Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-11-20
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-11-20
Po 3 miesiącach
2014-11-20
Magazyn
w tonach
2014-11-20
miedźCu66886621161500
aluminiumAlu.201720114377575
stopy aluminiumAlu. stopy2010203026760
cynaSn197751980011645
cynkZn2236.52245.5678225
nikielNi1617516250393324
ołówPb20172022217125
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-11-20
Kurs poprzedni różnica
2014-11-19
Kurs o 1
miesiąc
2014-10-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-08-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-11-20
Kurs o 1
rok różnica
Cu6688.00
-0.40%
6615.00
1.10%
6922.00
-3.38%
6980.00
-4.18%
Alu.2017.00
-0.40%
1954.50
3.20%
2037.00
-0.98%
1740.00
15.92%
Alu. stopy2010.00
0.00%
2090.00
-3.83%
2025.00
-0.74%
1751.00
14.79%
Sn19775.00
0.36%
19400.00
1.93%
22390.00
-11.68%
22920.00
-13.72%
Zn2236.50
0.22%
2222.50
0.63%
2332.00
-4.10%
1862.00
20.11%
Ni16175.00
2.05%
15315.00
5.62%
18780.00
-13.87%
13510.00
19.73%
Pb2017.00
-0.44%
2012.00
0.25%
2235.50
-9.77%
2074.00
-2.75%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-11-20
Kurs poprzedni różnica
2014-11-19
Kurs o 1
miesiąc
2014-10-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-08-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-11-20
Kurs o 1
rok różnica
Cu6621.00
-0.35%
6570.50
0.77%
6905.00
-4.11%
6985.00
-5.21%
Alu.2011.00
-0.20%
1970.00
2.08%
2054.50
-2.12%
1786.00
12.60%
Alu. stopy2030.00
0.00%
2095.00
-3.10%
2040.00
-0.49%
1790.00
13.41%
Sn19800.00
0.48%
19450.00
1.80%
22430.00
-11.73%
22850.00
-13.35%
Zn2245.50
0.13%
2223.00
1.01%
2331.50
-3.69%
1892.00
18.68%
Ni16250.00
2.17%
15390.00
5.59%
18875.00
-13.91%
13580.00
19.66%
Pb2022.00
-0.39%
2021.00
0.05%
2235.50
-9.55%
2094.00
-3.44%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-11-20
Stan poprzedni różnica
2014-11-19
Stan o 1
miesiąc
2014-10-20
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-08-20
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-11-20
Stan o 1
rok różnica
Cu161500.00
0.42%
157725.00
2.39%
145200.00
11.23%
445700.00
-63.76%
Alu.4377575.00
0.14%
4507500.00
-2.88%
4863350.00
-9.99%
5348875.00
-18.16%
Alu. stopy26760.00
0.00%
27380.00
-2.26%
32540.00
-17.76%
60240.00
-55.58%
Sn11645.00
4.16%
9155.00
27.20%
13485.00
-13.64%
11445.00
1.75%
Zn678225.00
-0.35%
721575.00
-6.01%
735875.00
-7.83%
987050.00
-31.29%
Ni393324.00
0.74%
376506.00
4.47%
324840.00
21.08%
247638.00
58.83%
Pb217125.00
0.00%
224700.00
-3.37%
215600.00
0.71%
234900.00
-7.57%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-11-21 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3827 +0.44%
AUD 2.9195 +0.84%
CAD 2.9888 +0.71%
EUR 4.2088 -0.16%
CHF 3.5011 -0.24%
GBP 5.2904 +0.22%