Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-05-19
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-05-19
Po 3 miesiącach
2017-05-19
Magazyn
w tonach
2017-05-19
miedźCu55965617.5336650
aluminiumAlu.193819381506700
stopy aluminiumAlu. stopy1660167014220
cynaSn20550203352020
cynkZn25692579342675
nikielNi91809205378894
ołówPb20882102184425
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-05-19
Kurs poprzedni różnica
2017-05-18
Kurs o 1
miesiąc
2017-04-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-02-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-05-19
Kurs o 1
rok różnica
Cu5596.00
1.93%
5600.50
-0.08%
5939.00
-5.78%
4596.00
21.76%
Alu.1938.00
1.73%
1895.50
2.24%
1865.50
3.89%
1536.00
26.17%
Alu. stopy1660.00
0.00%
1680.00
-1.19%
1655.00
0.30%
1535.00
8.14%
Sn20550.00
-0.48%
19875.00
3.40%
19755.00
4.02%
16705.00
23.02%
Zn2569.00
4.35%
2546.00
0.90%
2825.50
-9.08%
1858.00
38.27%
Ni9180.00
1.94%
9455.00
-2.91%
10900.00
-15.78%
8490.00
8.13%
Pb2088.00
1.75%
2148.00
-2.79%
2269.00
-7.98%
1696.00
23.11%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-05-19
Kurs poprzedni różnica
2017-05-18
Kurs o 1
miesiąc
2017-04-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-02-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-05-19
Kurs o 1
rok różnica
Cu5617.50
1.99%
5630.50
-0.23%
5960.00
-5.75%
4583.00
22.57%
Alu.1938.00
1.68%
1909.00
1.52%
1879.00
3.14%
1548.50
25.15%
Alu. stopy1670.00
0.00%
1685.00
-0.89%
1665.00
0.30%
1560.00
7.05%
Sn20335.00
-0.68%
19925.00
2.06%
19805.00
2.68%
16700.00
21.77%
Zn2579.00
4.41%
2565.50
0.53%
2830.50
-8.89%
1866.00
38.21%
Ni9205.00
1.83%
9490.00
-3.00%
10950.00
-15.94%
8535.00
7.85%
Pb2102.00
2.16%
2150.00
-2.23%
2282.00
-7.89%
1700.00
23.65%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-05-19
Stan poprzedni różnica
2017-05-18
Stan o 1
miesiąc
2017-04-19
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-02-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-05-19
Stan o 1
rok różnica
Cu336650.00
-1.09%
267475.00
25.86%
229075.00
46.96%
158600.00
112.26%
Alu.1506700.00
-0.57%
1713250.00
-12.06%
2202350.00
-31.59%
2566125.00
-41.29%
Alu. stopy14220.00
-0.84%
14080.00
0.99%
12860.00
10.58%
14720.00
-3.40%
Sn2020.00
-1.22%
3195.00
-36.78%
5995.00
-66.31%
6635.00
-69.56%
Zn342675.00
-0.64%
357525.00
-4.15%
390850.00
-12.33%
387350.00
-11.53%
Ni378894.00
-0.24%
374952.00
1.05%
379494.00
-0.16%
405660.00
-6.60%
Pb184425.00
-0.01%
168175.00
9.66%
189750.00
-2.81%
180250.00
2.32%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-05-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7526 -0.55%
AUD 2.7966 -0.49%
CAD 2.7752 -0.10%
EUR 4.1907 -0.39%
CHF 3.8502 -0.24%
GBP 4.8689 -0.74%