Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2017
Data Święto
2 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
14 kwietnia, piątek
Good Friday
17 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
1 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
29 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
28 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, poniedziałek
Christmas Day
26 grudnia, czwartek Boxing Day
Rok 2018
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-06-22
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-06-22
Po 3 miesiącach
2017-06-22
Magazyn
w tonach
2017-06-22
miedźCu57365762256700
aluminiumAlu.18721877.51432750
stopy aluminiumAlu. stopy1600161012560
cynaSn19695195501780
cynkZn26972700304000
nikielNi89108965376644
ołówPb21812203172825
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-06-22
Kurs poprzedni różnica
2017-06-21
Kurs o 1
miesiąc
2017-05-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-03-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-06-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu5736.00
1.52%
5677.00
1.04%
5712.00
0.42%
4687.50
22.37%
Alu.1872.00
0.35%
1943.00
-3.65%
1910.00
-1.99%
1624.00
15.27%
Alu. stopy1600.00
0.00%
1660.00
-3.61%
1705.00
-6.16%
1530.00
4.58%
Sn19695.00
-0.15%
20805.00
-5.34%
20475.00
-3.81%
17150.00
14.84%
Zn2697.00
4.56%
2631.00
2.51%
2817.50
-4.28%
2052.00
31.43%
Ni8910.00
0.22%
9370.00
-4.91%
9950.00
-10.45%
9230.00
-3.47%
Pb2181.00
2.83%
2102.00
3.76%
2319.00
-5.95%
1712.00
27.39%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-06-22
Kurs poprzedni różnica
2017-06-21
Kurs o 1
miesiąc
2017-05-22
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-03-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-06-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu5762.00
1.50%
5695.50
1.17%
5741.00
0.37%
4700.00
22.60%
Alu.1877.50
0.19%
1941.50
-3.30%
1921.50
-2.29%
1634.00
14.90%
Alu. stopy1610.00
0.00%
1670.00
-3.59%
1715.00
-6.12%
1570.00
2.55%
Sn19550.00
0.13%
20600.00
-5.10%
20375.00
-4.05%
17175.00
13.83%
Zn2700.00
4.29%
2645.00
2.08%
2838.50
-4.88%
2057.00
31.26%
Ni8965.00
0.39%
9450.00
-5.13%
9985.00
-10.22%
9265.00
-3.24%
Pb2203.00
2.56%
2122.00
3.82%
2324.00
-5.21%
1718.00
28.23%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-06-22
Stan poprzedni różnica
2017-06-21
Stan o 1
miesiąc
2017-05-22
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-03-22
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-06-22
Stan o 1
rok różnica
Cu256700.00
-1.00%
332300.00
-22.75%
323975.00
-20.77%
190700.00
34.61%
Alu.1432750.00
-0.56%
1495350.00
-4.19%
1964600.00
-27.07%
2427950.00
-40.99%
Alu. stopy12560.00
0.00%
14080.00
-10.80%
15120.00
-16.93%
12580.00
-0.16%
Sn1780.00
2.89%
1970.00
-9.64%
3915.00
-54.53%
6285.00
-71.68%
Zn304000.00
-0.32%
340350.00
-10.68%
378150.00
-19.61%
395075.00
-23.05%
Ni376644.00
-0.12%
378858.00
-0.58%
381714.00
-1.33%
385566.00
-2.31%
Pb172825.00
-0.40%
183225.00
-5.68%
190200.00
-9.14%
185675.00
-6.92%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-06-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7824 -0.47%
AUD 2.8652 -0.10%
CAD 2.8612 +0.26%
EUR 4.2255 -0.44%
CHF 3.8977 -0.19%
GBP 4.8151 +0.05%