Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-11-27
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-11-27
Po 3 miesiącach
2015-11-27
Magazyn
w tonach
2015-11-27
miedźCu46364620.5243350
aluminiumAlu.1479.51486.52905850
stopy aluminiumAlu. stopy1610161013160
cynaSn15015149755235
cynkZn1541.51566545375
nikielNi87658810411246
ołówPb1613.51618128775
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-11-27
Kurs poprzedni różnica
2015-11-26
Kurs o 1
miesiąc
2015-10-27
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-08-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-11-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu4636.00
-0.66%
5219.50
-11.18%
5029.00
-7.81%
6621.50
-29.99%
Alu.1479.50
0.61%
1454.00
1.75%
1528.00
-3.17%
2099.00
-29.51%
Alu. stopy1610.00
2.22%
1665.00
-3.30%
1610.00
0.00%
2010.00
-19.90%
Sn15015.00
0.40%
15545.00
-3.41%
13895.00
8.06%
20375.00
-26.31%
Zn1541.50
-3.75%
1725.00
-10.64%
1726.00
-10.69%
2270.50
-32.11%
Ni8765.00
-3.89%
10485.00
-16.40%
9730.00
-9.92%
16325.00
-46.31%
Pb1613.50
-1.62%
1737.00
-7.11%
1652.50
-2.36%
2065.00
-21.86%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-11-27
Kurs poprzedni różnica
2015-11-26
Kurs o 1
miesiąc
2015-10-27
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-08-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-11-27
Kurs o 1
rok różnica
Cu4620.50
-0.63%
5216.00
-11.42%
4999.00
-7.57%
6562.00
-29.59%
Alu.1486.50
0.41%
1491.00
-0.30%
1546.50
-3.88%
2064.50
-28.00%
Alu. stopy1610.00
1.90%
1670.00
-3.59%
1625.00
-0.92%
2030.00
-20.69%
Sn14975.00
0.44%
15425.00
-2.92%
13850.00
8.12%
20355.00
-26.43%
Zn1566.00
-3.21%
1745.00
-10.26%
1727.50
-9.35%
2280.00
-31.32%
Ni8810.00
-3.61%
10525.00
-16.29%
9770.00
-9.83%
16400.00
-46.28%
Pb1618.00
-1.64%
1754.00
-7.75%
1660.00
-2.53%
2070.00
-21.84%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-11-27
Stan poprzedni różnica
2015-11-26
Stan o 1
miesiąc
2015-10-27
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-08-27
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-11-27
Stan o 1
rok różnica
Cu243350.00
-0.59%
274075.00
-11.21%
370425.00
-34.31%
161950.00
50.26%
Alu.2905850.00
-0.26%
3064650.00
-5.18%
3283625.00
-11.50%
4332400.00
-32.93%
Alu. stopy13160.00
0.00%
12280.00
7.17%
12740.00
3.30%
26760.00
-50.82%
Sn5235.00
0.10%
4510.00
16.08%
7310.00
-28.39%
11760.00
-55.48%
Zn545375.00
0.00%
576800.00
-5.45%
524875.00
3.91%
669075.00
-18.49%
Ni411246.00
0.00%
428232.00
-3.97%
454692.00
-9.56%
401850.00
2.34%
Pb128775.00
-0.31%
147950.00
-12.96%
189125.00
-31.91%
217900.00
-40.90%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-11-27 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 4.0333 +0.09%
AUD 2.9050 -0.15%
CAD 3.0246 -0.08%
EUR 4.2692 -0.17%
CHF 3.9172 -0.59%
GBP 6.0646 -0.20%