Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-04-23
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-04-23
Po 3 miesiącach
2014-04-23
Magazyn
w tonach
2014-04-23
miedźCu66456636240975
aluminiumAlu.1835.518745316650
stopy aluminiumAlu. stopy1910194554440
cynaSn23725236509415
cynkZn20682075792025
nikielNi1812018185276888
ołówPb2141.52164196275
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-04-23
Kurs poprzedni różnica
2014-04-22
Kurs o 1
miesiąc
2014-03-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-01-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-04-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6645.00
0.25%
6539.50
1.61%
7285.00
-8.79%
6811.00
-2.44%
Alu.1835.50
-0.62%
1677.00
9.45%
1732.00
5.98%
1858.50
-1.24%
Alu. stopy1910.00
1.06%
1855.00
2.96%
1795.00
6.41%
1799.00
6.17%
Sn23725.00
0.21%
23000.00
3.15%
22175.00
6.99%
20650.00
14.89%
Zn2068.00
0.02%
1952.50
5.92%
2051.00
0.83%
1829.50
13.04%
Ni18120.00
-0.60%
15990.00
13.32%
14635.00
23.81%
15085.00
20.12%
Pb2141.50
0.40%
2061.00
3.91%
2155.00
-0.63%
1990.00
7.61%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-04-23
Kurs poprzedni różnica
2014-04-22
Kurs o 1
miesiąc
2014-03-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-01-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-04-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6636.00
0.17%
6526.00
1.69%
7258.00
-8.57%
6842.00
-3.01%
Alu.1874.00
-0.64%
1719.00
9.02%
1773.50
5.67%
1888.50
-0.77%
Alu. stopy1945.00
1.30%
1885.00
3.18%
1835.00
5.99%
1800.00
8.06%
Sn23650.00
0.42%
22950.00
3.05%
22200.00
6.53%
20600.00
14.81%
Zn2075.00
-0.19%
1955.50
6.11%
2056.00
0.92%
1870.00
10.96%
Ni18185.00
-0.63%
16010.00
13.59%
14720.00
23.54%
15155.00
19.99%
Pb2164.00
0.42%
2083.50
3.86%
2174.00
-0.46%
2002.00
8.09%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-04-23
Stan poprzedni różnica
2014-04-22
Stan o 1
miesiąc
2014-03-21
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-01-23
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-04-23
Stan o 1
rok różnica
Cu240975.00
-0.39%
265700.00
-9.31%
327400.00
-26.40%
621600.00
-61.23%
Alu.5316650.00
-0.06%
5414875.00
-1.81%
5459775.00
-2.62%
5176200.00
2.71%
Alu. stopy54440.00
-0.18%
54760.00
-0.58%
56020.00
-2.82%
73220.00
-25.65%
Sn9415.00
-1.05%
9430.00
-0.16%
9170.00
2.67%
14395.00
-34.60%
Zn792025.00
-0.80%
780075.00
1.53%
870925.00
-9.06%
1098600.00
-27.91%
Ni276888.00
-0.30%
283578.00
-2.36%
261396.00
5.93%
174546.00
58.63%
Pb196275.00
-1.23%
200700.00
-2.20%
207950.00
-5.61%
258825.00
-24.17%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-04-24 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.0285 +0.04%
AUD 2.8092 -0.04%
CAD 2.7447 +0.07%
EUR 4.1893 -0.05%
CHF 3.4327 -0.03%
GBP 5.0838 -0.14%