Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2017
Data Święto
2 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
14 kwietnia, piątek
Good Friday
17 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
1 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
29 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
28 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, poniedziałek
Christmas Day
26 grudnia, czwartek Boxing Day
Rok 2018
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-09-18
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-09-18
Po 3 miesiącach
2017-09-18
Magazyn
w tonach
2017-09-18
miedźCu64876534.5302925
aluminiumAlu.2066.520961310800
stopy aluminiumAlu. stopy1760177011920
cynaSn20825206751930
cynkZn3109.53086.5262100
nikielNi1109011150383472
ołówPb23692395162900
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-09-18
Kurs poprzedni różnica
2017-09-15
Kurs o 1
miesiąc
2017-08-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-06-16
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-09-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu6487.00
0.46%
6453.00
0.53%
5655.50
14.70%
4733.50
37.04%
Alu.2066.50
-0.07%
2104.50
-1.81%
1861.00
11.04%
1560.00
32.47%
Alu. stopy1760.00
0.00%
1785.00
-1.40%
1600.00
10.00%
1565.00
12.46%
Sn20825.00
0.73%
20375.00
2.21%
19650.00
5.98%
19125.00
8.89%
Zn3109.50
2.22%
3117.00
-0.24%
2516.00
23.59%
2203.00
41.15%
Ni11090.00
0.77%
10730.00
3.36%
8905.00
24.54%
9650.00
14.92%
Pb2369.00
2.24%
2389.00
-0.84%
2083.50
13.70%
1936.00
22.37%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-09-18
Kurs poprzedni różnica
2017-09-15
Kurs o 1
miesiąc
2017-08-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-06-16
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-09-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu6534.50
0.53%
6490.00
0.69%
5679.00
15.06%
4752.00
37.51%
Alu.2096.00
-0.19%
2089.00
0.34%
1871.50
12.00%
1568.50
33.63%
Alu. stopy1770.00
0.00%
1795.00
-1.39%
1610.00
9.94%
1585.00
11.67%
Sn20675.00
0.61%
20300.00
1.85%
19410.00
6.52%
19125.00
8.10%
Zn3086.50
1.56%
3121.00
-1.11%
2529.00
22.04%
2215.00
39.35%
Ni11150.00
0.59%
10790.00
3.34%
8975.00
24.23%
9700.00
14.95%
Pb2395.00
2.26%
2412.00
-0.70%
2107.00
13.67%
1937.00
23.64%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-09-18
Stan poprzedni różnica
2017-09-15
Stan o 1
miesiąc
2017-08-18
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-06-16
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-09-16
Stan o 1
rok różnica
Cu302925.00
-0.47%
271350.00
11.64%
268450.00
12.84%
349000.00
-13.20%
Alu.1310800.00
-0.20%
1287075.00
1.84%
1432825.00
-8.52%
2166925.00
-39.51%
Alu. stopy11920.00
0.00%
12020.00
-0.83%
12060.00
-1.16%
11680.00
2.05%
Sn1930.00
-1.28%
1945.00
-0.77%
1890.00
2.12%
3835.00
-49.67%
Zn262100.00
-0.63%
248025.00
5.67%
314050.00
-16.54%
444450.00
-41.03%
Ni383472.00
-0.16%
384864.00
-0.36%
376950.00
1.73%
366966.00
4.50%
Pb162900.00
-0.14%
148050.00
10.03%
175575.00
-7.22%
187850.00
-13.28%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-09-15 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.5863 -0.34%
AUD 2.8771 -0.12%
CAD 2.9531 -0.09%
EUR 4.2781 -0.13%
CHF 3.7332 +0.34%
GBP 4.8521 +2.14%