Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2016
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
25 marca, piątek
Good Friday
28 marca, poniedziałek
Easter Monday
2 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
30 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
29 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
26 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
27 grudnia, czwartek Christmas Day
Rok 2017
2 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-02-17
Wczoraj była niedziela. Giełda nie pracowała.
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-02-17
Po 3 miesiącach
2017-02-17
Magazyn
w tonach
2017-02-17
miedźCu59395960229075
aluminiumAlu.1865.518792202350
stopy aluminiumAlu. stopy1655166512860
cynaSn19755198055995
cynkZn2825.52830.5390850
nikielNi1090010950379494
ołówPb22692282189750
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-02-17
Kurs poprzedni różnica
2017-02-16
Kurs o 1
miesiąc
2017-01-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-11-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-02-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu5939.00
-1.26%
5771.50
2.90%
5426.00
9.45%
4562.00
30.18%
Alu.1865.50
-0.67%
1805.50
3.32%
1692.50
10.22%
1520.00
22.73%
Alu. stopy1655.00
0.00%
1585.00
4.42%
1535.00
7.82%
1570.00
5.41%
Sn19755.00
-0.75%
21015.00
-6.00%
20335.00
-2.85%
15850.00
24.64%
Zn2825.50
-0.37%
2694.00
4.88%
2494.00
13.29%
1664.00
69.80%
Ni10900.00
0.23%
10175.00
7.13%
11240.00
-3.02%
8240.00
32.28%
Pb2269.00
-0.18%
2268.00
0.04%
2142.00
5.93%
1750.00
29.66%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-02-17
Kurs poprzedni różnica
2017-02-16
Kurs o 1
miesiąc
2017-01-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-11-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-02-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu5960.00
-1.26%
5797.00
2.81%
5435.50
9.65%
4564.00
30.59%
Alu.1879.00
-0.69%
1803.50
4.19%
1685.00
11.51%
1515.00
24.03%
Alu. stopy1665.00
0.00%
1600.00
4.06%
1550.00
7.42%
1595.00
4.39%
Sn19805.00
-0.73%
21030.00
-5.83%
20250.00
-2.20%
15800.00
25.35%
Zn2830.50
-0.33%
2711.00
4.41%
2515.00
12.54%
1665.00
70.00%
Ni10950.00
0.32%
10230.00
7.04%
11300.00
-3.10%
8275.00
32.33%
Pb2282.00
-0.24%
2273.00
0.40%
2156.00
5.84%
1759.00
29.73%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-02-17
Stan poprzedni różnica
2017-02-16
Stan o 1
miesiąc
2017-01-17
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-11-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-02-17
Stan o 1
rok różnica
Cu229075.00
-3.23%
277375.00
-17.41%
257875.00
-11.17%
209875.00
9.15%
Alu.2202350.00
-0.26%
2296775.00
-4.11%
2163500.00
1.80%
2799550.00
-21.33%
Alu. stopy12860.00
0.00%
13280.00
-3.16%
13680.00
-5.99%
15600.00
-17.56%
Sn5995.00
0.84%
3985.00
50.44%
3190.00
87.93%
4095.00
46.40%
Zn390850.00
-0.78%
419800.00
-6.90%
445600.00
-12.29%
499450.00
-21.74%
Ni379494.00
-0.16%
372114.00
1.98%
365874.00
3.72%
437442.00
-13.25%
Pb189750.00
0.33%
193500.00
-1.94%
188075.00
0.89%
200550.00
-5.39%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-02-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 4.0692 +-0.00%
AUD 3.1225 +0.17%
CAD 3.1076 -0.04%
EUR 4.3227 -0.20%
CHF 4.0564 -0.36%
GBP 5.0712 +0.35%