Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2020
Data Święto
1 stycznia, środa New Year’s Day
10 kwietnia, piątek
Good Friday
13 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
8 maja, piątek
Early May Bank Holiday
25 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
31 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, piątek
Christmas Day
28 grudnia, poniedziałek
Boxing Day
Rok 2021
1 stycznia, piątek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2020-09-25
Dziś jest sobota, giełda nie pracuje!
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2020-09-25
Po 3 miesiącach
2020-09-25
Magazyn
w tonach
2020-09-25
miedźCu6529652373625
aluminiumAlu.1708.517461477175
stopy aluminiumAlu. stopy149715205880
cynaSn17080171365505
cynkZn23652379.5220350
nikielNi1428514320236952
ołówPb18151836.5135300
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2020-09-25
Kurs poprzedni różnica
2020-09-24
Kurs o 1
miesiąc
2020-08-25
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2020-06-25
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2019-09-25
Kurs o 1
rok różnica
Cu6529.00
-0.15%
6544.50
-0.24%
5880.50
11.03%
5718.50
14.17%
Alu.1708.50
0.68%
1733.00
-1.41%
1543.50
10.69%
1736.00
-1.58%
Alu. stopy1497.00
1.35%
1342.00
11.55%
1214.00
23.31%
1185.00
26.33%
Sn17080.00
-1.70%
17435.00
-2.04%
16720.00
2.15%
16530.00
3.33%
Zn2365.00
-0.61%
2462.00
-3.94%
2029.00
16.56%
2288.50
3.34%
Ni14285.00
0.75%
14880.00
-4.00%
12386.00
15.33%
17195.00
-16.92%
Pb1815.00
-2.21%
1984.50
-8.54%
1775.50
2.22%
2067.50
-12.21%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2020-09-25
Kurs poprzedni różnica
2020-09-24
Kurs o 1
miesiąc
2020-08-25
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2020-06-25
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2019-09-25
Kurs o 1
rok różnica
Cu6523.00
-0.17%
6525.00
-0.03%
5888.00
10.78%
5750.00
13.44%
Alu.1746.00
0.63%
1773.50
-1.55%
1563.50
11.67%
1758.50
-0.71%
Alu. stopy1520.00
1.33%
1360.00
11.76%
1210.00
25.62%
1185.00
28.27%
Sn17136.00
-1.60%
17365.00
-1.32%
16610.00
3.17%
16550.00
3.54%
Zn2379.50
-0.50%
2490.00
-4.44%
2036.50
16.84%
2264.50
5.08%
Ni14320.00
0.70%
14923.00
-4.04%
12437.00
15.14%
17030.00
-15.91%
Pb1836.50
-2.18%
2005.00
-8.40%
1789.00
2.66%
2075.50
-11.52%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2020-09-25
Stan poprzedni różnica
2020-09-24
Stan o 1
miesiąc
2020-08-25
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2020-06-25
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2019-09-25
Stan o 1
rok różnica
Cu73625.00
-3.54%
95525.00
-22.93%
225650.00
-67.37%
276825.00
-73.40%
Alu.1477175.00
-0.34%
1567375.00
-5.75%
1637750.00
-9.80%
907400.00
62.79%
Alu. stopy5880.00
0.00%
6120.00
-3.92%
6840.00
-14.04%
6580.00
-10.64%
Sn5505.00
0.00%
5205.00
5.76%
3585.00
53.56%
6510.00
-15.44%
Zn220350.00
-0.43%
224300.00
-1.76%
123275.00
78.75%
60550.00
263.91%
Ni236952.00
0.13%
238494.00
-0.65%
233586.00
1.44%
153546.00
54.32%
Pb135300.00
-0.07%
125300.00
7.98%
72150.00
87.53%
73200.00
84.84%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków |
KURSY WALUT 2020-09-25 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9016 +0.47%
AUD 2.7585 +0.77%
CAD 2.9213 +0.77%
EUR 4.5477 +0.45%
CHF 4.2095 +0.23%
GBP 4.9802 +0.68%