Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-07-29
Dziś jest sobota, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-07-29
Po 3 miesiącach
2016-07-29
Magazyn
w tonach
2016-07-29
miedźCu48534865209450
aluminiumAlu.161616282303450
stopy aluminiumAlu. stopy1550157511700
cynaSn17850177705690
cynkZn22202217432625
nikielNi1044510510373074
ołówPb17841798187075
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-07-29
Kurs poprzedni różnica
2016-07-28
Kurs o 1
miesiąc
2016-06-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-04-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-07-29
Kurs o 1
rok różnica
Cu4853.00
-0.19%
4780.00
1.53%
5045.00
-3.81%
5302.00
-8.47%
Alu.1616.00
1.13%
1614.00
0.12%
1673.00
-3.41%
1619.00
-0.19%
Alu. stopy1550.00
-1.90%
1535.00
0.98%
1550.00
0.00%
1725.00
-10.14%
Sn17850.00
0.00%
17050.00
4.69%
17420.00
2.47%
16275.00
9.68%
Zn2220.00
1.32%
2059.00
7.82%
1943.00
14.26%
1985.00
11.84%
Ni10445.00
-0.85%
9280.00
12.55%
9460.00
10.41%
11110.00
-5.99%
Pb1784.00
-0.89%
1734.00
2.88%
1795.50
-0.64%
1712.50
4.18%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-07-29
Kurs poprzedni różnica
2016-07-28
Kurs o 1
miesiąc
2016-06-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-04-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-07-29
Kurs o 1
rok różnica
Cu4865.00
-0.23%
4785.50
1.66%
5034.00
-3.36%
5315.50
-8.48%
Alu.1628.00
1.56%
1623.50
0.28%
1675.00
-2.81%
1657.00
-1.75%
Alu. stopy1575.00
-1.87%
1560.00
0.96%
1590.00
-0.94%
1725.00
-8.70%
Sn17770.00
-0.31%
17050.00
4.22%
17300.00
2.72%
16225.00
9.52%
Zn2217.00
1.05%
2060.50
7.60%
1946.00
13.93%
1974.00
12.31%
Ni10510.00
-0.66%
9345.00
12.47%
9490.00
10.75%
11200.00
-6.16%
Pb1798.00
-0.72%
1736.00
3.57%
1797.00
0.06%
1732.00
3.81%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-07-29
Stan poprzedni różnica
2016-07-28
Stan o 1
miesiąc
2016-06-29
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-04-29
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-07-29
Stan o 1
rok różnica
Cu209450.00
0.35%
194200.00
7.85%
149500.00
40.10%
345050.00
-39.30%
Alu.2303450.00
-0.38%
2393600.00
-3.77%
2645725.00
-12.94%
3453600.00
-33.30%
Alu. stopy11700.00
0.00%
11900.00
-1.68%
16840.00
-30.52%
13040.00
-10.28%
Sn5690.00
-0.35%
6060.00
-6.11%
5575.00
2.06%
6990.00
-18.60%
Zn432625.00
-0.32%
426225.00
1.50%
404275.00
7.01%
439125.00
-1.48%
Ni373074.00
-0.41%
380286.00
-1.90%
417438.00
-10.63%
457890.00
-18.52%
Pb187075.00
-0.03%
186250.00
0.44%
175025.00
6.88%
220575.00
-15.19%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-07-29 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9364 -0.06%
AUD 2.9523 -0.59%
CAD 2.9866 -0.43%
EUR 4.3684 -0.12%
CHF 4.0256 +0.54%
GBP 5.1774 -0.31%