Parlament Europejski odrzucił projekt „backloadingu”

Fot. S. Chowdhury-Diesel Philic-Electric Affinity/Flickr CC Fot. S. Chowdhury-Diesel Philic-Electric Affinity/Flickr CC

Parlament Europejski odrzucił we wtorek projekt ustawy, zmierzającej do czasowego przesunięciu 900 mln uprawnień do emisji CO2 z lat 2013-2015 na późniejszy okres trzeciej fazy rozliczeniowej Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS).Posłowie głosowali stosunku 334-315 za odrzuceniem projektu ustawy, znanej powszechnie jako „backloading”. Większość posłów uznała, że ingerencja w podaż udziałów mogłaby podważyć zaufanie do całego systemu handlu emisjami (ETS).

Zdaniem niektórych posłów, wzrost cen węgla osłabiłby konkurencyjność europejskiego przemysłu i wpłynął negatywnie na sytuację gospodarstw domowych.

Natomiast zwolennicy ingerencji argumentowali, że zawyżona ilość uprawnień do emisji musi zostać skorygowana, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie systemu. Wzrost ceny węgla przyczyniłby się do szybszego przekształcenia unijnej gospodarki w bardziej ekologiczną poprzez zwiększenie inwestycji i innowacyjności oraz do wymiany przemysłowej miedzy unijnym rynkiem węgla i innymi obszarami.   

„Z żalem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania, to początek repatriacji polityki klimatycznej” – powiedział sprawozdawca Matthias Groote (S&D, DE). „Taka polityka to woda na młyn przeciwników walki z globalnym ociepleniem. Odrzucenie tej propozycji osłabi system handlu emisjami i zagrozi celom klimatycznym UE” – dodał.

Zgodnie z wyliczeniami UE nadwyżka uprawnień na rynku do końca 2011 r. wyniosła 955 mln ton dwutlenku węgla. To przekłada się na znaczący spadek cen (ceny uprawnień do emisji CO2 spadły o 44 procent do rekordowo niskiego poziomu 2,63 EUR za tonę), a tym samym ograniczenie popytu na niskoemisyjne technologie. Tymczasem system ma mobilizować kraje do modernizowania m.in. przestarzałych elektrowni, przedsiębiorstw z branży cementowej czy hut, tak by emitowały jak najmniej dwutlenku węgla.
Ekologia.pl
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy