Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-10-20
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-10-20
Po 3 miesiącach
2014-10-20
Magazyn
w tonach
2014-10-20
miedźCu66156570.5157725
aluminiumAlu.1954.519704507500
stopy aluminiumAlu. stopy2090209527380
cynaSn19400194509155
cynkZn2222.52223721575
nikielNi1531515390376506
ołówPb20122021224700
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-10-20
Kurs poprzedni różnica
2014-10-17
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-18
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-18
Kurs o 1
rok różnica
Cu6615.00
-0.21%
6868.50
-3.69%
7026.50
-5.86%
7241.50
-8.65%
Alu.1954.50
1.30%
1949.50
0.26%
1958.50
-0.20%
1808.50
8.07%
Alu. stopy2090.00
-0.24%
2090.00
0.00%
1970.00
6.09%
1790.00
16.76%
Sn19400.00
0.49%
21200.00
-8.49%
22080.00
-12.14%
22760.00
-14.76%
Zn2222.50
-0.20%
2250.50
-1.24%
2287.50
-2.84%
1908.00
16.48%
Ni15315.00
-1.23%
17755.00
-13.74%
18505.00
-17.24%
14170.00
8.08%
Pb2012.00
0.70%
2068.00
-2.71%
2168.00
-7.20%
2158.50
-6.79%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-10-20
Kurs poprzedni różnica
2014-10-17
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-18
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-18
Kurs o 1
rok różnica
Cu6570.50
-0.14%
6827.00
-3.76%
7026.00
-6.48%
7270.00
-9.62%
Alu.1970.00
1.29%
1983.00
-0.66%
1979.00
-0.45%
1854.00
6.26%
Alu. stopy2095.00
-0.24%
2105.00
-0.48%
1990.00
5.28%
1825.00
14.79%
Sn19450.00
0.49%
21225.00
-8.36%
22080.00
-11.91%
22850.00
-14.88%
Zn2223.00
-0.43%
2262.00
-1.72%
2297.00
-3.22%
1946.50
14.20%
Ni15390.00
-1.35%
17830.00
-13.68%
18610.00
-17.30%
14215.00
8.27%
Pb2021.00
0.52%
2078.00
-2.74%
2194.00
-7.89%
2181.00
-7.34%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-10-20
Stan poprzedni różnica
2014-10-17
Stan o 1
miesiąc
2014-09-19
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-07-18
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-10-18
Stan o 1
rok różnica
Cu157725.00
-0.06%
154375.00
2.17%
157700.00
0.02%
497500.00
-68.30%
Alu.4507500.00
-0.22%
4671500.00
-3.51%
4957950.00
-9.09%
5415675.00
-16.77%
Alu. stopy27380.00
-0.44%
29080.00
-5.85%
35320.00
-22.48%
61280.00
-55.32%
Sn9155.00
-0.27%
9845.00
-7.01%
11885.00
-22.97%
12935.00
-29.22%
Zn721575.00
-0.22%
753175.00
-4.20%
657075.00
9.82%
1061025.00
-31.99%
Ni376506.00
0.27%
339042.00
11.05%
311088.00
21.03%
230040.00
63.67%
Pb224700.00
-0.16%
225275.00
-0.26%
213725.00
5.14%
232825.00
-3.49%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-10-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3109 +0.44%
AUD 2.8995 +0.10%
CAD 2.9363 +0.12%
EUR 4.2232 -0.14%
CHF 3.5012 -0.04%
GBP 5.3360 +0.52%