Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2014
Data Święto
1 stycznia, środa
New Year’s Day
18 kwietnia, piątek
Good Friday
21 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
5 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
26 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
25 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, czwartek
Christmas Day
26 grudnia, piątek
Boxing Day
Rok 2015
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2014-12-18
Dziś jest sobota, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2014-12-18
Po 3 miesiącach
2014-12-18
Magazyn
w tonach
2014-12-18
miedźCu6350.56318.5170900
aluminiumAlu.1888.519174271625
stopy aluminiumAlu. stopy1975199526560
cynaSn192001922512190
cynkZn2121.52130681700
nikielNi1550515525406722
ołówPb18541868220800
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2014-12-18
Kurs poprzedni różnica
2014-12-17
Kurs o 1
miesiąc
2014-11-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-09-18
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-12-18
Kurs o 1
rok różnica
Cu6350.50
0.71%
6684.00
-4.99%
6920.00
-8.23%
7230.00
-12.16%
Alu.1888.50
1.34%
2015.50
-6.30%
1950.00
-3.15%
1749.50
7.95%
Alu. stopy1975.00
-0.25%
2040.00
-3.19%
2085.00
-5.28%
1800.00
9.72%
Sn19200.00
-1.34%
19575.00
-1.92%
21205.00
-9.46%
22750.00
-15.60%
Zn2121.50
0.35%
2238.00
-5.21%
2247.00
-5.59%
1995.00
6.34%
Ni15505.00
0.49%
15650.00
-0.93%
17885.00
-13.31%
14035.00
10.47%
Pb1854.00
-0.70%
2017.00
-8.08%
2078.00
-10.78%
2131.50
-13.02%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2014-12-18
Kurs poprzedni różnica
2014-12-17
Kurs o 1
miesiąc
2014-11-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2014-09-18
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2013-12-18
Kurs o 1
rok różnica
Cu6318.50
0.77%
6617.00
-4.51%
6884.00
-8.21%
7227.00
-12.57%
Alu.1917.00
1.21%
2005.50
-4.41%
1985.00
-3.43%
1797.00
6.68%
Alu. stopy1995.00
-0.25%
2050.00
-2.68%
2105.00
-5.23%
1840.00
8.42%
Sn19225.00
-1.41%
19575.00
-1.79%
21250.00
-9.53%
22725.00
-15.40%
Zn2130.00
0.07%
2246.00
-5.16%
2252.00
-5.42%
1996.00
6.71%
Ni15525.00
0.16%
15705.00
-1.15%
17940.00
-13.46%
14105.00
10.07%
Pb1868.00
-0.64%
2016.00
-7.34%
2092.00
-10.71%
2161.00
-13.56%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2014-12-18
Stan poprzedni różnica
2014-12-17
Stan o 1
miesiąc
2014-11-18
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2014-09-18
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2013-12-18
Stan o 1
rok różnica
Cu170900.00
-0.75%
160425.00
6.53%
154775.00
10.42%
384950.00
-55.60%
Alu.4271625.00
0.23%
4383050.00
-2.54%
4683450.00
-8.79%
5407550.00
-21.01%
Alu. stopy26560.00
-0.15%
26760.00
-0.75%
29120.00
-8.79%
56800.00
-53.24%
Sn12190.00
0.00%
11175.00
9.08%
9885.00
23.32%
10210.00
19.39%
Zn681700.00
-0.52%
682800.00
-0.16%
753650.00
-9.55%
904925.00
-24.67%
Ni406722.00
-0.03%
390198.00
4.23%
339288.00
19.88%
255246.00
59.35%
Pb220800.00
0.44%
216700.00
1.89%
225475.00
-2.07%
219100.00
0.78%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2014-12-19 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4791 +1.05%
AUD 2.8370 +0.78%
CAD 2.9996 +1.13%
EUR 4.2705 +0.80%
CHF 3.5483 +0.83%
GBP 5.4450 +1.22%