Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2015-01-26
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2015-01-26
Po 3 miesiącach
2015-01-26
Magazyn
w tonach
2015-01-26
miedźCu54905450236850
aluminiumAlu.18181828.54080925
stopy aluminiumAlu. stopy1845185526500
cynaSn195001947511950
cynkZn2090.52101643300
nikielNi1437514430424344
ołówPb18451855215050
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2015-01-26
Kurs poprzedni różnica
2015-01-23
Kurs o 1
miesiąc
2014-12-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-10-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-01-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu5490.00
-1.63%
6361.00
-13.69%
6759.50
-18.78%
7240.00
-24.17%
Alu.1818.00
-0.68%
1834.00
-0.87%
1950.50
-6.79%
1726.50
5.30%
Alu. stopy1845.00
-0.54%
1860.00
-0.81%
2090.00
-11.72%
1820.00
1.37%
Sn19500.00
-0.05%
18795.00
3.75%
19415.00
0.44%
22125.00
-11.86%
Zn2090.50
-0.76%
2152.50
-2.88%
2264.00
-7.66%
2019.00
3.54%
Ni14375.00
-0.21%
15275.00
-5.89%
15005.00
-4.20%
14555.00
-1.24%
Pb1845.00
0.76%
1847.50
-0.14%
2011.00
-8.25%
2145.50
-14.01%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2015-01-26
Kurs poprzedni różnica
2015-01-23
Kurs o 1
miesiąc
2014-12-24
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-10-24
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2014-01-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu5450.00
-1.82%
6319.50
-13.76%
6696.00
-18.61%
7207.50
-24.38%
Alu.1828.50
-0.38%
1864.00
-1.90%
1965.00
-6.95%
1770.00
3.31%
Alu. stopy1855.00
-0.54%
1870.00
-0.80%
2095.00
-11.46%
1855.00
0.00%
Sn19475.00
-0.26%
18750.00
3.87%
19450.00
0.13%
22100.00
-11.88%
Zn2101.00
-0.47%
2158.00
-2.64%
2258.50
-6.97%
2028.50
3.57%
Ni14430.00
-0.17%
15310.00
-5.75%
15075.00
-4.28%
14620.00
-1.30%
Pb1855.00
0.46%
1855.00
0.00%
2018.00
-8.08%
2166.00
-14.36%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2015-01-26
Stan poprzedni różnica
2015-01-23
Stan o 1
miesiąc
2014-12-24
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-10-24
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2014-01-24
Stan o 1
rok różnica
Cu236850.00
0.72%
171850.00
37.82%
159550.00
48.45%
326975.00
-27.56%
Alu.4080925.00
-0.13%
4231275.00
-3.55%
4462075.00
-8.54%
5452450.00
-25.15%
Alu. stopy26500.00
0.00%
26520.00
-0.08%
26960.00
-1.71%
55960.00
-52.64%
Sn11950.00
-0.33%
12145.00
-1.61%
9105.00
31.25%
9100.00
31.32%
Zn643300.00
-0.38%
694000.00
-7.31%
712725.00
-9.74%
873825.00
-26.38%
Ni424344.00
0.31%
410880.00
3.28%
378132.00
12.22%
263898.00
60.80%
Pb215050.00
-0.02%
221025.00
-2.70%
224675.00
-4.28%
207575.00
3.60%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2015-01-27 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7348 -0.67%
AUD 2.9697 -0.28%
CAD 2.9968 -0.70%
EUR 4.2285 -0.02%
CHF 4.1357 -2.57%
GBP 5.6357 -0.13%