Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-08-27
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-08-27
Po 3 miesiącach
2014-08-27
Magazyn
w tonach
2014-08-27
miedźCu70517030147375
aluminiumAlu.2082.52086.54817000
stopy aluminiumAlu. stopy2095211031240
cynaSn219152200012985
cynkZn23502354732800
nikielNi1863518730326466
ołówPb22512259217150
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-08-27
Kurs poprzedni różnica
2014-08-26
Kurs o 1
miesiąc
2014-07-25
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-05-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-08-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu7051.00
-0.63%
7183.50
-1.84%
7020.00
0.44%
7300.50
-3.42%
Alu.2082.50
0.02%
2008.50
3.68%
1777.50
17.16%
1828.00
13.92%
Alu. stopy2095.00
2.44%
2010.00
4.23%
1931.00
8.49%
1765.00
18.70%
Sn21915.00
-0.79%
22405.00
-2.19%
23375.00
-6.25%
21700.00
0.99%
Zn2350.00
-0.40%
2420.00
-2.89%
2082.00
12.87%
1937.50
21.29%
Ni18635.00
-0.90%
19160.00
-2.74%
19650.00
-5.17%
14325.00
30.09%
Pb2251.00
-0.27%
2265.00
-0.62%
2120.00
6.18%
2205.50
2.06%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-08-27
Kurs poprzedni różnica
2014-08-26
Kurs o 1
miesiąc
2014-07-25
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-05-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-08-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu7030.00
-0.57%
7180.50
-2.10%
6921.00
1.57%
7317.00
-3.92%
Alu.2086.50
-0.12%
2029.00
2.83%
1819.00
14.71%
1879.00
11.04%
Alu. stopy2110.00
2.43%
2020.00
4.46%
1970.00
7.11%
1800.00
17.22%
Sn22000.00
-0.79%
22475.00
-2.11%
23355.00
-5.80%
21750.00
1.15%
Zn2354.00
-0.36%
2410.00
-2.32%
2083.50
12.98%
1972.50
19.34%
Ni18730.00
-0.85%
19230.00
-2.60%
19660.00
-4.73%
14405.00
30.02%
Pb2259.00
-0.18%
2274.00
-0.66%
2142.00
5.46%
2222.00
1.67%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-08-27
Stan poprzedni różnica
2014-08-26
Stan o 1
miesiąc
2014-07-25
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-05-27
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-08-27
Stan o 1
rok różnica
Cu147375.00
0.79%
152600.00
-3.42%
176550.00
-16.53%
576350.00
-74.43%
Alu.4817000.00
-0.35%
4913225.00
-1.96%
5221950.00
-7.75%
5422150.00
-11.16%
Alu. stopy31240.00
-0.38%
34740.00
-10.07%
43760.00
-28.61%
67060.00
-53.41%
Sn12985.00
-1.89%
11775.00
10.28%
10760.00
20.68%
15295.00
-15.10%
Zn732800.00
-0.18%
653900.00
12.07%
724925.00
1.09%
1024850.00
-28.50%
Ni326466.00
0.08%
312156.00
4.58%
280308.00
16.47%
211902.00
54.06%
Pb217150.00
-0.02%
214525.00
1.22%
192500.00
12.81%
186525.00
16.42%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-08-28 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.1834 +0.22%
AUD 2.9811 +0.52%
CAD 2.9331 +0.59%
EUR 4.2043 +0.39%
CHF 3.4851 +0.46%
GBP 5.2828 +0.38%