Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-01-20
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-01-20
Po 3 miesiącach
2017-01-20
Magazyn
w tonach
2017-01-20
miedźCu57065735275400
aluminiumAlu.183918332298625
stopy aluminiumAlu. stopy1600161513280
cynaSn20200202004180
cynkZn2736.52747414350
nikielNi97359810372006
ołówPb23092299195425
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-01-20
Kurs poprzedni różnica
2017-01-19
Kurs o 1
miesiąc
2016-12-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-10-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-01-20
Kurs o 1
rok różnica
Cu5706.00
-0.07%
5485.50
4.02%
4633.50
23.15%
4347.00
31.26%
Alu.1839.00
0.38%
1722.50
6.76%
1612.50
14.05%
1461.50
25.83%
Alu. stopy1600.00
0.63%
1550.00
3.23%
1545.00
3.56%
1560.00
2.56%
Sn20200.00
-4.15%
21185.00
-4.65%
20025.00
0.87%
13550.00
49.08%
Zn2736.50
-0.80%
2615.00
4.65%
2281.00
19.97%
1482.00
84.65%
Ni9735.00
-3.13%
10980.00
-11.34%
10165.00
-4.23%
8565.00
13.66%
Pb2309.00
-0.26%
2183.00
5.77%
2004.50
15.19%
1611.00
43.33%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-01-20
Kurs poprzedni różnica
2017-01-19
Kurs o 1
miesiąc
2016-12-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-10-20
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-01-20
Kurs o 1
rok różnica
Cu5735.00
0.03%
5500.00
4.27%
4653.50
23.24%
4352.00
31.78%
Alu.1833.00
0.52%
1715.50
6.85%
1618.00
13.29%
1467.50
24.91%
Alu. stopy1615.00
0.62%
1570.00
2.87%
1560.00
3.53%
1580.00
2.22%
Sn20200.00
-3.97%
20975.00
-3.69%
19855.00
1.74%
13450.00
50.19%
Zn2747.00
-1.03%
2636.00
4.21%
2294.00
19.75%
1482.50
85.30%
Ni9810.00
-2.87%
11025.00
-11.02%
10220.00
-4.01%
8630.00
13.67%
Pb2299.00
-0.56%
2199.00
4.55%
2013.00
14.21%
1613.00
42.53%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-01-20
Stan poprzedni różnica
2017-01-19
Stan o 1
miesiąc
2016-12-20
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-10-20
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-01-20
Stan o 1
rok różnica
Cu275400.00
0.47%
344025.00
-19.95%
348575.00
-20.99%
235300.00
17.04%
Alu.2298625.00
-0.08%
2109450.00
8.97%
2147350.00
7.04%
2842550.00
-19.14%
Alu. stopy13280.00
0.00%
13200.00
0.61%
13680.00
-2.92%
15320.00
-13.32%
Sn4180.00
-0.48%
3490.00
19.77%
2960.00
41.22%
6160.00
-32.14%
Zn414350.00
-0.60%
429075.00
-3.43%
455100.00
-8.95%
482650.00
-14.15%
Ni372006.00
0.26%
371616.00
0.10%
362826.00
2.53%
450978.00
-17.51%
Pb195425.00
1.24%
184225.00
6.08%
189725.00
3.00%
187400.00
4.28%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-01-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 4.1005 -0.02%
AUD 3.0859 -0.49%
CAD 3.0746 -0.47%
EUR 4.3658 -0.19%
CHF 4.0705 -0.23%
GBP 5.0405 -0.19%