Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-09-21
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-09-21
Po 3 miesiącach
2018-09-21
Magazyn
w tonach
2018-09-21
miedźCu62036202216600
aluminiumAlu.203420671022450
stopy aluminiumAlu. stopy1470155013600
cynaSn19100190302745
cynkZn24412447210100
nikielNi1295513080231024
ołówPb1995.52008117025
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-09-21
Kurs poprzedni różnica
2018-09-20
Kurs o 1
miesiąc
2018-08-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-06-21
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-09-21
Kurs o 1
rok różnica
Cu6203.00
2.41%
6025.50
2.95%
6801.00
-8.79%
6407.50
-3.19%
Alu.2034.00
0.77%
2040.50
-0.32%
2167.00
-6.14%
2154.00
-5.57%
Alu. stopy1470.00
0.68%
1560.00
-5.77%
1765.00
-16.71%
1775.00
-17.18%
Sn19100.00
0.26%
18875.00
1.19%
20600.00
-7.28%
20750.00
-7.95%
Zn2441.00
0.21%
2434.00
0.29%
3021.50
-19.21%
3098.00
-21.21%
Ni12955.00
3.39%
13680.00
-5.30%
14980.00
-13.52%
10860.00
19.29%
Pb1995.50
-0.37%
1999.00
-0.18%
2385.00
-16.33%
2472.00
-19.28%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-09-21
Kurs poprzedni różnica
2018-09-20
Kurs o 1
miesiąc
2018-08-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-06-21
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-09-21
Kurs o 1
rok różnica
Cu6202.00
2.01%
6053.00
2.46%
6801.00
-8.81%
6453.00
-3.89%
Alu.2067.00
0.93%
2065.00
0.10%
2166.00
-4.57%
2174.50
-4.94%
Alu. stopy1550.00
0.00%
1600.00
-3.12%
1770.00
-12.43%
1785.00
-13.17%
Sn19030.00
0.45%
18850.00
0.95%
20550.00
-7.40%
20580.00
-7.53%
Zn2447.00
0.12%
2434.00
0.53%
2965.50
-17.48%
3078.00
-20.50%
Ni13080.00
4.02%
13750.00
-4.87%
15060.00
-13.15%
10940.00
19.56%
Pb2008.00
-0.59%
2018.00
-0.50%
2399.00
-16.30%
2470.00
-18.70%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-09-21
Stan poprzedni różnica
2018-09-20
Stan o 1
miesiąc
2018-08-21
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-06-21
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-09-21
Stan o 1
rok różnica
Cu216600.00
0.74%
261250.00
-17.09%
307675.00
-29.60%
311250.00
-30.41%
Alu.1022450.00
-0.75%
1108525.00
-7.76%
1131100.00
-9.61%
1300200.00
-21.36%
Alu. stopy13600.00
0.00%
13600.00
0.00%
12100.00
12.40%
11920.00
14.09%
Sn2745.00
2.23%
2935.00
-6.47%
2595.00
5.78%
1975.00
38.99%
Zn210100.00
-0.80%
249875.00
-15.92%
247450.00
-15.09%
264750.00
-20.64%
Ni231024.00
-0.46%
245094.00
-5.74%
275544.00
-16.16%
380058.00
-39.21%
Pb117025.00
-0.13%
125500.00
-6.75%
132500.00
-11.68%
161675.00
-27.62%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-09-21 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.6402 -0.82%
AUD 2.6564 -0.35%
CAD 2.8202 -0.71%
EUR 4.2929 +0.04%
CHF 3.8095 +0.29%
GBP 4.8116 -0.61%