Zobacz także
Prawo energetyczne – nowe przepisy
Prawo energetyczne – nowe przepisy
W najbliższych tygodniach wchodzi w życie nowelizacja Prawa energetycznego, która docelowo ma zwiększyć poziom konkurencji na rynku, poprawić bezpieczeństwo dostaw energii oraz promować ...
Ekologiczne wysypisko
Ekologiczne wysypisko
Chociaż, jak już pisaliśmy, rząd planuje ograniczyć ilość wysypisk, to jednak jeszcze długo nie znikną one z krajobrazu Polski. Jednak można maksymalnie wykorzystać potencjał zalegających tam ...
Wysypiska do lamusa?
Wysypiska do lamusa?
Wzmocnienie uprawnień gminy w kwestiach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na ...
Raport – energetyka wiatrowa w Polsce
Raport – energetyka wiatrowa w Polsce
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował raport dotyczący wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku. Wynika z niego, że udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu będzie ...
Gminy samowystarczalne energetycznie
Gminy samowystarczalne energetycznie
Z inicjatywy firmy Ekoenergia rozpoczął się pilotażowy program „Samowystarczalność energetyczna gmin”. W jego ramach realizowane będą inwestycje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł. Nadzór ...
Unia Europejska wspiera środowisko w Polsce
Na ratunek środowisku
Od 2007 roku Polska realizuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zatwierdzony przez Komisję Europejską. W jego ramach realizowane są duże inwestycje z zakresu ochrony środowiska. ...
Biogazownie w każdej gminie?
Biogazownie w każdej gminie?
Agencja Rynku Rolnego, od 5 do 25 stycznia, przyjmuje od przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem biogazu wnioski o przyznanie pomocy. Jak dotąd inwestycje tego rodzaju raczej nie ...
Nowa ustawa o opakowaniach – jakie wprowadza zmiany
Co dalej z odpadami opakowaniowymi?
Uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – to ...
Wojna o kurczaki
Wojna o kurczaki
Stany Zjednoczone i Unia Europejska prowadzą spór o wprowadzenie na rynek europejski kurczaków pochodzących od amerykańskich wytwórców.
Zmiany w prawie ochrony środowiska po 1 stycznia 2010
Zmiany w prawie ochrony środowiska po 1 stycznia 2010
Co roku 1 stycznia w życie wchodzą nowe przepisy prawne, nie inaczej ma się sprawa w roku 2010. Jakie więc czekają nas zmiany, kiedy ucichnie już huk fajerwerków?