Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-10-26
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-10-26
Po 3 miesiącach
2016-10-26
Magazyn
w tonach
2016-10-26
miedźCu4717.54726.5336225
aluminiumAlu.167316812153400
stopy aluminiumAlu. stopy1535155013680
cynaSn20700203502930
cynkZn2339.52352451950
nikielNi1015010195362484
ołówPb20582070188450
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-10-26
Kurs poprzedni różnica
2016-10-25
Kurs o 1
miesiąc
2016-09-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-07-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-10-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu4717.50
-0.05%
4794.00
-1.60%
4862.00
-2.97%
5233.00
-9.85%
Alu.1673.00
1.33%
1620.00
3.27%
1590.50
5.19%
1468.00
13.96%
Alu. stopy1535.00
0.00%
1565.00
-1.92%
1540.00
-0.32%
1665.00
-7.81%
Sn20700.00
1.02%
19800.00
4.55%
17775.00
16.46%
15700.00
31.85%
Zn2339.50
-0.78%
2248.50
4.05%
2224.00
5.19%
1724.50
35.66%
Ni10150.00
-1.02%
10450.00
-2.87%
10315.00
-1.60%
10465.00
-3.01%
Pb2058.00
-0.53%
1907.00
7.92%
1826.00
12.71%
1742.00
18.14%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-10-26
Kurs poprzedni różnica
2016-10-25
Kurs o 1
miesiąc
2016-09-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-07-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-10-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu4726.50
-0.14%
4818.00
-1.90%
4875.00
-3.05%
5221.00
-9.47%
Alu.1681.00
1.33%
1631.00
3.07%
1601.00
5.00%
1501.50
11.95%
Alu. stopy1550.00
0.00%
1585.00
-2.21%
1565.00
-0.96%
1670.00
-7.19%
Sn20350.00
0.87%
19725.00
3.17%
17800.00
14.33%
15525.00
31.08%
Zn2352.00
-0.80%
2258.00
4.16%
2225.00
5.71%
1749.00
34.48%
Ni10195.00
-1.21%
10485.00
-2.77%
10350.00
-1.50%
10480.00
-2.72%
Pb2070.00
-0.46%
1917.00
7.98%
1836.00
12.75%
1756.00
17.88%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-10-26
Stan poprzedni różnica
2016-10-25
Stan o 1
miesiąc
2016-09-26
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-07-26
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-10-26
Stan o 1
rok różnica
Cu336225.00
-0.76%
364125.00
-7.66%
213725.00
57.32%
277950.00
20.97%
Alu.2153400.00
-0.30%
2136025.00
0.81%
2324125.00
-7.35%
3073850.00
-29.94%
Alu. stopy13680.00
0.00%
13680.00
0.00%
11700.00
16.92%
12280.00
11.40%
Sn2930.00
-0.17%
3715.00
-21.13%
5710.00
-48.69%
4540.00
-35.46%
Zn451950.00
-0.23%
442000.00
2.25%
436600.00
3.52%
578125.00
-21.82%
Ni362484.00
0.02%
362364.00
0.03%
373614.00
-2.98%
428370.00
-15.38%
Pb188450.00
-0.09%
191250.00
-1.46%
187225.00
0.65%
148225.00
27.14%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-10-27 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9760 +0.61%
AUD 3.0266 -0.45%
CAD 2.9700 +0.29%
EUR 4.3388 +0.49%
CHF 4.0039 +0.44%
GBP 4.8579 +0.64%