Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-04-24
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-04-24
Po 3 miesiącach
2018-04-24
Magazyn
w tonach
2018-04-24
miedźCu69877030348725
aluminiumAlu.222222231378350
stopy aluminiumAlu. stopy1940195011920
cynaSn21250209802180
cynkZn3240.53262181325
nikielNi1425014295312324
ołówPb2348.52355131150
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-04-24
Kurs poprzedni różnica
2018-04-23
Kurs o 1
miesiąc
2018-03-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-01-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-04-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu6987.00
0.92%
6658.00
4.94%
6905.00
1.19%
5612.00
24.50%
Alu.2222.00
-9.38%
2049.00
8.44%
2213.50
0.38%
1928.00
15.25%
Alu. stopy1940.00
-1.27%
1820.00
6.59%
1810.00
7.18%
1600.00
21.25%
Sn21250.00
-2.75%
20850.00
1.92%
20830.00
2.02%
19600.00
8.42%
Zn3240.50
0.79%
3215.00
0.79%
3443.00
-5.88%
2600.00
24.63%
Ni14250.00
1.42%
13050.00
9.20%
12750.00
11.76%
9270.00
53.72%
Pb2348.50
0.02%
2359.50
-0.47%
2610.00
-10.02%
2155.00
8.98%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-04-24
Kurs poprzedni różnica
2018-04-23
Kurs o 1
miesiąc
2018-03-23
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-01-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-04-24
Kurs o 1
rok różnica
Cu7030.00
0.93%
6699.00
4.94%
6949.00
1.17%
5644.00
24.56%
Alu.2223.00
-8.86%
2072.00
7.29%
2218.00
0.23%
1933.50
14.97%
Alu. stopy1950.00
-1.27%
1835.00
6.27%
1825.00
6.85%
1610.00
21.12%
Sn20980.00
-2.42%
20775.00
0.99%
20750.00
1.11%
19550.00
7.31%
Zn3262.00
1.21%
3215.00
1.46%
3416.00
-4.51%
2612.00
24.89%
Ni14295.00
1.38%
13120.00
8.96%
12820.00
11.51%
9350.00
52.89%
Pb2355.00
0.13%
2350.50
0.19%
2608.50
-9.72%
2159.00
9.08%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-04-24
Stan poprzedni różnica
2018-04-23
Stan o 1
miesiąc
2018-03-23
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-01-23
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-04-24
Stan o 1
rok różnica
Cu348725.00
-0.88%
317750.00
9.75%
248075.00
40.57%
264850.00
31.67%
Alu.1378350.00
-0.48%
1276375.00
7.99%
1086200.00
26.90%
1678250.00
-17.87%
Alu. stopy11920.00
0.00%
12560.00
-5.10%
14280.00
-16.53%
15080.00
-20.95%
Sn2180.00
-0.46%
1975.00
10.38%
1900.00
14.74%
3170.00
-31.23%
Zn181325.00
-1.01%
211225.00
-14.16%
179550.00
0.99%
353200.00
-48.66%
Ni312324.00
-0.19%
324870.00
-3.86%
362868.00
-13.93%
380496.00
-17.92%
Pb131150.00
0.15%
130825.00
0.25%
138600.00
-5.38%
166925.00
-21.43%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-04-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.4548 +0.43%
AUD 2.6178 -0.05%
CAD 2.6871 +0.20%
EUR 4.2159 +0.43%
CHF 3.5193 +0.10%
GBP 4.8218 +0.45%