Opłaty za korzystanie ze środowiska – kto i ile musi zapłacić?  Opłaty za korzystanie ze środowiska – kto i ile musi zapłacić?
Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ...
Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań! Odpady – pamiętaj o rocznych sprawozdaniach!
Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2019 r. Podpowiadamy kto ...
KURSY WALUT 2021-01-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7699 +0.62%
AUD 2.8896 -0.40%
CAD 2.9471 -0.17%
EUR 4.5473 -0.02%
CHF 4.2291 +0.17%
GBP 5.1002 -0.20%
KURSY METALI 2021-01-18 więcej»
Kwartalnie : kurs transakcja natychmiastowa
Cu 7972.50 -0.09%
Alu. 1979.50 -1.05%
Sn 21806.00 +1.45%
Zn 2664.50 -1.26%
Ni 18056.00 +0.48%
Pb 1981.50 +0.03%