Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-08-26
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-08-26
Po 3 miesiącach
2016-08-26
Magazyn
w tonach
2016-08-26
miedźCu46224640271575
aluminiumAlu.1627.516442246350
stopy aluminiumAlu. stopy1585160011780
cynaSn18920189304530
cynkZn23252320454175
nikielNi97759840370566
ołówPb18781888187225
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-08-26
Kurs poprzedni różnica
2016-08-25
Kurs o 1
miesiąc
2016-07-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-05-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-08-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu4622.00
-0.38%
4862.00
-4.94%
4705.50
-1.77%
4959.00
-6.80%
Alu.1627.50
0.22%
1590.50
2.33%
1553.00
4.80%
1513.50
7.53%
Alu. stopy1585.00
0.00%
1540.00
2.92%
1540.00
2.92%
1685.00
-5.93%
Sn18920.00
0.11%
17775.00
6.44%
15725.00
20.32%
14100.00
34.18%
Zn2325.00
1.71%
2224.00
4.54%
1882.50
23.51%
1687.50
37.78%
Ni9775.00
-0.20%
10315.00
-5.24%
8375.00
16.72%
9475.00
3.17%
Pb1878.00
2.07%
1826.00
2.85%
1667.00
12.66%
1641.00
14.44%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-08-26
Kurs poprzedni różnica
2016-08-25
Kurs o 1
miesiąc
2016-07-26
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-05-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-08-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu4640.00
-0.19%
4875.00
-4.82%
4687.00
-1.00%
4931.50
-5.91%
Alu.1644.00
0.37%
1601.00
2.69%
1559.00
5.45%
1536.00
7.03%
Alu. stopy1600.00
0.00%
1565.00
2.24%
1570.00
1.91%
1700.00
-5.88%
Sn18930.00
0.40%
17800.00
6.35%
15695.00
20.61%
14000.00
35.21%
Zn2320.00
1.75%
2225.00
4.27%
1880.00
23.40%
1692.00
37.12%
Ni9840.00
-0.10%
10350.00
-4.93%
8435.00
16.66%
9520.00
3.36%
Pb1888.00
2.00%
1836.00
2.83%
1670.00
13.05%
1645.50
14.74%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-08-26
Stan poprzedni różnica
2016-08-25
Stan o 1
miesiąc
2016-07-26
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-05-26
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-08-26
Stan o 1
rok różnica
Cu271575.00
2.92%
213725.00
27.07%
155975.00
74.11%
369025.00
-26.41%
Alu.2246350.00
-0.33%
2324125.00
-3.35%
2539900.00
-11.56%
3294125.00
-31.81%
Alu. stopy11780.00
0.00%
11700.00
0.68%
14560.00
-19.09%
12740.00
-7.54%
Sn4530.00
0.00%
5710.00
-20.67%
7045.00
-35.70%
7420.00
-38.95%
Zn454175.00
-0.20%
436600.00
4.03%
385025.00
17.96%
526750.00
-13.78%
Ni370566.00
-0.50%
373614.00
-0.82%
400896.00
-7.57%
454380.00
-18.45%
Pb187225.00
-0.04%
187225.00
0.00%
185275.00
1.05%
190675.00
-1.81%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-08-29 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8789 +1.20%
AUD 2.9300 +0.18%
CAD 2.9829 +0.44%
EUR 4.3395 +0.29%
CHF 3.9686 -0.02%
GBP 5.0838 +0.39%