Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2017
Data Święto
2 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
14 kwietnia, piątek
Good Friday
17 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
1 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
29 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
28 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, poniedziałek
Christmas Day
26 grudnia, czwartek Boxing Day
Rok 2018
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-08-09
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-08-09
Po 3 miesiącach
2017-08-09
Magazyn
w tonach
2017-08-09
miedźCu64656495288925
aluminiumAlu.201820241302825
stopy aluminiumAlu. stopy1720173012260
cynaSn20475203751700
cynkZn29472962261100
nikielNi1071010760374544
ołówPb2367.52391152650
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-08-09
Kurs poprzedni różnica
2017-08-08
Kurs o 1
miesiąc
2017-07-07
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-05-09
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-08-09
Kurs o 1
rok różnica
Cu6465.00
1.59%
5809.00
11.29%
5496.00
17.63%
4779.00
35.28%
Alu.2018.00
1.87%
1920.00
5.10%
1874.00
7.68%
1626.00
24.11%
Alu. stopy1720.00
1.78%
1660.00
3.61%
1670.00
2.99%
1555.00
10.61%
Sn20475.00
-0.85%
20050.00
2.12%
19900.00
2.89%
18325.00
11.73%
Zn2947.00
2.58%
2778.00
6.08%
2632.00
11.97%
2271.00
29.77%
Ni10710.00
4.18%
8950.00
19.66%
9190.00
16.54%
10730.00
-0.19%
Pb2367.50
0.79%
2270.00
4.30%
2182.00
8.50%
1791.00
32.19%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-08-09
Kurs poprzedni różnica
2017-08-08
Kurs o 1
miesiąc
2017-07-07
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-05-09
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-08-09
Kurs o 1
rok różnica
Cu6495.00
1.58%
5829.00
11.43%
5520.00
17.66%
4786.50
35.69%
Alu.2024.00
1.58%
1932.00
4.76%
1880.00
7.66%
1640.00
23.41%
Alu. stopy1730.00
1.76%
1670.00
3.59%
1680.00
2.98%
1575.00
9.84%
Sn20375.00
-0.66%
19860.00
2.59%
19800.00
2.90%
18260.00
11.58%
Zn2962.00
2.74%
2782.00
6.47%
2629.00
12.67%
2275.00
30.20%
Ni10760.00
4.16%
8995.00
19.62%
9230.00
16.58%
10780.00
-0.19%
Pb2391.00
0.99%
2289.00
4.46%
2179.00
9.73%
1800.00
32.83%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-08-09
Stan poprzedni różnica
2017-08-08
Stan o 1
miesiąc
2017-07-07
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-05-09
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-08-09
Stan o 1
rok różnica
Cu288925.00
-1.71%
315075.00
-8.30%
342825.00
-15.72%
205350.00
40.70%
Alu.1302825.00
-0.79%
1382125.00
-5.74%
1577800.00
-17.43%
2256400.00
-42.26%
Alu. stopy12260.00
-0.49%
12340.00
-0.65%
15080.00
-18.70%
11420.00
7.36%
Sn1700.00
3.03%
1800.00
-5.56%
2290.00
-25.76%
5060.00
-66.40%
Zn261100.00
-0.54%
281250.00
-7.16%
342025.00
-23.66%
429275.00
-39.18%
Ni374544.00
0.15%
372876.00
0.45%
380718.00
-1.62%
371154.00
0.91%
Pb152650.00
1.36%
160000.00
-4.59%
176725.00
-13.62%
188100.00
-18.85%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-08-16 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6435 +0.43%
AUD 2.8644 +0.30%
CAD 2.8611 +0.21%
EUR 4.2724 -0.23%
CHF 3.7403 -0.42%
GBP 4.6970 -0.24%