Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-06-29
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-06-29
Po 3 miesiącach
2015-06-29
Magazyn
w tonach
2015-06-29
miedźCu57675775307650
aluminiumAlu.16421682.53589825
stopy aluminiumAlu. stopy1780180014340
cynaSn14375144007110
cynkZn20112010.5464925
nikielNi1171511750459018
ołówPb1741.51762176300
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-06-29
Kurs poprzedni różnica
2015-06-26
Kurs o 1
miesiąc
2015-05-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-03-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-06-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu5767.00
0.63%
6088.50
-5.28%
6146.00
-6.17%
6976.00
-17.33%
Alu.1642.00
-1.56%
1705.50
-3.72%
1772.00
-7.34%
1850.00
-11.24%
Alu. stopy1780.00
0.00%
1725.00
3.19%
1720.00
3.49%
2015.00
-11.66%
Sn14375.00
-2.54%
15450.00
-6.96%
17300.00
-16.91%
22350.00
-35.68%
Zn2011.00
-0.49%
2212.50
-9.11%
2069.00
-2.80%
2182.50
-7.86%
Ni11715.00
-6.24%
12675.00
-7.57%
13260.00
-11.65%
18765.00
-37.57%
Pb1741.50
-1.64%
1959.50
-11.13%
1831.00
-4.89%
2138.50
-18.56%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-06-29
Kurs poprzedni różnica
2015-06-26
Kurs o 1
miesiąc
2015-05-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-03-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-06-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu5775.00
0.54%
6095.00
-5.25%
6125.00
-5.71%
6938.50
-16.77%
Alu.1682.50
-1.61%
1745.00
-3.58%
1777.50
-5.34%
1885.50
-10.77%
Alu. stopy1800.00
0.00%
1740.00
3.45%
1740.00
3.45%
2010.00
-10.45%
Sn14400.00
-2.54%
15475.00
-6.95%
17200.00
-16.28%
22375.00
-35.64%
Zn2010.50
-0.72%
2214.00
-9.19%
2080.00
-3.34%
2182.50
-7.88%
Ni11750.00
-6.30%
12725.00
-7.66%
13330.00
-11.85%
18850.00
-37.67%
Pb1762.00
-1.56%
1975.00
-10.78%
1837.00
-4.08%
2163.50
-18.56%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-06-29
Stan poprzedni różnica
2015-06-26
Stan o 1
miesiąc
2015-05-29
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-03-27
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-06-27
Stan o 1
rok różnica
Cu307650.00
-0.85%
322150.00
-4.50%
337175.00
-8.76%
155150.00
98.29%
Alu.3589825.00
-0.22%
3733550.00
-3.85%
3958625.00
-9.32%
5053875.00
-28.97%
Alu. stopy14340.00
-0.97%
19860.00
-27.79%
26180.00
-45.23%
36260.00
-60.45%
Sn7110.00
4.41%
7570.00
-6.08%
9965.00
-28.65%
11285.00
-37.00%
Zn464925.00
-0.01%
454575.00
2.28%
518275.00
-10.29%
669000.00
-30.50%
Ni459018.00
0.19%
464364.00
-1.15%
433380.00
5.92%
305790.00
50.11%
Pb176300.00
-0.09%
158700.00
11.09%
235750.00
-25.22%
193400.00
-8.84%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-06-30 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7645 -0.07%
AUD 2.8899 +0.16%
CAD 3.0361 -0.65%
EUR 4.1944 +0.12%
CHF 4.0412 +0.51%
GBP 5.9180 +0.02%