Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-07-22
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-07-22
Po 3 miesiącach
2014-07-22
Magazyn
w tonach
2014-07-22
miedźCu7060.57065157125
aluminiumAlu.2020.520394938125
stopy aluminiumAlu. stopy1950197535320
cynaSn221052216011920
cynkZn23702370656275
nikielNi1892519000311214
ołówPb22062226213725
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-07-22
Kurs poprzedni różnica
2014-07-21
Kurs o 1
miesiąc
2014-06-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-04-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-07-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu7060.50
1.02%
6777.50
4.18%
6628.50
6.52%
6980.00
1.15%
Alu.2020.50
1.63%
1845.00
9.51%
1847.00
9.39%
1794.50
12.59%
Alu. stopy1950.00
-1.52%
1980.00
-1.52%
1890.00
3.17%
1770.00
10.17%
Sn22105.00
-0.23%
22630.00
-2.32%
23675.00
-6.63%
19500.00
13.36%
Zn2370.00
2.78%
2167.00
9.37%
2067.50
14.63%
1840.00
28.80%
Ni18925.00
1.07%
18350.00
3.13%
18230.00
3.81%
14055.00
34.65%
Pb2206.00
1.47%
2108.00
4.65%
2133.00
3.42%
2036.00
8.35%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-07-22
Kurs poprzedni różnica
2014-07-21
Kurs o 1
miesiąc
2014-06-20
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-04-22
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-07-22
Kurs o 1
rok różnica
Cu7065.00
1.09%
6766.00
4.42%
6625.00
6.64%
6990.50
1.07%
Alu.2039.00
1.59%
1885.50
8.14%
1886.00
8.11%
1841.00
10.76%
Alu. stopy1975.00
-1.25%
2000.00
-1.25%
1920.00
2.86%
1800.00
9.72%
Sn22160.00
0.05%
22605.00
-1.97%
23550.00
-5.90%
19550.00
13.35%
Zn2370.00
2.51%
2176.00
8.92%
2079.00
14.00%
1874.50
26.43%
Ni19000.00
0.53%
18480.00
2.81%
18300.00
3.83%
14150.00
34.28%
Pb2226.00
1.41%
2134.00
4.31%
2155.00
3.29%
2045.50
8.82%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-07-22
Stan poprzedni różnica
2014-07-21
Stan o 1
miesiąc
2014-06-20
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-04-22
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-07-22
Stan o 1
rok różnica
Cu157125.00
-0.55%
159425.00
-1.44%
241925.00
-35.05%
634650.00
-75.24%
Alu.4938125.00
-0.18%
5084125.00
-2.87%
5320050.00
-7.18%
5469150.00
-9.71%
Alu. stopy35320.00
0.00%
36260.00
-2.59%
54540.00
-35.24%
67380.00
-47.58%
Sn11920.00
0.21%
10845.00
9.91%
9515.00
25.28%
14265.00
-16.44%
Zn656275.00
-0.06%
676275.00
-2.96%
798400.00
-17.80%
1067625.00
-38.53%
Ni311214.00
0.05%
305310.00
1.93%
277716.00
12.06%
199782.00
55.78%
Pb213725.00
0.00%
192575.00
10.98%
198725.00
7.55%
197975.00
7.96%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-07-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.0707 -0.13%
AUD 2.9008 +0.49%
CAD 2.8643 +0.08%
EUR 4.1355 -0.26%
CHF 3.4034 -0.25%
GBP 5.2398 -0.13%