Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2017
Data Święto
2 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
14 kwietnia, piątek
Good Friday
17 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
1 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
29 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
28 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, poniedziałek
Christmas Day
26 grudnia, czwartek Boxing Day
Rok 2018
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2017-11-23
Dziś jest sobota, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2017-11-23
Po 3 miesiącach
2017-11-23
Magazyn
w tonach
2017-11-23
miedźCu6895.56928219075
aluminiumAlu.20902103.51128875
stopy aluminiumAlu. stopy18401850.512120
cynaSn19410194002210
cynkZn32633231221125
nikielNi1162511710383766
ołówPb24372445145325
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2017-11-23
Kurs poprzedni różnica
2017-11-22
Kurs o 1
miesiąc
2017-10-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-08-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-11-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6895.50
0.33%
6959.00
-0.91%
6555.00
5.19%
5564.00
23.93%
Alu.2090.00
0.24%
2133.50
-2.04%
2082.50
0.36%
1765.50
18.38%
Alu. stopy1840.00
0.00%
1825.00
0.82%
1785.00
3.08%
1570.00
17.20%
Sn19410.00
-0.03%
19750.00
-1.72%
20575.00
-5.66%
21485.00
-9.66%
Zn3263.00
-0.26%
3176.00
2.74%
3114.00
4.78%
2572.00
26.87%
Ni11625.00
-0.90%
11745.00
-1.02%
11435.00
1.66%
11225.00
3.56%
Pb2437.00
-0.91%
2472.00
-1.42%
2393.00
1.84%
2175.00
12.05%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2017-11-23
Kurs poprzedni różnica
2017-11-22
Kurs o 1
miesiąc
2017-10-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2017-08-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2016-11-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu6928.00
0.25%
6990.00
-0.89%
6587.00
5.18%
5590.00
23.94%
Alu.2103.50
0.05%
2145.00
-1.93%
2076.00
1.32%
1759.50
19.55%
Alu. stopy1850.50
-0.24%
1840.00
0.57%
1795.00
3.09%
1585.00
16.75%
Sn19400.00
0.26%
19600.00
-1.02%
20390.00
-4.86%
21210.00
-8.53%
Zn3231.00
-0.20%
3122.00
3.49%
3123.00
3.46%
2592.00
24.65%
Ni11710.00
-0.47%
11810.00
-0.85%
11500.00
1.83%
11280.00
3.81%
Pb2445.00
-1.01%
2479.00
-1.37%
2414.00
1.28%
2194.00
11.44%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2017-11-23
Stan poprzedni różnica
2017-11-22
Stan o 1
miesiąc
2017-10-23
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2017-08-23
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2016-11-23
Stan o 1
rok różnica
Cu219075.00
-3.18%
283450.00
-22.71%
249525.00
-12.20%
239400.00
-8.49%
Alu.1128875.00
-0.43%
1199675.00
-5.90%
1314475.00
-14.12%
2136300.00
-47.16%
Alu. stopy12120.00
0.00%
11920.00
1.68%
11920.00
1.68%
13620.00
-11.01%
Sn2210.00
0.00%
2110.00
4.74%
1905.00
16.01%
3070.00
-28.01%
Zn221125.00
-0.63%
267625.00
-17.38%
246650.00
-10.35%
444550.00
-50.26%
Ni383766.00
-0.11%
385956.00
-0.57%
385974.00
-0.57%
367950.00
4.30%
Pb145325.00
0.00%
148575.00
-2.19%
147250.00
-1.31%
187825.00
-22.63%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2017-11-24 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.5486 -0.20%
AUD 2.7000 -0.42%
CAD 2.7844 -0.61%
EUR 4.2116 +0.02%
CHF 3.6160 -0.23%
GBP 4.7295 -0.03%