Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-02-16
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-02-16
Po 3 miesiącach
2018-02-16
Magazyn
w tonach
2018-02-16
miedźCu71597204332775
aluminiumAlu.2189.52180.51296450
stopy aluminiumAlu. stopy1795182513060
cynaSn21900216751860
cynkZn36183586151650
nikielNi1403014075338958
ołówPb26402632117375
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-02-16
Kurs poprzedni różnica
2018-02-15
Kurs o 1
miesiąc
2018-01-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-11-16
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-02-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu7159.00
0.86%
7023.00
1.94%
6764.00
5.84%
6015.00
19.02%
Alu.2189.50
1.18%
2172.00
0.81%
2106.00
3.96%
1878.00
16.59%
Alu. stopy1795.00
0.84%
1775.00
1.13%
1850.00
-2.97%
1655.00
8.46%
Sn21900.00
0.92%
20355.00
7.59%
19750.00
10.89%
19905.00
10.02%
Zn3618.00
0.64%
3429.00
5.51%
3206.00
12.85%
2836.00
27.57%
Ni14030.00
-0.85%
12415.00
13.01%
11570.00
21.26%
10875.00
29.01%
Pb2640.00
1.15%
2542.50
3.83%
2424.00
8.91%
2273.00
16.15%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-02-16
Kurs poprzedni różnica
2018-02-15
Kurs o 1
miesiąc
2018-01-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-11-16
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-02-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu7204.00
0.98%
7064.00
1.98%
6798.00
5.97%
6036.00
19.35%
Alu.2180.50
0.72%
2181.50
-0.05%
2123.50
2.68%
1892.00
15.25%
Alu. stopy1825.00
1.96%
1790.00
1.96%
1865.00
-2.14%
1665.00
9.61%
Sn21675.00
0.70%
20330.00
6.62%
19625.00
10.45%
19950.00
8.65%
Zn3586.00
0.70%
3381.00
6.06%
3165.00
13.30%
2840.00
26.27%
Ni14075.00
-0.88%
12490.00
12.69%
11650.00
20.82%
10915.00
28.95%
Pb2632.00
1.31%
2550.00
3.22%
2434.00
8.13%
2287.50
15.06%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-02-16
Stan poprzedni różnica
2018-02-15
Stan o 1
miesiąc
2018-01-16
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-11-16
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-02-16
Stan o 1
rok różnica
Cu332775.00
-0.22%
204650.00
62.61%
251550.00
32.29%
236725.00
40.57%
Alu.1296450.00
-0.57%
1083800.00
19.62%
1161475.00
11.62%
2208050.00
-41.29%
Alu. stopy13060.00
-0.46%
14580.00
-10.43%
12120.00
7.76%
12860.00
1.56%
Sn1860.00
0.81%
2135.00
-12.88%
2145.00
-13.29%
5945.00
-68.71%
Zn151650.00
-1.75%
180125.00
-15.81%
229250.00
-33.85%
393925.00
-61.50%
Ni338958.00
-0.22%
364218.00
-6.94%
382446.00
-11.37%
380100.00
-10.82%
Pb117375.00
-1.39%
140600.00
-16.52%
145975.00
-19.59%
189125.00
-37.94%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-02-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3411 +0.72%
AUD 2.6477 +0.02%
CAD 2.6623 -0.01%
EUR 4.1467 -0.22%
CHF 3.6013 -0.10%
GBP 4.6829 +0.13%