Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2021
Data Święto
1 stycznia, piątek New Year’s Day
2 kwietnia, piątek
Good Friday
5 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
3 maja, piątek
Early May Bank Holiday
31 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
30 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
27 grudnia, poniedziałek
Christmas Day
28 grudnia, wtorek
Boxing Day
Rok 2022
3 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2021-04-16
Dziś jest niedziela, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2021-04-16
Po 3 miesiącach
2021-04-16
Magazyn
w tonach
2021-04-16
miedźCu93369317.5165375
aluminiumAlu.2308.52324.51824250
stopy aluminiumAlu. stopy1979.519801680
cynaSn28267266001565
cynkZn2853.52876294800
nikielNi1641116459262950
ołówPb20332052116225
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2021-04-16
Kurs poprzedni różnica
2021-04-15
Kurs o 1
miesiąc
2021-03-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2021-01-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2020-04-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu9336.00
1.62%
8965.50
4.13%
7979.50
17.00%
5098.50
83.11%
Alu.2308.50
-0.84%
2174.50
6.16%
2000.50
15.40%
1476.00
56.40%
Alu. stopy1979.50
0.05%
2204.50
-10.21%
1974.50
0.25%
1140.00
73.64%
Sn28267.00
1.68%
26874.00
5.18%
21495.00
31.51%
15175.00
86.27%
Zn2853.50
1.57%
2802.50
1.82%
2698.50
5.74%
1923.50
48.35%
Ni16411.00
2.26%
16131.00
1.74%
17970.00
-8.68%
11657.00
40.78%
Pb2033.00
2.44%
1943.50
4.61%
1981.00
2.62%
1675.00
21.37%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2021-04-16
Kurs poprzedni różnica
2021-04-15
Kurs o 1
miesiąc
2021-03-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2021-01-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2020-04-16
Kurs o 1
rok różnica
Cu9317.50
1.49%
8956.50
4.03%
7989.50
16.62%
5121.50
81.93%
Alu.2324.50
-0.83%
2201.00
5.61%
1998.50
16.31%
1514.00
53.53%
Alu. stopy1980.00
0.00%
2224.50
-10.99%
1930.00
2.59%
1180.00
67.80%
Sn26600.00
1.41%
25220.00
5.47%
21075.00
26.22%
15105.00
76.10%
Zn2876.00
1.52%
2822.50
1.90%
2720.00
5.74%
1936.00
48.55%
Ni16459.00
2.25%
16181.00
1.72%
17997.00
-8.55%
11726.00
40.36%
Pb2052.00
2.27%
1965.50
4.40%
1999.00
2.65%
1693.00
21.20%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2021-04-16
Stan poprzedni różnica
2021-04-15
Stan o 1
miesiąc
2021-03-16
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2021-01-15
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2020-04-16
Stan o 1
rok różnica
Cu165375.00
-2.42%
103900.00
59.17%
99950.00
65.46%
260825.00
-36.60%
Alu.1824250.00
-0.28%
1910650.00
-4.52%
1288675.00
41.56%
1261475.00
44.61%
Alu. stopy1680.00
0.00%
1680.00
0.00%
2740.00
-38.69%
8560.00
-80.37%
Sn1565.00
-2.19%
1810.00
-13.54%
1635.00
-4.28%
6675.00
-76.55%
Zn294800.00
-0.58%
266400.00
10.66%
198700.00
48.36%
99150.00
197.33%
Ni262950.00
-0.10%
260148.00
1.08%
249306.00
5.47%
230064.00
14.29%
Pb116225.00
-0.17%
124950.00
-6.98%
129800.00
-10.46%
72500.00
60.31%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków |
KURSY WALUT 2021-04-16 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7978 -0.09%
AUD 2.9397 -0.28%
CAD 3.0341 -0.34%
EUR 4.5481 -0.14%
CHF 4.1279 +0.20%
GBP 5.2235 -0.27%