Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-05-24
Wczoraj giełda nie pracowała z powodu święta:
Spring Bank Holiday.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-05-24
Po 3 miesiącach
2016-05-24
Magazyn
w tonach
2016-05-24
miedźCu46374610157250
aluminiumAlu.155315622549700
stopy aluminiumAlu. stopy1540156514660
cynaSn15770157056885
cynkZn18271835385675
nikielNi83408390402504
ołówPb1651.51654185550
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-05-24
Kurs poprzedni różnica
2016-05-23
Kurs o 1
miesiąc
2016-04-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-02-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu4637.00
1.42%
5015.50
-7.55%
4585.50
1.12%
6197.50
-25.18%
Alu.1553.00
1.77%
1635.00
-5.02%
1552.00
0.06%
1726.00
-10.02%
Alu. stopy1540.00
0.33%
1550.00
-0.65%
1570.00
-1.91%
1725.00
-10.72%
Sn15770.00
-0.97%
17350.00
-9.11%
16145.00
-2.32%
15820.00
-0.32%
Zn1827.00
-0.27%
1905.00
-4.09%
1727.00
5.79%
2168.50
-15.75%
Ni8340.00
0.36%
9130.00
-8.65%
8520.00
-2.11%
12710.00
-34.38%
Pb1651.50
0.30%
1774.00
-6.91%
1689.50
-2.25%
1942.50
-14.98%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-05-24
Kurs poprzedni różnica
2016-05-23
Kurs o 1
miesiąc
2016-04-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-02-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-05-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu4610.00
1.05%
5005.50
-7.90%
4590.00
0.44%
6201.00
-25.66%
Alu.1562.00
1.43%
1642.50
-4.90%
1545.00
1.10%
1765.00
-11.50%
Alu. stopy1565.00
0.32%
1590.00
-1.57%
1590.00
-1.57%
1740.00
-10.06%
Sn15705.00
-1.23%
17325.00
-9.35%
16000.00
-1.84%
15825.00
-0.76%
Zn1835.00
-0.05%
1915.00
-4.18%
1733.00
5.89%
2177.00
-15.71%
Ni8390.00
0.66%
9170.00
-8.51%
8535.00
-1.70%
12760.00
-34.25%
Pb1654.00
0.30%
1780.00
-7.08%
1692.00
-2.25%
1957.00
-15.48%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-05-24
Stan poprzedni różnica
2016-05-23
Stan o 1
miesiąc
2016-04-22
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-02-24
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-05-22
Stan o 1
rok różnica
Cu157250.00
1.45%
147800.00
6.39%
202450.00
-22.33%
330825.00
-52.47%
Alu.2549700.00
-0.22%
2675900.00
-4.72%
2783775.00
-8.41%
3769250.00
-32.36%
Alu. stopy14660.00
0.00%
16940.00
-13.46%
15600.00
-6.03%
20800.00
-29.52%
Sn6885.00
1.10%
4765.00
44.49%
3850.00
78.83%
8150.00
-15.52%
Zn385675.00
-0.03%
407700.00
-5.40%
493050.00
-21.78%
462975.00
-16.70%
Ni402504.00
-0.10%
420924.00
-4.38%
445260.00
-9.60%
455790.00
-11.69%
Pb185550.00
3.10%
175275.00
5.86%
217675.00
-14.76%
161475.00
14.91%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-05-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9684 -0.26%
AUD 2.8551 +0.17%
CAD 3.0258 +0.15%
EUR 4.4238 -0.55%
CHF 4.0000 -0.26%
GBP 5.8139 +0.55%