Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-02-04
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-02-04
Po 3 miesiącach
2016-02-04
Magazyn
w tonach
2016-02-04
miedźCu46854681232700
aluminiumAlu.153215312778825
stopy aluminiumAlu. stopy1521155015400
cynaSn15170151005200
cynkZn1708.51702.5465950
nikielNi85458555442182
ołówPb18181813185100
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-02-04
Kurs poprzedni różnica
2016-02-03
Kurs o 1
miesiąc
2016-01-04
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-11-04
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-02-04
Kurs o 1
rok różnica
Cu4685.00
2.33%
4645.00
0.86%
5165.50
-9.30%
5708.00
-17.92%
Alu.1532.00
1.19%
1466.00
4.50%
1472.50
4.04%
1862.50
-17.74%
Alu. stopy1521.00
-0.91%
1605.00
-5.23%
1615.00
-5.82%
1835.00
-17.11%
Sn15170.00
2.19%
14560.00
4.19%
14880.00
1.95%
18950.00
-19.95%
Zn1708.50
1.49%
1554.00
9.94%
1674.50
2.03%
2139.00
-20.13%
Ni8545.00
1.24%
8515.00
0.35%
9970.00
-14.29%
14930.00
-42.77%
Pb1818.00
2.83%
1762.00
3.18%
1677.50
8.38%
1841.00
-1.25%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-02-04
Kurs poprzedni różnica
2016-02-03
Kurs o 1
miesiąc
2016-01-04
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2015-11-04
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-02-04
Kurs o 1
rok różnica
Cu4681.00
2.19%
4640.00
0.88%
5157.00
-9.23%
5686.00
-17.67%
Alu.1531.00
1.29%
1471.00
4.08%
1503.00
1.86%
1875.50
-18.37%
Alu. stopy1550.00
-0.64%
1620.00
-4.32%
1620.00
-4.32%
1850.00
-16.22%
Sn15100.00
2.03%
14455.00
4.46%
14825.00
1.85%
18950.00
-20.32%
Zn1702.50
1.40%
1574.00
8.16%
1700.00
0.15%
2147.50
-20.72%
Ni8555.00
1.06%
8565.00
-0.12%
9995.00
-14.41%
15025.00
-43.06%
Pb1813.00
2.69%
1760.00
3.01%
1692.00
7.15%
1853.00
-2.16%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-02-04
Stan poprzedni różnica
2016-02-03
Stan o 1
miesiąc
2016-01-04
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2015-11-04
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-02-04
Stan o 1
rok różnica
Cu232700.00
-1.15%
263125.00
-11.56%
252100.00
-7.70%
Alu.2778825.00
-0.22%
3023775.00
-8.10%
4028050.00
-31.01%
Alu. stopy15400.00
0.00%
12240.00
25.82%
26500.00
-41.89%
Sn5200.00
-3.35%
5290.00
-1.70%
11840.00
-56.08%
Zn465950.00
-0.46%
567725.00
-17.93%
622450.00
-25.14%
Ni442182.00
-0.32%
428088.00
3.29%
424788.00
4.09%
Pb185100.00
-0.52%
145150.00
27.52%
214300.00
-13.63%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-02-05 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9420 -0.18%
AUD 2.8342 -0.48%
CAD 2.8734 -0.20%
EUR 4.4135 +0.13%
CHF 3.9756 +0.82%
GBP 5.7326 -0.86%