Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-06-24
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-06-24
Po 3 miesiącach
2016-06-24
Magazyn
w tonach
2016-06-24
miedźCu46634670.5192375
aluminiumAlu.1600.51610.52415875
stopy aluminiumAlu. stopy1535156012400
cynaSn17060170506180
cynkZn19981998412150
nikielNi89008955382104
ołówPb1693.51699185650
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-06-24
Kurs poprzedni różnica
2016-06-23
Kurs o 1
miesiąc
2016-05-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-03-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-06-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu4663.00
-1.77%
4637.00
0.56%
4931.00
-5.44%
5765.00
-19.12%
Alu.1600.50
-1.69%
1553.00
3.06%
1469.50
8.91%
1690.50
-5.32%
Alu. stopy1535.00
0.33%
1540.00
-0.32%
1585.00
-3.15%
1805.00
-14.96%
Sn17060.00
-0.64%
15770.00
8.18%
17625.00
-3.21%
15200.00
12.24%
Zn1998.00
-1.77%
1827.00
9.36%
1777.00
12.44%
2052.00
-2.63%
Ni8900.00
-3.05%
8340.00
6.71%
8580.00
3.73%
12780.00
-30.36%
Pb1693.50
-1.54%
1651.50
2.54%
1755.00
-3.50%
1786.50
-5.21%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-06-24
Kurs poprzedni różnica
2016-06-23
Kurs o 1
miesiąc
2016-05-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-03-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-06-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu4670.50
-1.72%
4610.00
1.31%
4915.00
-4.97%
5779.50
-19.19%
Alu.1610.50
-1.50%
1562.00
3.10%
1480.00
8.82%
1730.00
-6.91%
Alu. stopy1560.00
0.00%
1565.00
-0.32%
1610.00
-3.11%
1805.00
-13.57%
Sn17050.00
-0.73%
15705.00
8.56%
17500.00
-2.57%
15250.00
11.80%
Zn1998.00
-2.01%
1835.00
8.88%
1783.00
12.06%
2058.00
-2.92%
Ni8955.00
-2.72%
8390.00
6.73%
8630.00
3.77%
12830.00
-30.20%
Pb1699.00
-1.62%
1654.00
2.72%
1763.00
-3.63%
1805.00
-5.87%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-06-24
Stan poprzedni różnica
2016-06-23
Stan o 1
miesiąc
2016-05-24
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-03-24
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-06-24
Stan o 1
rok różnica
Cu192375.00
-1.03%
157250.00
22.34%
151375.00
27.09%
311475.00
-38.24%
Alu.2415875.00
-0.23%
2549700.00
-5.25%
2821375.00
-14.37%
3606875.00
-33.02%
Alu. stopy12400.00
-1.43%
14660.00
-15.42%
16880.00
-26.54%
14680.00
-15.53%
Sn6180.00
-1.04%
6885.00
-10.24%
4415.00
39.98%
6795.00
-9.05%
Zn412150.00
-0.37%
385675.00
6.86%
438175.00
-5.94%
462950.00
-10.97%
Ni382104.00
-0.36%
402504.00
-5.07%
432672.00
-11.69%
459438.00
-16.83%
Pb185650.00
0.00%
185550.00
0.05%
158400.00
17.20%
171575.00
8.20%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-06-24 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9994 +3.63%
AUD 2.9563 +1.42%
CAD 3.0744 +1.73%
EUR 4.4526 +1.64%
CHF 4.1028 +1.60%
GBP 5.5644 -2.43%