Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-05-22
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-05-22
Po 3 miesiącach
2015-05-22
Magazyn
w tonach
2015-05-22
miedźCu6197.56201330825
aluminiumAlu.172617653769250
stopy aluminiumAlu. stopy1725174020800
cynaSn15820158258150
cynkZn2168.52177462975
nikielNi1271012760455790
ołówPb1942.51957161475
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-05-22
Kurs poprzedni różnica
2015-05-21
Kurs o 1
miesiąc
2015-04-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-02-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu6197.50
-0.68%
5927.00
4.56%
5707.00
8.59%
6945.50
-10.77%
Alu.1726.00
-0.58%
1817.50
-5.03%
1796.50
-3.92%
1745.50
-1.12%
Alu. stopy1725.00
-1.48%
1810.00
-4.70%
1815.00
-4.96%
1925.00
-10.39%
Sn15820.00
-0.50%
15530.00
1.87%
18100.00
-12.60%
23400.00
-32.39%
Zn2168.50
-1.14%
2229.50
-2.74%
2047.00
5.94%
2081.00
4.20%
Ni12710.00
-2.34%
12625.00
0.67%
13950.00
-8.89%
19670.00
-35.38%
Pb1942.50
-0.51%
2048.50
-5.17%
1774.50
9.47%
2112.50
-8.05%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-05-22
Kurs poprzedni różnica
2015-05-21
Kurs o 1
miesiąc
2015-04-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-02-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu6201.00
-0.59%
5931.00
4.55%
5692.00
8.94%
6870.00
-9.74%
Alu.1765.00
-0.62%
1813.50
-2.67%
1810.50
-2.51%
1786.00
-1.18%
Alu. stopy1740.00
-0.85%
1815.00
-4.13%
1830.00
-4.92%
1955.00
-11.00%
Sn15825.00
-0.78%
15625.00
1.28%
18100.00
-12.57%
23300.00
-32.08%
Zn2177.00
-1.27%
2235.00
-2.60%
2061.50
5.60%
2084.00
4.46%
Ni12760.00
-2.48%
12690.00
0.55%
14010.00
-8.92%
19660.00
-35.10%
Pb1957.00
-0.46%
2052.00
-4.63%
1787.00
9.51%
2138.00
-8.47%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-05-22
Stan poprzedni różnica
2015-05-21
Stan o 1
miesiąc
2015-04-22
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-02-20
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-05-22
Stan o 1
rok różnica
Cu330825.00
-0.42%
337275.00
-1.91%
298200.00
10.94%
177350.00
86.54%
Alu.3769250.00
-0.16%
3865775.00
-2.50%
3954175.00
-4.68%
5222700.00
-27.83%
Alu. stopy20800.00
-0.67%
24500.00
-15.10%
26500.00
-21.51%
46860.00
-55.61%
Sn8150.00
-0.91%
9375.00
-13.07%
11440.00
-28.76%
10760.00
-24.26%
Zn462975.00
-0.42%
486850.00
-4.90%
581400.00
-20.37%
734350.00
-36.95%
Ni455790.00
2.00%
434376.00
4.93%
425934.00
7.01%
279672.00
62.97%
Pb161475.00
-0.02%
192375.00
-16.06%
211925.00
-23.81%
192275.00
-16.02%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-05-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6690 +0.23%
AUD 2.8985 +0.10%
CAD 3.0070 +-0.00%
EUR 4.0980 +0.35%
CHF 3.9355 +0.24%
GBP 5.7447 +0.20%