Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-09-17
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-09-17
Po 3 miesiącach
2014-09-17
Magazyn
w tonach
2014-09-17
miedźCu6958.56920.5155400
aluminiumAlu.1966.52005.54692950
stopy aluminiumAlu. stopy2090210529120
cynaSn21055211009890
cynkZn2255.52268754050
nikielNi1792018005337992
ołówPb20922107225650
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-09-17
Kurs poprzedni różnica
2014-09-16
Kurs o 1
miesiąc
2014-08-15
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-06-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-09-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6958.50
0.91%
6852.50
1.55%
6711.00
3.69%
7056.50
-1.39%
Alu.1966.50
-0.15%
1980.00
-0.68%
1808.50
8.74%
1730.00
13.67%
Alu. stopy2090.00
0.00%
2000.00
4.50%
1950.00
7.18%
1780.00
17.42%
Sn21055.00
0.02%
22400.00
-6.00%
22600.00
-6.84%
22925.00
-8.16%
Zn2255.50
0.40%
2260.00
-0.20%
2112.00
6.79%
1823.00
23.72%
Ni17920.00
0.08%
18505.00
-3.16%
18930.00
-5.34%
13775.00
30.09%
Pb2092.00
0.05%
2194.50
-4.67%
2092.00
0.00%
2023.00
3.41%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-09-17
Kurs poprzedni różnica
2014-09-16
Kurs o 1
miesiąc
2014-08-15
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-06-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-09-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6920.50
0.92%
6845.00
1.10%
6702.00
3.26%
7087.00
-2.35%
Alu.2005.50
0.00%
1989.00
0.83%
1852.00
8.29%
1777.50
12.83%
Alu. stopy2105.00
0.00%
2015.00
4.47%
1970.00
6.85%
1810.00
16.30%
Sn21100.00
0.43%
22425.00
-5.91%
22600.00
-6.64%
22975.00
-8.16%
Zn2268.00
0.58%
2264.50
0.15%
2124.50
6.75%
1862.00
21.80%
Ni18005.00
-0.03%
18555.00
-2.96%
19050.00
-5.49%
13870.00
29.81%
Pb2107.00
0.38%
2203.00
-4.36%
2116.50
-0.45%
2046.00
2.98%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-09-17
Stan poprzedni różnica
2014-09-16
Stan o 1
miesiąc
2014-08-15
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-06-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-09-17
Stan o 1
rok różnica
Cu155400.00
-0.59%
141300.00
9.98%
161200.00
-3.60%
574600.00
-72.96%
Alu.4692950.00
-0.17%
4892775.00
-4.08%
5109600.00
-8.15%
5393225.00
-12.98%
Alu. stopy29120.00
-2.28%
32660.00
-10.84%
37060.00
-21.42%
63600.00
-54.21%
Sn9890.00
0.00%
12790.00
-22.67%
10880.00
-9.10%
13970.00
-29.21%
Zn754050.00
-0.02%
737850.00
2.20%
680650.00
10.78%
977100.00
-22.83%
Ni337992.00
0.28%
322728.00
4.73%
286728.00
17.88%
216312.00
56.25%
Pb225650.00
-0.01%
215775.00
4.58%
192875.00
16.99%
246100.00
-8.31%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-09-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.2490 +0.49%
AUD 2.9148 -0.67%
CAD 2.9576 +0.19%
EUR 4.1880 -0.05%
CHF 3.4659 +0.18%
GBP 5.2976 +0.56%