Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-09-27
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-09-27
Po 3 miesiącach
2016-09-27
Magazyn
w tonach
2016-09-27
miedźCu47754796371475
aluminiumAlu.164816642125850
stopy aluminiumAlu. stopy1570158513680
cynaSn19975198253650
cynkZn23212328441475
nikielNi1076010810361860
ołówPb1962.51965.5191250
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-09-27
Kurs poprzedni różnica
2016-09-26
Kurs o 1
miesiąc
2016-08-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-06-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-09-25
Kurs o 1
rok różnica
Cu4775.00
-0.40%
4622.00
3.31%
4692.00
1.77%
5098.00
-6.34%
Alu.1648.00
1.73%
1627.50
1.26%
1592.00
3.52%
1566.50
5.20%
Alu. stopy1570.00
0.32%
1585.00
-0.95%
1535.00
2.28%
1685.00
-6.82%
Sn19975.00
0.88%
18920.00
5.58%
17005.00
17.47%
15325.00
30.34%
Zn2321.00
3.22%
2325.00
-0.17%
2001.00
15.99%
1645.50
41.05%
Ni10760.00
2.97%
9775.00
10.08%
8960.00
20.09%
9820.00
9.57%
Pb1962.50
2.91%
1878.00
4.50%
1698.00
15.58%
1681.00
16.75%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-09-27
Kurs poprzedni różnica
2016-09-26
Kurs o 1
miesiąc
2016-08-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-06-27
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-09-25
Kurs o 1
rok różnica
Cu4796.00
-0.46%
4640.00
3.36%
4705.00
1.93%
5071.00
-5.42%
Alu.1664.00
2.02%
1644.00
1.22%
1603.00
3.81%
1577.50
5.48%
Alu. stopy1585.00
0.00%
1600.00
-0.94%
1560.00
1.60%
1700.00
-6.76%
Sn19825.00
0.51%
18930.00
4.73%
16980.00
16.76%
15100.00
31.29%
Zn2328.00
3.10%
2320.00
0.34%
2004.50
16.14%
1663.00
39.99%
Ni10810.00
3.10%
9840.00
9.86%
9040.00
19.58%
9900.00
9.19%
Pb1965.50
2.53%
1888.00
4.10%
1705.00
15.28%
1690.00
16.30%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-09-27
Stan poprzedni różnica
2016-09-26
Stan o 1
miesiąc
2016-08-26
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-06-27
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-09-25
Stan o 1
rok różnica
Cu371475.00
2.02%
271575.00
36.79%
191700.00
93.78%
325275.00
14.20%
Alu.2125850.00
-0.48%
2246350.00
-5.36%
2408975.00
-11.75%
3189425.00
-33.35%
Alu. stopy13680.00
0.00%
11780.00
16.13%
12400.00
10.32%
12340.00
10.86%
Sn3650.00
-1.75%
4530.00
-19.43%
6105.00
-40.21%
5100.00
-28.43%
Zn441475.00
-0.12%
454175.00
-2.80%
429775.00
2.72%
595600.00
-25.88%
Ni361860.00
-0.14%
370566.00
-2.35%
381792.00
-5.22%
454812.00
-20.44%
Pb191250.00
0.00%
187225.00
2.15%
185625.00
3.03%
164900.00
15.98%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-09-27 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8227 -0.25%
AUD 2.9320 +0.54%
CAD 2.8909 -0.48%
EUR 4.2972 -0.24%
CHF 3.9418 -0.45%
GBP 4.9573 +0.03%