Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-07-30
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-07-30
Po 3 miesiącach
2014-07-30
Magazyn
w tonach
2014-07-30
miedźCu70907065147925
aluminiumAlu.1982.51993.54961375
stopy aluminiumAlu. stopy1985200034740
cynaSn225502260011780
cynkZn23582349648375
nikielNi1868018825314400
ołówPb22182232214650
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-07-30
Kurs poprzedni różnica
2014-07-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-06-30
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-04-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-07-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu7090.00
-0.37%
6955.00
1.94%
6724.00
5.44%
6752.00
5.01%
Alu.1982.50
0.43%
1850.50
7.13%
1769.50
12.04%
1741.50
13.84%
Alu. stopy1985.00
-0.25%
1986.00
-0.05%
1915.00
3.66%
1775.00
11.83%
Sn22550.00
-0.22%
21855.00
3.18%
23175.00
-2.70%
19760.00
14.12%
Zn2358.00
-1.26%
2204.50
6.96%
2054.50
14.77%
1801.00
30.93%
Ni18680.00
0.84%
18715.00
-0.19%
18200.00
2.64%
13435.00
39.04%
Pb2218.00
-2.08%
2129.00
4.18%
2088.50
6.20%
2029.00
9.31%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-07-30
Kurs poprzedni różnica
2014-07-29
Kurs o 1
miesiąc
2014-06-30
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-04-30
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-07-30
Kurs o 1
rok różnica
Cu7065.00
-0.53%
6935.00
1.87%
6710.50
5.28%
6775.00
4.28%
Alu.1993.50
0.40%
1884.00
5.81%
1812.00
10.02%
1787.00
11.56%
Alu. stopy2000.00
0.00%
2000.00
0.00%
1950.00
2.56%
1805.00
10.80%
Sn22600.00
-0.66%
21900.00
3.20%
23100.00
-2.16%
19750.00
14.43%
Zn2349.00
-1.34%
2198.00
6.87%
2055.00
14.31%
1838.00
27.80%
Ni18825.00
1.24%
18800.00
0.13%
18255.00
3.12%
13500.00
39.44%
Pb2232.00
-1.98%
2159.00
3.38%
2115.00
5.53%
2037.00
9.57%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-07-30
Stan poprzedni różnica
2014-07-29
Stan o 1
miesiąc
2014-06-30
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-04-30
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-07-30
Stan o 1
rok różnica
Cu147925.00
-1.04%
154675.00
-4.36%
233325.00
-36.60%
613550.00
-75.89%
Alu.4961375.00
-0.17%
5046200.00
-1.68%
5352900.00
-7.31%
5473925.00
-9.36%
Alu. stopy34740.00
0.00%
36260.00
-4.19%
54440.00
-36.19%
66960.00
-48.12%
Sn11780.00
0.00%
11385.00
3.47%
9355.00
25.92%
14000.00
-15.86%
Zn648375.00
-0.21%
668475.00
-3.01%
777000.00
-16.55%
1053575.00
-38.46%
Ni314400.00
0.54%
304890.00
3.12%
276846.00
13.56%
200790.00
56.58%
Pb214650.00
0.00%
193800.00
10.76%
193625.00
10.86%
200225.00
7.20%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-07-31 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.1094 +0.37%
AUD 2.8900 -0.43%
CAD 2.8487 -0.06%
EUR 4.1640 +0.30%
CHF 3.4225 +0.25%
GBP 5.2506 +0.11%