Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-05-01
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-05-01
Po 3 miesiącach
2015-05-01
Magazyn
w tonach
2015-05-01
miedźCu63626355339625
aluminiumAlu.19191921.53814825
stopy aluminiumAlu. stopy1810181023580
cynaSn16200162259070
cynkZn2355.52337468425
nikielNi1376013810444312
ołówPb21392135.5171575
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-05-01
Kurs poprzedni różnica
2015-04-30
Kurs o 1
miesiąc
2015-04-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-01-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-05-01
Kurs o 1
rok różnica
Cu6362.00
1.87%
6019.50
5.69%
5390.50
18.02%
6670.50
-4.62%
Alu.1919.00
0.50%
1765.50
8.69%
1822.50
5.29%
1736.50
10.51%
Alu. stopy1810.00
0.00%
1770.00
2.26%
1840.00
-1.63%
1890.00
-4.23%
Sn16200.00
1.09%
16400.00
-1.22%
19075.00
-15.07%
23050.00
-29.72%
Zn2355.50
0.00%
2069.00
13.85%
2078.50
13.33%
2025.50
16.29%
Ni13760.00
-0.72%
12330.00
11.60%
14705.00
-6.43%
18070.00
-23.85%
Pb2139.00
0.68%
1820.00
17.53%
1827.00
17.08%
2070.50
3.31%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-05-01
Kurs poprzedni różnica
2015-04-30
Kurs o 1
miesiąc
2015-04-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-01-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-05-01
Kurs o 1
rok różnica
Cu6355.00
2.20%
6000.00
5.92%
5369.00
18.36%
6642.00
-4.32%
Alu.1921.50
0.92%
1768.50
8.65%
1831.50
4.91%
1781.00
7.89%
Alu. stopy1810.00
0.00%
1790.00
1.12%
1850.00
-2.16%
1930.00
-6.22%
Sn16225.00
1.25%
16400.00
-1.07%
19125.00
-15.16%
23050.00
-29.61%
Zn2337.00
0.52%
2078.00
12.46%
2088.00
11.93%
2029.00
15.18%
Ni13810.00
-0.50%
12425.00
11.15%
14760.00
-6.44%
18070.00
-23.57%
Pb2135.50
1.16%
1813.00
17.79%
1844.00
15.81%
2095.00
1.93%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-05-01
Stan poprzedni różnica
2015-04-30
Stan o 1
miesiąc
2015-04-01
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-01-29
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-05-01
Stan o 1
rok różnica
Cu339625.00
0.50%
332125.00
2.26%
247450.00
37.25%
231000.00
47.02%
Alu.3814825.00
-0.20%
3935275.00
-3.06%
4058300.00
-6.00%
5343875.00
-28.61%
Alu. stopy23580.00
-0.25%
25860.00
-8.82%
26500.00
-11.02%
54440.00
-56.69%
Sn9070.00
-1.04%
9930.00
-8.66%
11860.00
-23.52%
9540.00
-4.93%
Zn468425.00
-0.54%
510625.00
-8.26%
633175.00
-26.02%
771475.00
-39.28%
Ni444312.00
-0.10%
432996.00
2.61%
425562.00
4.41%
279876.00
58.75%
Pb171575.00
-1.83%
232900.00
-26.33%
215050.00
-20.22%
193875.00
-11.50%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-04-30 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.5987 -1.12%
AUD 2.8578 -1.68%
CAD 2.9922 -1.16%
EUR 4.0337 +0.69%
CHF 3.8438 +0.74%
GBP 5.5622 -0.70%