Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2019-01-15
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2019-01-15
Po 3 miesiącach
2019-01-15
Magazyn
w tonach
2019-01-15
miedźCu58825916133600
aluminiumAlu.1810.51836.51295750
stopy aluminiumAlu. stopy1405144010260
cynaSn20675205651260
cynkZn2472.52472125575
nikielNi1143011475197952
ołówPb19541971100700
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2019-01-15
Kurs poprzedni różnica
2019-01-14
Kurs o 1
miesiąc
2018-12-14
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-10-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-01-15
Kurs o 1
rok różnica
Cu5882.00
0.36%
6104.00
-3.64%
6296.00
-6.58%
7180.00
-18.08%
Alu.1810.50
1.97%
1908.00
-5.11%
2028.00
-10.72%
2227.50
-18.72%
Alu. stopy1405.00
-3.10%
1406.00
-0.07%
1390.00
1.08%
1785.00
-21.29%
Sn20675.00
0.12%
19365.00
6.76%
19100.00
8.25%
20450.00
1.10%
Zn2472.50
0.20%
2560.00
-3.42%
2662.00
-7.12%
3474.00
-28.83%
Ni11430.00
0.09%
10740.00
6.42%
12650.00
-9.64%
12835.00
-10.95%
Pb1954.00
-0.41%
1927.00
1.40%
2091.00
-6.55%
2582.00
-24.32%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2019-01-15
Kurs poprzedni różnica
2019-01-14
Kurs o 1
miesiąc
2018-12-14
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-10-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-01-15
Kurs o 1
rok różnica
Cu5916.00
0.39%
6101.00
-3.03%
6285.00
-5.87%
7218.00
-18.04%
Alu.1836.50
1.24%
1921.00
-4.40%
2031.00
-9.58%
2231.50
-17.70%
Alu. stopy1440.00
-1.37%
1410.00
2.13%
1480.00
-2.70%
1800.00
-20.00%
Sn20565.00
0.46%
19375.00
6.14%
19105.00
7.64%
20325.00
1.18%
Zn2472.00
0.32%
2516.00
-1.75%
2635.50
-6.20%
3426.50
-27.86%
Ni11475.00
0.66%
10815.00
6.10%
12720.00
-9.79%
12875.00
-10.87%
Pb1971.00
-0.25%
1939.00
1.65%
2088.00
-5.60%
2579.00
-23.58%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2019-01-15
Stan poprzedni różnica
2019-01-14
Stan o 1
miesiąc
2018-12-14
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-10-15
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2018-01-15
Stan o 1
rok różnica
Cu133600.00
-0.07%
121225.00
10.21%
161700.00
-17.38%
202850.00
-34.14%
Alu.1295750.00
0.13%
1150100.00
12.66%
926100.00
39.91%
1084450.00
19.48%
Alu. stopy10260.00
-1.35%
12060.00
-14.93%
13860.00
-25.97%
14580.00
-29.63%
Sn1260.00
-7.69%
2990.00
-57.86%
3160.00
-60.13%
2085.00
-39.57%
Zn125575.00
-0.51%
119000.00
5.53%
188850.00
-33.51%
180150.00
-30.29%
Ni197952.00
-0.80%
209688.00
-5.60%
222102.00
-10.87%
364248.00
-45.65%
Pb100700.00
-3.66%
106800.00
-5.71%
116300.00
-13.41%
141050.00
-28.61%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2019-01-15 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7542 +0.22%
AUD 2.7028 +0.41%
CAD 2.8284 +0.21%
EUR 4.2922 -0.03%
CHF 3.8111 -0.01%
GBP 4.8300 +0.47%