Prosument po nowemu

Fot.Dept of Energy Solar Decathlon [CC BY-ND 2.0 ], Flickr.com Fot.Dept of Energy Solar Decathlon [CC BY-ND 2.0 ], Flickr.com

Zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać wyższą dotację – to tylko niektóre zmiany w programie Prosument.Program Prosument jest linią dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, który ma na celu wsparcie inwestycji w gospodarstwach domowych. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Realizacja programu przebiega trzema ścieżkami: bankową, poprzez jednostki samorządu terytorialnego (JST ) i WFOŚiGW.

W znowelizowanym programie Prosument wydłużono do końca 2016 r. czas, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację. Na inwestycje do produkcji energii elektrycznej: w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp, do końca 2016 można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30 proc.

Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie w postaci dotacji wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 15 proc..

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł. Ponadto zniesiony zostaje obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej.

W nowym programie obowiązują niższe stawki maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp).
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy