Spodziewana dalsza przecena wartości EUA

fot. sxc.hu fot. sxc.hu

Ciągle utrzymująca się niepewność na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, związana głównie z ryzykiem politycznym, systematycznie wpływa na deprecjację wartości jednostek. Bez szybkiego działania ze strony Komisji Europejskiej, średnia wartość uprawnień EUA w I półroczu 2013 r. może wynieść 4,53 euro. – donosi Grupa Consus.Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę są: odsuwanie w czasie podjęcia decyzji w sprawie „backloadingu” (spadek cen); oficjalne komunikaty kolejnych państw UE – m. in. Danii, Francji i Wielkiej Brytanii – o poparciu planu wycofania z rynku części uprawnień (wzrost cen) i wzrost poziomu rocznej emisji gazów cieplarnianych w Niemczech (zrost cen).

Warunkowa zgoda Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego na wycofanie z rynku 900 mln EUA w pierwszych trzech latach obecnego okresu nie umożliwia jeszcze rozpoczęcia prac nad projektem. By decyzja stała się prawnie umocowana, konieczne jest jej przegłosowanie przez Parlament Europejski, co może nastąpić najwcześniej w marcu. Zdaniem Grupy Consus odwlekanie w czasie zdecydowanych działań w połączeniu z utrzymującą się nadwyżką uprawnień na rynku ma największy wpływ na spadek wartości EUA.

Kolejne państwa opowiadają się za interwencją na rynku carbon. Wynika to z chęci ustabilizowania sytuacji na rynku oraz kontynuowania polityki klimatycznej. Wydaje się jednak, iż obecnie zaproponowane działania mogą okazać się niewystarczające w walce z deprecjacją cen jednostek.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy