Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-07-28
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-07-28
Po 3 miesiącach
2015-07-28
Magazyn
w tonach
2015-07-28
miedźCu5239.55255344125
aluminiumAlu.16091649.53462675
stopy aluminiumAlu. stopy1715171513040
cynaSn16275161006990
cynkZn19571960441275
nikielNi1118011230452580
ołówPb1703.51716.5220975
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-07-28
Kurs poprzedni różnica
2015-07-27
Kurs o 1
miesiąc
2015-06-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-04-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-07-28
Kurs o 1
rok różnica
Cu5239.50
0.95%
5731.00
-8.58%
6090.50
-13.97%
7132.00
-26.54%
Alu.1609.00
0.53%
1668.00
-3.54%
1868.00
-13.87%
1987.50
-19.04%
Alu. stopy1715.00
-0.29%
1780.00
-3.65%
1790.00
-4.19%
1995.00
-14.04%
Sn16275.00
5.68%
14750.00
10.34%
16275.00
0.00%
22550.00
-27.83%
Zn1957.00
1.24%
2021.00
-3.17%
2302.00
-14.99%
2405.00
-18.63%
Ni11180.00
2.33%
12495.00
-10.52%
13230.00
-15.50%
18800.00
-40.53%
Pb1703.50
0.77%
1770.50
-3.78%
2095.00
-18.69%
2269.00
-24.92%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-07-28
Kurs poprzedni różnica
2015-07-27
Kurs o 1
miesiąc
2015-06-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-04-28
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-07-28
Kurs o 1
rok różnica
Cu5255.00
1.06%
5744.00
-8.51%
6085.00
-13.64%
7120.50
-26.20%
Alu.1649.50
0.49%
1710.00
-3.54%
1862.00
-11.41%
2006.50
-17.79%
Alu. stopy1715.00
-0.29%
1800.00
-4.72%
1810.00
-5.25%
2010.00
-14.68%
Sn16100.00
5.16%
14775.00
8.97%
16200.00
-0.62%
22550.00
-28.60%
Zn1960.00
1.03%
2025.00
-3.21%
2296.00
-14.63%
2400.00
-18.33%
Ni11230.00
1.91%
12540.00
-10.45%
13300.00
-15.56%
18850.00
-40.42%
Pb1716.50
0.56%
1790.00
-4.11%
2094.50
-18.05%
2287.00
-24.95%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-07-28
Stan poprzedni różnica
2015-07-27
Stan o 1
miesiąc
2015-06-26
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-04-28
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-07-28
Stan o 1
rok różnica
Cu344125.00
0.35%
310300.00
10.90%
338250.00
1.74%
150900.00
128.05%
Alu.3462675.00
-0.25%
3597700.00
-3.75%
3838475.00
-9.79%
4977225.00
-30.43%
Alu. stopy13040.00
0.00%
14480.00
-9.94%
24200.00
-46.12%
34740.00
-62.46%
Sn6990.00
-2.58%
6810.00
2.64%
9195.00
-23.98%
11775.00
-40.64%
Zn441275.00
-0.47%
464950.00
-5.09%
476250.00
-7.34%
651850.00
-32.30%
Ni452580.00
-0.18%
458148.00
-1.22%
442950.00
2.17%
311802.00
45.15%
Pb220975.00
-0.39%
176450.00
25.23%
183100.00
20.69%
214425.00
3.05%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-07-29 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7471 +0.45%
AUD 2.7426 +0.55%
CAD 2.8942 +0.97%
EUR 4.1452 +0.42%
CHF 3.8946 +0.69%
GBP 5.8519 +0.64%