Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-05-22
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-05-22
Po 3 miesiącach
2018-05-22
Magazyn
w tonach
2018-05-22
miedźCu6931.56961300175
aluminiumAlu.2265.522741232775
stopy aluminiumAlu. stopy1845185012220
cynaSn20725207252510
cynkZn3038.53053230775
nikielNi1470014770300126
ołówPb24482458133275
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-05-22
Kurs poprzedni różnica
2018-05-21
Kurs o 1
miesiąc
2018-04-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-02-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu6931.50
1.03%
6939.00
-0.11%
7032.00
-1.43%
5677.00
22.10%
Alu.2265.50
-0.57%
2463.00
-8.02%
2194.00
3.26%
1943.00
16.60%
Alu. stopy1845.00
-2.64%
1960.00
-5.87%
1855.00
-0.54%
1660.00
11.14%
Sn20725.00
0.36%
22050.00
-6.01%
21650.00
-4.27%
20805.00
-0.38%
Zn3038.50
-1.92%
3243.50
-6.32%
3524.00
-13.78%
2631.00
15.49%
Ni14700.00
0.58%
14640.00
0.41%
13575.00
8.29%
9370.00
56.88%
Pb2448.00
3.73%
2366.00
3.47%
2524.00
-3.01%
2102.00
16.46%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-05-22
Kurs poprzedni różnica
2018-05-21
Kurs o 1
miesiąc
2018-04-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-02-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu6961.00
0.94%
6985.00
-0.34%
7070.00
-1.54%
5695.50
22.22%
Alu.2274.00
-0.26%
2450.00
-7.18%
2182.00
4.22%
1941.50
17.13%
Alu. stopy1850.00
-2.63%
1970.00
-6.09%
1865.00
-0.80%
1670.00
10.78%
Sn20725.00
0.95%
21600.00
-4.05%
21505.00
-3.63%
20600.00
0.61%
Zn3053.00
-1.61%
3260.50
-6.36%
3483.00
-12.35%
2645.00
15.43%
Ni14770.00
0.72%
14650.00
0.82%
13580.00
8.76%
9450.00
56.30%
Pb2458.00
3.84%
2373.00
3.58%
2532.00
-2.92%
2122.00
15.83%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-05-22
Stan poprzedni różnica
2018-05-21
Stan o 1
miesiąc
2018-04-20
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-02-22
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-05-22
Stan o 1
rok różnica
Cu300175.00
-0.90%
353375.00
-15.05%
334675.00
-10.31%
332300.00
-9.67%
Alu.1232775.00
-0.15%
1395550.00
-11.66%
1314225.00
-6.20%
1495350.00
-17.56%
Alu. stopy12220.00
0.00%
11920.00
2.52%
12840.00
-4.83%
14080.00
-13.21%
Sn2510.00
2.87%
2130.00
17.84%
1860.00
34.95%
1970.00
27.41%
Zn230775.00
-0.14%
185000.00
24.74%
143750.00
60.54%
340350.00
-32.19%
Ni300126.00
-1.14%
312894.00
-4.08%
337008.00
-10.94%
378858.00
-20.78%
Pb133275.00
0.00%
131000.00
1.74%
115300.00
15.59%
183225.00
-27.26%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-05-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6693 +1.22%
AUD 2.7650 +0.39%
CAD 2.8498 +0.30%
EUR 4.3037 +0.53%
CHF 3.7007 +1.71%
GBP 4.9034 +0.45%