Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-10-23
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-10-23
Po 3 miesiącach
2014-10-23
Magazyn
w tonach
2014-10-23
miedźCu6718.56668157500
aluminiumAlu.1984.51986.54474500
stopy aluminiumAlu. stopy2090210027080
cynaSn19530195809155
cynkZn22302235714275
nikielNi1495015025377538
ołówPb20062019224675
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-10-23
Kurs poprzedni różnica
2014-10-22
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6718.50
-0.18%
6797.00
-1.15%
7065.00
-4.90%
7200.50
-6.69%
Alu.1984.50
0.23%
1939.50
2.32%
2011.00
-1.32%
1822.00
8.92%
Alu. stopy2090.00
-0.24%
2090.00
0.00%
1980.00
5.56%
1795.00
16.43%
Sn19530.00
-0.36%
21160.00
-7.70%
22125.00
-11.73%
22905.00
-14.73%
Zn2230.00
-0.67%
2241.00
-0.49%
2372.00
-5.99%
1914.50
16.48%
Ni14950.00
-1.77%
17135.00
-12.75%
18960.00
-21.15%
14580.00
2.54%
Pb2006.00
-1.55%
2074.00
-3.28%
2199.00
-8.78%
2159.00
-7.09%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-10-23
Kurs poprzedni różnica
2014-10-22
Kurs o 1
miesiąc
2014-09-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-07-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-10-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6668.00
-0.33%
6750.00
-1.21%
7070.50
-5.69%
7215.50
-7.59%
Alu.1986.50
-0.53%
1973.50
0.66%
2030.50
-2.17%
1869.50
6.26%
Alu. stopy2100.00
0.00%
2105.00
-0.24%
2000.00
5.00%
1830.00
14.75%
Sn19580.00
0.15%
21200.00
-7.64%
22200.00
-11.80%
22975.00
-14.78%
Zn2235.00
-0.53%
2252.00
-0.75%
2366.00
-5.54%
1949.00
14.67%
Ni15025.00
-1.80%
17250.00
-12.90%
19065.00
-21.19%
14640.00
2.63%
Pb2019.00
-1.66%
2085.00
-3.17%
2210.50
-8.66%
2179.50
-7.36%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-10-23
Stan poprzedni różnica
2014-10-22
Stan o 1
miesiąc
2014-09-23
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-07-23
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-10-23
Stan o 1
rok różnica
Cu157500.00
-0.02%
152100.00
3.55%
156300.00
0.77%
489400.00
-67.82%
Alu.4474500.00
-0.19%
4651075.00
-3.80%
4930475.00
-9.25%
5402650.00
-17.18%
Alu. stopy27080.00
-0.37%
28180.00
-3.90%
35320.00
-23.33%
61120.00
-55.69%
Sn9155.00
0.00%
9605.00
-4.69%
11910.00
-23.13%
13060.00
-29.90%
Zn714275.00
-0.39%
752675.00
-5.10%
655825.00
8.91%
1045700.00
-31.69%
Ni377538.00
0.14%
341364.00
10.60%
310716.00
21.51%
231636.00
62.99%
Pb224675.00
0.00%
225250.00
-0.26%
213350.00
5.31%
232425.00
-3.33%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-10-24 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.3387 -0.01%
AUD 2.9292 -0.09%
CAD 2.9763 +0.30%
EUR 4.2245 -0.08%
CHF 3.5026 -0.06%
GBP 5.3621 +0.31%