Energia ze Słońca w walce z zanieczyszczeniami powietrzaEnergia ze Słońca w walce z zanieczyszczeniami powietrza
Temat zanieczyszczeń powietrza powinien budzić nasze zainteresowanie i wywołać publiczną dyskusję, zwłaszcza teraz, kiedy ...
To będzie najgłębszy odwiert geotermalny w PolsceTo będzie najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce
W Szaflarach na Podhalu wywiercą dziurę, która będzie sięgała do 5 kilometrów w głąb ziemi. Będzie to najgłębszy odwiert ...
Rozpoczęła się eksploatacja farmy wiatrowej w Żeńsku
Ruszyła eksploatacja elektrowni wiatrowej w Żeńsku
Ruszyła eksploatacja Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko w północno-zachodniej Polsce, niedaleko miejscowości Krzęcin. Inwestycja, która składa się z trzech turbin wiatrowych 2.5–100 zwiększy krajową produkcję energii ze źródeł odnawialnych i pomoże przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ...
Biomasa – nowa energia czy marnotrawstwo?
Biomasa – nowa energia czy marnotrawstwo?
Gdy myślimy o energii odnawialnej, widzimy oczami wyobraźni zdjęcia turbin wiatrowych czy też paneli słonecznych, które zapełniają wiele publikacji. To wrażenie jest mylące. Jeśli wziąć pod lupę światowy bilans energii, to źródła odnawialne zapewniają prawie 13 proc. potrzeb ludzkości. ...
„Przeciw” a nawet „za” dla energetyki wiatrowej
„Przeciw” a nawet „za” dla energetyki wiatrowej
Niestabilność źródła, ryzyko blackoutu i zagrożenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego – to zwykle najczęściej używane argumenty przeciwko energetyce wiatrowej. Jednocześnie są to właśnie argumenty „za” rozwojem sektora! Wg danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ...
Mniej dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu
Mniej dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu
Polska do 2015 roku będzie walczyć z nadmiarem dwutlenku siarki i tlenków azotu przez system handlu uprawnieniami do ich emisji. W wyniku tego specjalnym podatkiem zostaną obarczone elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie, które są głównym emitentem tych gazów.
Wicepremier Pawlak: Domowe odnawialne źródła energii
Domowe źródła energii wg Waldemara Pawlaka
– Pompy ciepła to bardzo nowatorskie rozwiązanie, które może być wykorzystane w domowej instalacji grzewczej i znacznie obniżyć koszty jej eksploatacji – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji „Pompy ciepła – odnawialne źródła energii”.
 Energetyka pośpiesznie odnawialna
A. Szcześniak:Energetyka pośpiesznie odnawialna
Panuje dziś atmosfera pośpiechu, przymusu wyjątkowo szybkiego osiągania bardzo ambitnych celów energii odnawialnej, czasem wręcz stawianych na absurdalnie wysokim poziomie. Przykładem niech będzie tytuł: „100 proc. from renewables by 2050?” („100 proc. z energii odnawialnej w 2050 roku?”). ...
Program dopłat do kolektorów słonecznych. Czy zmiany wprowadzone przez NFOŚiGW zachęcą do inwestowania w energię słoneczną?
Co zachęciło do inwestowania w „zieloną energię”?
W 2010 roku po raz pierwszy ruszył program dopłat do kolektorów słonecznych uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co zachęciło Polaków do inwestowania w „zieloną energię”. Czy zniesienie niektórych obostrzeń w procedurze ubiegania się o takie ...
Pierwszy w Polsce raport dot. stanu energetycznego budynków
Pierwszy w Polsce raport dot. stanu energetycznego budynków
Zużywana na świecie energia służy zaspokojeniu trzech podstawowych potrzeb – komunalno-bytowych, transportu i  przemysłu. Jednak głównym odbiorcą i konsumentem energii jest budownictwo – zużywa jej około 41 proc. Od dwóch lat funkcjonuje system certyfikacji energetycznej, który zmierza ...
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: Efektywna energetyka z dużym udziałem OZE nie potrzebuje CCS
Czy polska energetyka potrzebuje technologii CCS?
Efektywna energetyka, w której znaczna część energii pochodzi z odnawialnych źródeł nie potrzebuje technologii CCS. - przekonuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)
Sejm wyrzucił miliardy złotych w błoto
Sejm lekką ręką wyrzucił miliardy złotych w błoto
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, Posłowie wyjątkowo zgodnie i „lekką ręką” przyjęli w II czytaniu, bez jakichkolwiek poprawek, ustawę o efektywności energetycznej. Oznacza to jej przyjęcie również w III czytaniu  kiedy nie ma już możliwości wprowadzania poprawek. W zaakceptowanym ...
Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska
Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska
Im później zaczniemy inwestować w niskowęglową gospodarkę, tym drożej będzie nas to przejście kosztować. Dlatego – zamiast wymieniać wciąż działającą wysokoemisyjną infrastrukturę energetyczną – opłaca się już dziś inwestować w czyste źródła energii. Skąd wziąć na to pieniądze?
Inwestycje w OZE wyzwaniem dla polskich inwestorów
Inwestycje w OZE wyzwaniem dla polskich inwestorów
Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się coraz popularniejsze i są znacznie częściej wykorzystywane. Ich zasoby odnawiają się w naturalnych procesach i nie wyczerpują się, co odróżnia je od źródeł konwencjonalnych Jednakże, prowadzenie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii ...
Energia odnawialna. Co należy zrobić, aby ułatwić rozwój tego sektora?
Energia odnawialna. Co należy zrobić, aby ułatwić rozwój tego sektora?
Jedno z największych spotkań branży OZE było dobrą okazją do sformułowania wniosków i postulatów, które powinny usprawnić i ułatwić rozwój tego sektora. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy? Jakie działania należy podjąć, aby przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel ...
Zmiany w dyrektywie EPBD
Zmiany w dyrektywie EPBD
O unijnej dyrektywie EPBD, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, znowu głośno, a to za sprawą ostatnio przyjętych do niej zmian. Jak wiadomo problem nadmiernego zużywania energii przez budynki od kilkunastu lat leży w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej, która swoje wysiłki ...
Ochrona środowiska w energetyce poprzez odzysk ciepła odpadowego
Odzyskiwanie ciepła zmieni polską energetykę?
Na świecie zużywa się coraz większe ilości energii. Naturalne zasoby paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) są zaś ograniczone, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie, m.in. poprzez wydajniejsze przeprowadzanie procesów produkcyjnych. To wyzwanie dla przemysłu i nauki. Problematyką ...
Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych
Wiatr - paliwo nieprzewidywalne
Farmy wiatrowe to bardzo popularne ostatnimi czasy przedsięwzięcie, w które decyduje się zaangażować wielu inwestorów. Czy jednak wszyscy świadomi są ryzyka, jakie towarzyszy takiej inwestycji?
Elektrownie wiatrowe w Polsce coraz bardziej popularne
Eksplozja farm wiatrowych w Polsce
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu będzie szybko wzrastać i osiągnie nawet 45%. Te dane szacunkowe nie są pozbawione podstaw – jak podaje „Rzeczpospolita”, wnioski o przyłączenie farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej łącznie ...
Pasaż zakupowy