Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-03-28
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-03-28
Po 3 miesiącach
2017-03-28
Magazyn
w tonach
2017-03-28
miedźCu5774.55800309225
aluminiumAlu.1918.51928.51923300
stopy aluminiumAlu. stopy1690170014780
cynaSn19925199003715
cynkZn27652783374150
nikielNi97409785381180
ołówPb23082314190200
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-03-28
Kurs poprzedni różnica
2017-03-27
Kurs o 1
miesiąc
2017-02-28
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-12-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-03-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu5774.50
1.78%
5936.00
-2.72%
5486.00
5.26%
4931.00
17.11%
Alu.1918.50
0.13%
1895.00
1.24%
1726.50
11.12%
1469.50
30.55%
Alu. stopy1690.00
0.00%
1640.00
3.05%
1550.00
9.03%
1585.00
6.62%
Sn19925.00
1.92%
19200.00
3.78%
21100.00
-5.57%
17625.00
13.05%
Zn2765.00
0.22%
2813.00
-1.71%
2561.50
7.94%
1777.00
55.60%
Ni9740.00
0.31%
10870.00
-10.40%
10140.00
-3.94%
8580.00
13.52%
Pb2308.00
0.13%
2272.00
1.58%
2070.00
11.50%
1755.00
31.51%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-03-28
Kurs poprzedni różnica
2017-03-27
Kurs o 1
miesiąc
2017-02-28
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-12-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-03-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu5800.00
1.86%
5940.00
-2.36%
5500.50
5.44%
4915.00
18.01%
Alu.1928.50
0.21%
1895.50
1.74%
1713.50
12.55%
1480.00
30.30%
Alu. stopy1700.00
0.00%
1650.00
3.03%
1570.00
8.28%
1610.00
5.59%
Sn19900.00
1.87%
19185.00
3.73%
20950.00
-5.01%
17500.00
13.71%
Zn2783.00
0.18%
2818.00
-1.24%
2575.00
8.08%
1783.00
56.09%
Ni9785.00
0.36%
10950.00
-10.64%
10200.00
-4.07%
8630.00
13.38%
Pb2314.00
-0.17%
2275.00
1.71%
2075.00
11.52%
1763.00
31.25%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-03-28
Stan poprzedni różnica
2017-03-27
Stan o 1
miesiąc
2017-02-28
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-12-28
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-03-24
Stan o 1
rok różnica
Cu309225.00
-0.69%
203100.00
52.25%
331100.00
-6.61%
151375.00
104.28%
Alu.1923300.00
-0.67%
2200900.00
-12.61%
2176800.00
-11.65%
2821375.00
-31.83%
Alu. stopy14780.00
-0.81%
13280.00
11.30%
13200.00
11.97%
16880.00
-12.44%
Sn3715.00
0.00%
5550.00
-33.06%
3660.00
1.50%
4415.00
-15.86%
Zn374150.00
-0.15%
384150.00
-2.60%
428325.00
-12.65%
438175.00
-14.61%
Ni381180.00
-0.26%
377466.00
0.98%
371406.00
2.63%
432672.00
-11.90%
Pb190200.00
0.00%
189750.00
0.24%
195800.00
-2.86%
158400.00
20.08%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-03-29 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9265 +0.25%
AUD 3.0080 +0.99%
CAD 2.9393 +0.57%
EUR 4.2360 -0.40%
CHF 3.9543 -0.47%
GBP 4.8869 -0.89%