Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-10-30
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-10-30
Po 3 miesiącach
2014-10-30
Magazyn
w tonach
2014-10-30
miedźCu67856706162625
aluminiumAlu.2015.520114441425
stopy aluminiumAlu. stopy2095210026800
cynaSn19930200009260
cynkZn22832283703100
nikielNi1532515400381762
ołówPb20042017226525
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-10-30
Kurs poprzedni różnica
2014-10-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-30
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu6785.00
-1.02%
6736.00
0.73%
7090.00
-4.30%
7275.50
-6.74%
Alu.2015.50
0.17%
1935.00
4.16%
1982.50
1.66%
1843.50
9.33%
Alu. stopy2095.00
0.48%
2090.00
0.24%
1985.00
5.54%
1820.00
15.11%
Sn19930.00
-1.09%
20330.00
-1.97%
22550.00
-11.62%
23200.00
-14.09%
Zn2283.00
0.79%
2290.00
-0.31%
2358.00
-3.18%
1937.50
17.83%
Ni15325.00
-1.67%
16505.00
-7.15%
18680.00
-17.96%
14555.00
5.29%
Pb2004.00
-0.79%
2083.00
-3.79%
2218.00
-9.65%
2186.50
-8.35%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-10-30
Kurs poprzedni różnica
2014-10-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-30
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu6706.00
-1.17%
6687.00
0.28%
7065.00
-5.08%
7278.00
-7.86%
Alu.2011.00
-0.15%
1969.00
2.13%
1993.50
0.88%
1891.00
6.35%
Alu. stopy2100.00
0.48%
2105.00
-0.24%
2000.00
5.00%
1860.00
12.90%
Sn20000.00
-0.84%
20350.00
-1.72%
22600.00
-11.50%
23275.00
-14.07%
Zn2283.00
0.97%
2290.50
-0.33%
2349.00
-2.81%
1973.50
15.68%
Ni15400.00
-1.44%
16600.00
-7.23%
18825.00
-18.19%
14610.00
5.41%
Pb2017.00
-0.88%
2093.00
-3.63%
2232.00
-9.63%
2207.50
-8.63%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-10-30
Stan poprzedni różnica
2014-10-29
Stan o 1
miesiąc
2014-09-30
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-07-30
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-10-30
Stan o 1
rok różnica
Cu162625.00
-0.03%
152550.00
6.60%
147925.00
9.94%
476025.00
-65.84%
Alu.4441425.00
0.30%
4620175.00
-3.87%
4961375.00
-10.48%
5383625.00
-17.50%
Alu. stopy26800.00
0.00%
27880.00
-3.87%
34740.00
-22.86%
61080.00
-56.12%
Sn9260.00
1.59%
8595.00
7.74%
11780.00
-21.39%
12895.00
-28.19%
Zn703100.00
-0.34%
751400.00
-6.43%
648375.00
8.44%
1035650.00
-32.11%
Ni381762.00
0.21%
356040.00
7.22%
314400.00
21.43%
236958.00
61.11%
Pb226525.00
0.91%
225275.00
0.55%
214650.00
5.53%
232925.00
-2.75%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-10-30 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3592 +1.21%
AUD 2.9546 +0.25%
CAD 2.9991 +0.92%
EUR 4.2280 +0.08%
CHF 3.5068 +0.08%
GBP 5.3706 +0.36%