Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-10-01
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-10-01
Po 3 miesiącach
2014-10-01
Magazyn
w tonach
2014-10-01
miedźCu67556712152275
aluminiumAlu.1898.519334613775
stopy aluminiumAlu. stopy2090210527860
cynaSn20200202508380
cynkZn22582261750725
nikielNi1585515965358374
ołówPb20712087225525
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-10-01
Kurs poprzedni różnica
2014-09-30
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-01
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-01
Kurs o 1
rok różnica
Cu6755.00
0.28%
6966.50
-3.04%
7015.00
-3.71%
7219.00
-6.43%
Alu.1898.50
-1.89%
2082.00
-8.81%
1837.50
3.32%
1786.00
6.30%
Alu. stopy2090.00
0.00%
2105.00
-0.71%
1995.00
4.76%
1775.00
17.75%
Sn20200.00
-0.64%
21700.00
-6.91%
22580.00
-10.54%
23200.00
-12.93%
Zn2258.00
-1.40%
2350.50
-3.94%
2194.00
2.92%
1852.50
21.89%
Ni15855.00
-3.94%
18660.00
-15.03%
18850.00
-15.89%
13740.00
15.39%
Pb2071.00
-0.58%
2230.00
-7.13%
2129.00
-2.72%
2052.50
0.90%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-10-01
Kurs poprzedni różnica
2014-09-30
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-01
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-01
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-01
Kurs o 1
rok różnica
Cu6712.00
0.37%
6942.00
-3.31%
6995.50
-4.05%
7236.00
-7.24%
Alu.1933.00
-1.83%
2095.50
-7.75%
1870.50
3.34%
1836.00
5.28%
Alu. stopy2105.00
0.00%
2120.00
-0.71%
2000.00
5.25%
1815.00
15.98%
Sn20250.00
-0.49%
21700.00
-6.68%
22600.00
-10.40%
23240.00
-12.87%
Zn2261.00
-1.29%
2359.50
-4.17%
2193.50
3.08%
1888.50
19.72%
Ni15965.00
-3.83%
18820.00
-15.17%
18930.00
-15.66%
13820.00
15.52%
Pb2087.00
-0.29%
2230.50
-6.43%
2163.00
-3.51%
2082.00
0.24%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-10-01
Stan poprzedni różnica
2014-09-30
Stan o 1
miesiąc
2014-09-01
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-07-01
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-10-01
Stan o 1
rok różnica
Cu152275.00
-0.18%
148025.00
2.87%
154700.00
-1.57%
533325.00
-71.45%
Alu.4613775.00
-0.14%
4796075.00
-3.80%
5071650.00
-9.03%
5374550.00
-14.16%
Alu. stopy27860.00
-0.07%
31160.00
-10.59%
36260.00
-23.17%
62060.00
-55.11%
Sn8380.00
-2.50%
12445.00
-32.66%
11485.00
-27.04%
13240.00
-36.71%
Zn750725.00
-0.09%
740575.00
1.37%
667950.00
12.39%
1024025.00
-26.69%
Ni358374.00
0.66%
328860.00
8.97%
305256.00
17.40%
227004.00
57.87%
Pb225525.00
0.11%
220550.00
2.26%
193700.00
16.43%
239350.00
-5.78%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-10-02 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3039 -0.40%
AUD 2.9071 +0.51%
CAD 2.9777 +0.58%
EUR 4.1780 -0.03%
CHF 3.4599 -0.18%
GBP 5.3458 -0.39%