Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2015
Data Święto
1 stycznia, czwartek
New Year’s Day
3 kwietnia, piątek
Good Friday
6 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
4 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2016
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2016-04-29
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2016-04-29
Po 3 miesiącach
2016-04-29
Magazyn
w tonach
2016-04-29
miedźCu50455034149500
aluminiumAlu.167316752645725
stopy aluminiumAlu. stopy1550159016840
cynaSn17420173005575
cynkZn19431946404275
nikielNi94609490417438
ołówPb1795.51797175025
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2016-04-29
Kurs poprzedni różnica
2016-04-28
Kurs o 1
miesiąc
2016-03-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-01-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-04-29
Kurs o 1
rok różnica
Cu5045.00
2.70%
4939.50
2.14%
4541.50
11.09%
6103.00
-17.34%
Alu.1673.00
1.46%
1473.00
13.58%
1529.50
9.38%
1890.50
-11.50%
Alu. stopy1550.00
0.00%
1575.00
-1.59%
1530.00
1.31%
1801.00
-13.94%
Sn17420.00
1.87%
17375.00
0.26%
14875.00
17.11%
15705.00
10.92%
Zn1943.00
3.41%
1774.50
9.50%
1610.00
20.68%
2288.00
-15.08%
Ni9460.00
3.39%
8575.00
10.32%
8545.00
10.71%
13285.00
-28.79%
Pb1795.50
3.49%
1744.00
2.95%
1711.50
4.91%
2085.00
-13.88%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2016-04-29
Kurs poprzedni różnica
2016-04-28
Kurs o 1
miesiąc
2016-03-29
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2016-01-29
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2015-04-29
Kurs o 1
rok różnica
Cu5034.00
2.89%
4915.00
2.42%
4535.50
10.99%
6087.00
-17.30%
Alu.1675.00
1.55%
1483.50
12.91%
1524.00
9.91%
1884.50
-11.12%
Alu. stopy1590.00
0.00%
1600.00
-0.62%
1550.00
2.58%
1805.00
-11.91%
Sn17300.00
1.76%
17225.00
0.44%
14800.00
16.89%
15775.00
9.67%
Zn1946.00
3.35%
1780.50
9.30%
1609.00
20.94%
2277.50
-14.56%
Ni9490.00
3.38%
8615.00
10.16%
8585.00
10.54%
13290.00
-28.59%
Pb1797.00
3.69%
1755.00
2.39%
1706.50
5.30%
2085.00
-13.81%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2016-04-29
Stan poprzedni różnica
2016-04-28
Stan o 1
miesiąc
2016-03-29
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2016-01-29
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2015-04-29
Stan o 1
rok różnica
Cu149500.00
-0.81%
149125.00
0.25%
242375.00
-38.32%
338125.00
-55.79%
Alu.2645725.00
-0.25%
2814800.00
-6.01%
2801450.00
-5.56%
3828325.00
-30.89%
Alu. stopy16840.00
-0.59%
16880.00
-0.24%
15400.00
9.35%
23880.00
-29.48%
Sn5575.00
14.83%
4585.00
21.59%
5625.00
-0.89%
9175.00
-39.24%
Zn404275.00
-0.62%
436650.00
-7.41%
474750.00
-14.84%
474100.00
-14.73%
Ni417438.00
0.41%
434850.00
-4.00%
448314.00
-6.89%
443670.00
-5.91%
Pb175025.00
0.04%
157150.00
11.37%
188900.00
-7.35%
179100.00
-2.28%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2016-05-02 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8195 -1.40%
AUD 2.9078 -1.56%
CAD 3.0412 -1.64%
EUR 4.3842 -0.54%
CHF 3.9844 -0.92%
GBP 5.5814 -1.21%