Zobacz także
Zmiany w przepisach ochrony środowiska
Zmiany w przepisach ochrony środowiska
20 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 ...
Ochrona środowiska w energetyce poprzez odzysk ciepła odpadowego
Odzyskiwanie ciepła zmieni polską energetykę?
Na świecie zużywa się coraz większe ilości energii. Naturalne zasoby paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej i gazu) są zaś ograniczone, dlatego tak ważne jest ich oszczędzanie, m.in. poprzez ...
Podatek niekoniecznie ekologiczny?
Podatek niekoniecznie ekologiczny?
Rząd wznowił prace nad wprowadzeniem tzw. podatku ekologicznego. Tymczasem pomysł ten wzbudza wiele kontrowersji.
Gospodarcze skutki katastrofy w Zatoce Meksykańskiej
Gospodarcze skutki katastrofy w Zatoce Meksykańskiej
Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej ma daleko idące skutki nie tylko dla środowiska, ale też gospodarki – amerykańskiej i światowej. Jaki los czeka więc amerykańskie południowe wybrzeże oraz jak ...
Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych
Wiatr - paliwo nieprzewidywalne
Farmy wiatrowe to bardzo popularne ostatnimi czasy przedsięwzięcie, w które decyduje się zaangażować wielu inwestorów. Czy jednak wszyscy świadomi są ryzyka, jakie towarzyszy takiej inwestycji?
Elektrownie wiatrowe w Polsce coraz bardziej popularne
Eksplozja farm wiatrowych w Polsce
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu będzie szybko wzrastać i osiągnie nawet 45%. Te dane szacunkowe nie są pozbawione podstaw – jak ...
Po co nam elektrownia atomowa?
Po co nam elektrownia atomowa?
W krajach OECD pracuje 350 elektrowni jądrowych; wytwarzają one ponad 22 proc. energii elektrycznej. Polska jest jednym z niewielu dużych krajów OECD, które nie mają elektrowni jądrowej – ...
Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce
Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce
Zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe na temat projektu ustawy określającej zasady funkcjonowania w Polsce wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Etyka i ochrona środowiska przegrywają z ceną
Etyka i ochrona środowiska przegrywają z ceną
Polacy podczas zakupów zwracają uwagę głównie na cenę, natomiast etyka i ochrona środowiska trafiają na dalszy plan – wynika z danych opublikowanych w „Rzeczpospolitej”.
Polityka energetyczna – czy czeka nas rewolucja?
Polityka energetyczna – czy czeka nas rewolucja?
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie oddziaływanie energetyki na środowisko – to założenia przyjętej przez rząd pod ...