Zobacz także
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Ministerstwo Środowiska przypomina - od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.
Nowy Plan Marshalla
Nowy Plan Marshalla
Dolnośląskie spółki komunalne prowadzą nowe inwestycje o łącznej wartości  670 milionów złotych. W regionie za unijne pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko powstają nowoczesne ...
Listopad na rynku carbon
Listopad na rynku carbon
Przedostatni miesiąc roku 2010 był miesiącem, w którym rozpoczęła się długo wyczekiwana konferencja klimatyczna ONZ w meksykańskim mieście Cancún. Rozpoczął się bardzo pesymistycznie, bo aż 2% ...
Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska
Nowe trendy w finansowaniu ochrony środowiska
Im później zaczniemy inwestować w niskowęglową gospodarkę, tym drożej będzie nas to przejście kosztować. Dlatego – zamiast wymieniać wciąż działającą wysokoemisyjną infrastrukturę energetyczną ...
 Inwestycje w zgodzie z ochroną środowiska
Inwestycje w zgodzie z ochroną środowiska
Które inwestycje wymagają lub mogą wymagać oceny oddziaływania na środowisko? Niezbędna wiedza dla każdego inwestora: precyzyjne przepisy zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Określenie nowego ...
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
W Polsce co roku wytwarzamy 12 mln ton odpadów komunalnych. W większości (ponad 90%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowej dyrektywy unijnej 2004/12/EC, do 2014 r. Polska musi ograniczyć ...
Inwestycje w OZE wyzwaniem dla polskich inwestorów
Inwestycje w OZE wyzwaniem dla polskich inwestorów
Odnawialne Źródła Energii (OZE) stają się coraz popularniejsze i są znacznie częściej wykorzystywane. Ich zasoby odnawiają się w naturalnych procesach i nie wyczerpują się, co odróżnia je od ...
Energia odnawialna. Co należy zrobić, aby ułatwić rozwój tego sektora?
Energia odnawialna. Co należy zrobić, aby ułatwić rozwój tego sektora?
Jedno z największych spotkań branży OZE było dobrą okazją do sformułowania wniosków i postulatów, które powinny usprawnić i ułatwić rozwój tego sektora. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy? ...
Elektroenergetyka europejska zmierza w kierunku oligopolu
Elektroenergetyka europejska zmierza w kierunku oligopolu
Międzynarodowe koncerny o dominującym udziale skarbu państw członkowskich, konsekwentnie dążą do podziału między siebie europejskiego rynku energii – dowodzi w swojej pracy doktorskiej Włodzimierz ...
Handel uprawnieniami do emisji CO2
Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2
Wrzesień 2010 roku, miesiąc po sierpniowych dynamicznych wzrostach cen uprawnień, odnotował wyraźny ruch korekcyjny. Po sierpniowym maksimum w którym cena doszła do 15,80 €/EUA, rozpoczął się ...