142506980
cynkZn17931795522875
nikielNi98359870455166
ołówPb16771680.5187400
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-08-28
Kurs poprzedni różnica
2015-08-27
Kurs o 1
miesiąc
2015-07-28
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-05-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-08-28
Kurs o 1
rok różnica
Cu5095.00
1.31%
5239.50
-2.76%
6117.00
-16.71%
7033.00
-27.56%
Alu.1550.00
1.44%
1609.00
-3.67%
1719.50
-9.86%
2108.00
-26.47%
Alu. stopy1685.00
4.66%
1715.00
-1.75%
1725.00
-2.32%
2085.00
-19.18%
Sn14360.00
3.35%
16275.00
-11.77%
15455.00
-7.09%
21800.00
-34.13%
Zn1793.00
3.88%
1957.00
-8.38%
2220.00
-19.23%
2359.50
-24.01%
Ni9835.00
1.08%
11180.00
-12.03%
12840.00
-23.40%
18650.00
-47.27%
Pb1677.00
1.48%
1703.50
-1.56%
1968.00
-14.79%
2254.50
-25.62%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-08-28
Kurs poprzedni różnica
2015-08-27
Kurs o 1
miesiąc
2015-07-28
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-05-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-08-28
Kurs o 1
rok różnica
Cu5076.00
1.54%
5255.00
-3.41%
6111.00
-16.94%
7001.00
-27.50%
Alu.1566.00
1.26%
1649.50
-5.06%
1760.50
-11.05%
2089.00
-25.04%
Alu. stopy1700.00
4.62%
1715.00
-0.87%
1740.00
-2.30%
2105.00
-19.24%
Sn14250.00
2.89%
16100.00
-11.49%
15525.00
-8.21%
21805.00
-34.65%
Zn1795.00
3.91%
1960.00
-8.42%
2218.00
-19.07%
2360.00
-23.94%
Ni9870.00
1.02%
11230.00
-12.11%
12900.00
-23.49%
18755.00
-47.37%
Pb1680.50
1.23%
1716.50
-2.10%
1984.00
-15.30%
2253.00
-25.41%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-08-28
Stan poprzedni różnica
2015-08-27
Stan o 1
miesiąc
2015-07-28
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-05-28
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-08-28
Stan o 1
rok różnica
Cu371250.00
0.22%
344125.00
7.88%
325075.00
14.20%
148425.00
150.13%
Alu.3276075.00
-0.23%
3462675.00
-5.39%
3742175.00
-12.46%
4810550.00
-31.90%
Alu. stopy12740.00
0.00%
13040.00
-2.30%
20080.00
-36.55%
31240.00
-59.22%
Sn6980.00
-4.51%
6990.00
-0.14%
7620.00
-8.40%
12680.00
-44.95%
Zn522875.00
-0.38%
441275.00
18.49%
456650.00
14.50%
735875.00
-28.95%
Ni455166.00
0.10%
452580.00
0.57%
464610.00
-2.03%
326922.00
39.23%
Pb187400.00
-0.91%
220975.00
-15.19%
157025.00
19.34%
220625.00
-15.06%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-08-28 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7493 +0.11%
AUD 2.6876 +0.60%
CAD 2.8341 +0.06%
EUR 4.2325 +0.17%
CHF 3.8988 -0.69%
GBP 5.7703 -0.52%