Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-12-09
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-12-09
Po 3 miesiącach
2016-12-09
Magazyn
w tonach
2016-12-09
miedźCu58245825213325
aluminiumAlu.1742.517382101775
stopy aluminiumAlu. stopy1570158013620
cynaSn21300210503235
cynkZn2709.52728438300
nikielNi1133011380368772
ołówPb23102316187275
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-12-09
Kurs poprzedni różnica
2016-12-08
Kurs o 1
miesiąc
2016-11-09
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-09-09
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-12-09
Kurs o 1
rok różnica
Cu5824.00
-0.24%
5335.00
9.17%
4622.50
25.99%
4620.00
26.06%
Alu.1742.50
0.64%
1737.50
0.29%
1567.50
11.16%
1494.00
16.63%
Alu. stopy1570.00
2.95%
1560.00
0.64%
1570.00
0.00%
1570.00
0.00%
Sn21300.00
-0.44%
21700.00
-1.84%
19600.00
8.67%
14600.00
45.89%
Zn2709.50
-1.28%
2452.00
10.50%
2290.50
18.29%
1521.50
78.08%
Ni11330.00
-0.35%
11450.00
-1.05%
10340.00
9.57%
8725.00
29.86%
Pb2310.00
-0.90%
2127.00
8.60%
1896.50
21.80%
1709.00
35.17%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-12-09
Kurs poprzedni różnica
2016-12-08
Kurs o 1
miesiąc
2016-11-09
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-09-09
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-12-09
Kurs o 1
rok różnica
Cu5825.00
-0.19%
5352.00
8.84%
4643.00
25.46%
4613.00
26.27%
Alu.1738.00
0.84%
1739.00
-0.06%
1586.50
9.55%
1495.00
16.25%
Alu. stopy1580.00
2.60%
1580.00
0.00%
1590.00
-0.63%
1580.00
0.00%
Sn21050.00
-0.94%
21575.00
-2.43%
19500.00
7.95%
14650.00
43.69%
Zn2728.00
-1.41%
2466.00
10.62%
2298.00
18.71%
1539.00
77.26%
Ni11380.00
-0.52%
11490.00
-0.96%
10375.00
9.69%
8755.00
29.98%
Pb2316.00
-1.03%
2140.50
8.20%
1906.00
21.51%
1715.00
35.04%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-12-09
Stan poprzedni różnica
2016-12-08
Stan o 1
miesiąc
2016-11-09
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-09-09
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-12-09
Stan o 1
rok różnica
Cu213325.00
-3.53%
282600.00
-24.51%
350600.00
-39.15%
232700.00
-8.33%
Alu.2101775.00
-0.27%
2116600.00
-0.70%
2196350.00
-4.31%
2930725.00
-28.28%
Alu. stopy13620.00
0.00%
13680.00
-0.44%
11680.00
16.61%
13460.00
1.19%
Sn3235.00
-3.43%
3035.00
6.59%
4290.00
-24.59%
5705.00
-43.30%
Zn438300.00
-0.15%
447800.00
-2.12%
448750.00
-2.33%
520650.00
-15.82%
Ni368772.00
-0.02%
363162.00
1.54%
367932.00
0.23%
393228.00
-6.22%
Pb187275.00
0.00%
187725.00
-0.24%
187850.00
-0.31%
131850.00
42.04%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-12-09 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 4.1772 +1.62%
AUD 3.1238 +1.38%
CAD 3.1688 +1.88%
EUR 4.4385 -0.04%
CHF 4.1120 +0.50%
GBP 5.2701 +1.10%