Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-03-03
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-03-03
Po 3 miesiącach
2015-03-03
Magazyn
w tonach
2015-03-03
miedźCu58555836297400
aluminiumAlu.1783.517963932750
stopy aluminiumAlu. stopy1800181526500
cynaSn177751780010770
cynkZn20242045560125
nikielNi1360013680430932
ołówPb17361742214600
Cena podana w USD/1 tone
Internetowykantor.pl
Pracujesz za granicą? Wymieniaj walutę online!
Walutomat.pl
Błyskawiczna wymiana walut online!
Reklama BusinessClick

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-03-03
Kurs poprzedni różnica
2015-03-02
Kurs o 1
miesiąc
2015-02-03
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-12-03
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-03-03
Kurs o 1
rok różnica
Cu5855.00
-0.70%
5695.00
2.81%
6451.00
-9.24%
7032.50
-16.74%
Alu.1783.50
-0.75%
1870.00
-4.63%
1967.00
-9.33%
1674.50
6.51%
Alu. stopy1800.00
-0.28%
1840.00
-2.17%
1990.00
-9.55%
1805.00
-0.28%
Sn17775.00
0.71%
18950.00
-6.20%
20455.00
-13.10%
23130.00
-23.15%
Zn2024.00
-1.20%
2146.50
-5.71%
2194.50
-7.77%
2095.00
-3.39%
Ni13600.00
-2.05%
15375.00
-11.54%
16325.00
-16.69%
14510.00
-6.27%
Pb1736.00
0.64%
1848.00
-6.06%
2017.00
-13.93%
2081.00
-16.58%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-03-03
Kurs poprzedni różnica
2015-03-02
Kurs o 1
miesiąc
2015-02-03
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-12-03
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-03-03
Kurs o 1
rok różnica
Cu5836.00
-0.83%
5670.00
2.93%
6391.00
-8.68%
6962.00
-16.17%
Alu.1796.00
-0.83%
1889.50
-4.95%
1967.00
-8.69%
1723.00
4.24%
Alu. stopy1815.00
-0.27%
1850.00
-1.89%
2005.00
-9.48%
1835.00
-1.09%
Sn17800.00
0.28%
19000.00
-6.32%
20450.00
-12.96%
23030.00
-22.71%
Zn2045.00
-1.11%
2153.00
-5.02%
2200.00
-7.05%
2057.50
-0.61%
Ni13680.00
-2.11%
15400.00
-11.17%
16400.00
-16.59%
14530.00
-5.85%
Pb1742.00
0.23%
1862.00
-6.44%
2020.50
-13.78%
2105.00
-17.24%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-03-03
Stan poprzedni różnica
2015-03-02
Stan o 1
miesiąc
2015-02-03
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-12-03
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-03-03
Stan o 1
rok różnica
Cu297400.00
0.07%
250250.00
18.84%
165475.00
79.73%
273725.00
8.65%
Alu.3932750.00
-0.17%
4033675.00
-2.50%
4323875.00
-9.05%
5303825.00
-25.85%
Alu. stopy26500.00
0.00%
26500.00
0.00%
26720.00
-0.82%
54780.00
-51.62%
Sn10770.00
-0.97%
11840.00
-9.04%
11550.00
-6.75%
9085.00
18.55%
Zn560125.00
-0.72%
625225.00
-10.41%
672550.00
-16.72%
757950.00
-26.10%
Ni430932.00
-0.00%
424572.00
1.50%
407646.00
5.71%
271128.00
58.94%
Pb214600.00
-0.05%
214350.00
0.12%
229075.00
-6.32%
202775.00
5.83%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-03-04 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7485 +0.79%
AUD 2.9369 +1.08%
CAD 2.9941 +0.85%
EUR 4.1723 +0.40%
CHF 3.8930 +0.52%
GBP 5.7478 +0.54%