Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-11-26
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-11-26
Po 3 miesiącach
2014-11-26
Magazyn
w tonach
2014-11-26
miedźCu66496590162125
aluminiumAlu.20992065.54342425
stopy aluminiumAlu. stopy2040205026760
cynaSn203752032512010
cynkZn2272.52272666350
nikielNi1623016310399996
ołówPb20462051.5217925
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-11-26
Kurs poprzedni różnica
2014-11-25
Kurs o 1
miesiąc
2014-10-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-08-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-11-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu6649.00
-0.70%
6759.50
-1.63%
7096.00
-6.30%
7071.00
-5.97%
Alu.2099.00
0.72%
1950.50
7.61%
2082.00
0.82%
1735.00
20.98%
Alu. stopy2040.00
0.25%
2090.00
-2.39%
2045.00
-0.24%
1755.00
16.24%
Sn20375.00
0.82%
19415.00
4.94%
22090.00
-7.76%
22945.00
-11.20%
Zn2272.50
-0.66%
2264.00
0.38%
2359.50
-3.69%
1873.00
21.33%
Ni16230.00
-1.37%
15005.00
8.16%
18805.00
-13.69%
13465.00
20.53%
Pb2046.00
-0.73%
2011.00
1.74%
2257.00
-9.35%
2073.00
-1.30%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-11-26
Kurs poprzedni różnica
2014-11-25
Kurs o 1
miesiąc
2014-10-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-08-26
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-11-26
Kurs o 1
rok różnica
Cu6590.00
-0.96%
6696.00
-1.58%
7070.00
-6.79%
7075.00
-6.86%
Alu.2065.50
0.32%
1965.00
5.11%
2089.00
-1.12%
1781.00
15.97%
Alu. stopy2050.00
-0.24%
2095.00
-2.15%
2060.00
-0.49%
1795.00
14.21%
Sn20325.00
0.25%
19450.00
4.50%
22175.00
-8.34%
22930.00
-11.36%
Zn2272.00
-0.94%
2258.50
0.60%
2362.50
-3.83%
1903.00
19.39%
Ni16310.00
-1.36%
15075.00
8.19%
18890.00
-13.66%
13550.00
20.37%
Pb2051.50
-0.70%
2018.00
1.66%
2263.00
-9.35%
2094.00
-2.03%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-11-26
Stan poprzedni różnica
2014-11-25
Stan o 1
miesiąc
2014-10-24
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-08-26
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-11-26
Stan o 1
rok różnica
Cu162125.00
-0.66%
159550.00
1.61%
146225.00
10.87%
434850.00
-62.72%
Alu.4342425.00
-0.27%
4462075.00
-2.68%
4833925.00
-10.17%
5401675.00
-19.61%
Alu. stopy26760.00
0.00%
26960.00
-0.74%
31360.00
-14.67%
59800.00
-55.25%
Sn12010.00
1.22%
9105.00
31.91%
13235.00
-9.26%
10875.00
10.44%
Zn666350.00
-0.53%
712725.00
-6.51%
734125.00
-9.23%
971350.00
-31.40%
Ni399996.00
0.49%
378132.00
5.78%
326220.00
22.62%
249660.00
60.22%
Pb217925.00
0.00%
224675.00
-3.00%
217200.00
0.33%
232900.00
-6.43%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-11-27 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3528 -0.05%
AUD 2.8762 +0.91%
CAD 2.9740 -0.04%
EUR 4.1807 +0.02%
CHF 3.4774 +0.04%
GBP 5.2843 +0.29%