Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-04-17
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-04-17
Po 3 miesiącach
2014-04-17
Magazyn
w tonach
2014-04-17
miedźCu66316632.5242300
aluminiumAlu.183718755315575
stopy aluminiumAlu. stopy1885192054540
cynaSn23320233509515
cynkZn2057.52074801500
nikielNi1798518000277434
ołówPb21212143200400
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-04-17
Kurs poprzedni różnica
2014-04-16
Kurs o 1
miesiąc
2014-03-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-01-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-04-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6631.00
0.47%
6550.00
1.24%
7379.50
-10.14%
7067.00
-6.17%
Alu.1837.00
0.22%
1684.00
9.09%
1766.00
4.02%
1855.50
-1.00%
Alu. stopy1885.00
1.07%
1845.00
2.17%
1790.00
5.31%
1770.00
6.50%
Sn23320.00
-0.77%
22900.00
1.83%
22400.00
4.11%
20700.00
12.66%
Zn2057.50
0.05%
1971.00
4.39%
2067.50
-0.48%
1835.50
12.09%
Ni17985.00
0.59%
15865.00
13.36%
14595.00
23.23%
15350.00
17.17%
Pb2121.00
0.52%
2035.50
4.20%
2175.50
-2.51%
2013.00
5.37%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-04-17
Kurs poprzedni różnica
2014-04-16
Kurs o 1
miesiąc
2014-03-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-01-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-04-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6632.50
0.43%
6545.00
1.34%
7340.00
-9.64%
7091.00
-6.47%
Alu.1875.00
0.37%
1727.50
8.54%
1807.00
3.76%
1888.00
-0.69%
Alu. stopy1920.00
1.05%
1875.00
2.40%
1825.00
5.21%
1785.00
7.56%
Sn23350.00
-0.53%
22910.00
1.92%
22410.00
4.19%
20750.00
12.53%
Zn2074.00
0.10%
1977.50
4.88%
2067.50
0.31%
1872.00
10.79%
Ni18000.00
0.33%
15960.00
12.78%
14635.00
22.99%
15405.00
16.85%
Pb2143.00
0.33%
2053.00
4.38%
2201.00
-2.64%
2039.00
5.10%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-04-17
Stan poprzedni różnica
2014-04-16
Stan o 1
miesiąc
2014-03-17
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-01-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-04-17
Stan o 1
rok różnica
Cu242300.00
0.00%
253375.00
-4.37%
335775.00
-27.84%
608525.00
-60.18%
Alu.5315575.00
-0.15%
5236475.00
1.51%
5484375.00
-3.08%
5188475.00
2.45%
Alu. stopy54540.00
0.00%
54760.00
-0.40%
56240.00
-3.02%
75000.00
-27.28%
Sn9515.00
-0.16%
9105.00
4.50%
9470.00
0.48%
14625.00
-34.94%
Zn801500.00
-0.39%
794400.00
0.89%
883950.00
-9.33%
1121050.00
-28.50%
Ni277434.00
0.07%
270810.00
2.45%
260448.00
6.52%
168546.00
64.60%
Pb200400.00
-0.83%
202075.00
-0.83%
209750.00
-4.46%
259475.00
-22.77%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-04-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.0265 -0.17%
AUD 2.8240 -0.52%
CAD 2.7488 -0.25%
EUR 4.1820 -0.35%
CHF 3.4293 -0.52%
GBP 5.0789 -0.47%