Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2019
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
19 kwietnia, piątek
Good Friday
22 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
6 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
27 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
26 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, środa
Christmas Day
26 grudnia, czwartek
Boxing Day
Rok 2020
1 stycznia, środa
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2019-07-23
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2019-07-23
Po 3 miesiącach
2019-07-23
Magazyn
w tonach
2019-07-23
miedźCu5968.55999293375
aluminiumAlu.17951821960175
stopy aluminiumAlu. stopy128012756740
cynaSn17600176356290
cynkZn2408242077800
nikielNi1430514350146670
ołówPb2024.5202558600
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2019-07-23
Kurs poprzedni różnica
2019-07-22
Kurs o 1
miesiąc
2019-06-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-04-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-07-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu5968.50
-0.65%
5941.00
0.46%
6430.00
-7.18%
6153.00
-3.00%
Alu.1795.00
-0.72%
1743.50
2.95%
1855.00
-3.23%
2130.00
-15.73%
Alu. stopy1280.00
-1.16%
1200.00
6.67%
1370.00
-6.57%
1790.00
-28.49%
Sn17600.00
-1.23%
19130.00
-8.00%
20150.00
-12.66%
19650.00
-10.43%
Zn2408.00
0.40%
2542.50
-5.29%
2882.00
-16.45%
2618.50
-8.04%
Ni14305.00
-0.03%
12135.00
17.88%
12490.00
14.53%
13440.00
6.44%
Pb2024.50
1.17%
1894.00
6.89%
1927.00
5.06%
2140.00
-5.40%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2019-07-23
Kurs poprzedni różnica
2019-07-22
Kurs o 1
miesiąc
2019-06-21
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-04-23
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-07-23
Kurs o 1
rok różnica
Cu5999.00
-0.51%
5952.00
0.79%
6439.50
-6.84%
6181.00
-2.94%
Alu.1821.00
-0.82%
1767.50
3.03%
1871.00
-2.67%
2077.00
-12.33%
Alu. stopy1275.00
-1.16%
1185.00
7.59%
1390.00
-8.27%
1795.00
-28.97%
Sn17635.00
-0.56%
19125.00
-7.79%
20025.00
-11.94%
19550.00
-9.80%
Zn2420.00
0.58%
2432.50
-0.51%
2778.50
-12.90%
2588.50
-6.51%
Ni14350.00
-0.17%
12180.00
17.82%
12600.00
13.89%
13530.00
6.06%
Pb2025.00
0.90%
1897.50
6.72%
1946.00
4.06%
2160.00
-6.25%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2019-07-23
Stan poprzedni różnica
2019-07-22
Stan o 1
miesiąc
2019-06-21
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2019-04-23
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2018-07-23
Stan o 1
rok różnica
Cu293375.00
-0.79%
246050.00
19.23%
188300.00
55.80%
254700.00
15.18%
Alu.960175.00
-0.66%
1023450.00
-6.18%
1047100.00
-8.30%
1209275.00
-20.60%
Alu. stopy6740.00
-0.30%
6360.00
5.97%
8700.00
-22.53%
12520.00
-46.17%
Sn6290.00
-1.87%
6240.00
0.80%
955.00
558.64%
3210.00
95.95%
Zn77800.00
-1.02%
97200.00
-19.96%
76825.00
1.27%
250400.00
-68.93%
Ni146670.00
-0.65%
168684.00
-13.05%
175656.00
-16.50%
260718.00
-43.74%
Pb58600.00
-3.74%
67375.00
-13.02%
74650.00
-21.50%
127375.00
-53.99%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków |
KURSY WALUT 2019-07-23 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7997 +0.34%
AUD 2.6697 +0.10%
CAD 2.8937 -0.32%
EUR 4.2492 +0.03%
CHF 3.8589 +0.05%
GBP 4.7224 +0.04%