Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-07-13
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-07-13
Po 3 miesiącach
2018-07-13
Magazyn
w tonach
2018-07-13
miedźCu61666181258725
aluminiumAlu.21022051.51144700
stopy aluminiumAlu. stopy1790179012520
cynaSn19775196253295
cynkZn26072575243825
nikielNi1387013975263646
ołówPb21622182127600
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-07-13
Kurs poprzedni różnica
2018-07-12
Kurs o 1
miesiąc
2018-06-13
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-04-13
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-07-13
Kurs o 1
rok różnica
Cu6166.00
-0.11%
7201.50
-14.38%
6830.00
-9.72%
5902.00
4.47%
Alu.2102.00
-0.12%
2278.00
-7.73%
2325.00
-9.59%
1911.00
9.99%
Alu. stopy1790.00
0.56%
1665.00
7.51%
1870.00
-4.28%
1640.00
9.15%
Sn19775.00
1.02%
20920.00
-5.47%
21190.00
-6.68%
20000.00
-1.12%
Zn2607.00
0.35%
3228.00
-19.24%
3121.00
-16.47%
2826.00
-7.75%
Ni13870.00
-1.32%
15180.00
-8.63%
14005.00
-0.96%
9185.00
51.01%
Pb2162.00
1.03%
2461.00
-12.15%
2329.00
-7.17%
2294.00
-5.75%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-07-13
Kurs poprzedni różnica
2018-07-12
Kurs o 1
miesiąc
2018-06-13
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-04-13
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-07-13
Kurs o 1
rok różnica
Cu6181.00
-0.18%
7211.00
-14.28%
6862.00
-9.92%
5920.00
4.41%
Alu.2051.50
-0.27%
2276.00
-9.86%
2303.50
-10.94%
1929.00
6.35%
Alu. stopy1790.00
0.56%
1670.00
7.19%
1880.00
-4.79%
1650.00
8.48%
Sn19625.00
0.77%
20900.00
-6.10%
21025.00
-6.66%
19880.00
-1.28%
Zn2575.00
0.04%
3196.00
-19.43%
3127.00
-17.65%
2826.50
-8.90%
Ni13975.00
-1.41%
15250.00
-8.36%
14050.00
-0.53%
9230.00
51.41%
Pb2182.00
1.07%
2471.00
-11.70%
2328.00
-6.27%
2316.50
-5.81%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-07-13
Stan poprzedni różnica
2018-07-12
Stan o 1
miesiąc
2018-06-13
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-04-13
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-07-13
Stan o 1
rok różnica
Cu258725.00
-1.53%
293450.00
-11.83%
357025.00
-27.53%
318225.00
-18.70%
Alu.1144700.00
0.89%
1153875.00
-0.80%
1345175.00
-14.90%
1386100.00
-17.42%
Alu. stopy12520.00
0.00%
12200.00
2.62%
11920.00
5.03%
12340.00
1.46%
Sn3295.00
-0.45%
2500.00
31.80%
1980.00
66.41%
1900.00
73.42%
Zn243825.00
-0.74%
245150.00
-0.54%
194675.00
25.25%
270225.00
-9.77%
Ni263646.00
-0.03%
277014.00
-4.83%
312954.00
-15.76%
375648.00
-29.82%
Pb127600.00
0.24%
132625.00
-3.79%
129200.00
-1.24%
158425.00
-19.46%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-07-16 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6828 -1.12%
AUD 2.7365 -0.43%
CAD 2.8007 -0.79%
EUR 4.3076 -0.52%
CHF 3.6816 -0.81%
GBP 4.8811 -0.17%