Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-09-01
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-09-01
Po 3 miesiącach
2014-09-01
Magazyn
w tonach
2014-09-01
miedźCu6966.56942148025
aluminiumAlu.20822095.54796075
stopy aluminiumAlu. stopy2105212031160
cynaSn217002170012445
cynkZn2350.52359.5740575
nikielNi1866018820328860
ołówPb22302230.5220550
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-09-01
Kurs poprzedni różnica
2014-08-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-08-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-05-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-08-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu6966.50
-0.41%
7078.00
-1.58%
6995.50
-0.41%
7095.00
-1.81%
Alu.2082.00
-1.51%
1964.50
5.98%
1823.50
14.18%
1775.50
17.26%
Alu. stopy2105.00
2.18%
1960.00
7.40%
1971.00
6.80%
1780.00
18.26%
Sn21700.00
-0.69%
22480.00
-3.47%
23505.00
-7.68%
21230.00
2.21%
Zn2350.50
-0.36%
2347.00
0.15%
2074.00
13.33%
1877.50
25.19%
Ni18660.00
1.11%
18280.00
2.08%
19310.00
-3.37%
13755.00
35.66%
Pb2230.00
-1.28%
2196.50
1.53%
2084.50
6.98%
2160.50
3.22%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-09-01
Kurs poprzedni różnica
2014-08-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-08-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-05-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-08-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu6942.00
-0.42%
7060.00
-1.67%
6906.00
0.52%
7122.50
-2.53%
Alu.2095.50
-0.85%
1970.50
6.34%
1856.50
12.87%
1817.50
15.30%
Alu. stopy2120.00
2.17%
1971.00
7.56%
2020.00
4.95%
1805.00
17.45%
Sn21700.00
-0.82%
22470.00
-3.43%
23480.00
-7.58%
21225.00
2.24%
Zn2359.50
-0.04%
2337.00
0.96%
2068.50
14.07%
1913.00
23.34%
Ni18820.00
1.32%
18375.00
2.42%
19280.00
-2.39%
13830.00
36.08%
Pb2230.50
-0.93%
2208.00
1.02%
2109.00
5.76%
2165.00
3.03%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-09-01
Stan poprzedni różnica
2014-08-29
Stan o 1
miesiąc
2014-08-01
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-05-30
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-08-30
Stan o 1
rok różnica
Cu148025.00
-0.08%
146200.00
1.25%
171350.00
-13.61%
588000.00
-74.83%
Alu.4796075.00
-0.15%
4961950.00
-3.34%
5194425.00
-7.67%
5400350.00
-11.19%
Alu. stopy31160.00
0.00%
34060.00
-8.51%
42320.00
-26.37%
65800.00
-52.64%
Sn12445.00
1.22%
11780.00
5.65%
10865.00
14.54%
15440.00
-19.40%
Zn740575.00
0.85%
655275.00
13.02%
711900.00
4.03%
1005325.00
-26.33%
Ni328860.00
-0.08%
317628.00
3.54%
284436.00
15.62%
212070.00
55.07%
Pb220550.00
0.00%
215550.00
2.32%
190475.00
15.79%
185675.00
18.78%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-09-02 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.2112 +0.24%
AUD 2.9831 -0.36%
CAD 2.9435 -0.14%
EUR 4.2120 +0.05%
CHF 3.4881 -0.06%
GBP 5.3111 -0.28%