Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
30 marca, piątek
Good Friday
2 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
7 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
28 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
27 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, wtorek
Christmas Day
26 grudnia, środa
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, poniedziałek
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2018-11-19
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2018-11-19
Po 3 miesiącach
2018-11-19
Magazyn
w tonach
2018-11-19
miedźCu62606245151625
aluminiumAlu.191819411070925
stopy aluminiumAlu. stopy1360141012660
cynaSn19460195203055
cynkZn26912612.5123625
nikielNi1120011240215328
ołówPb20052017110175
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2018-11-19
Kurs poprzedni różnica
2018-11-16
Kurs o 1
miesiąc
2018-10-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-08-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-11-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6260.00
1.28%
6191.50
1.11%
5844.00
7.12%
6728.50
-6.96%
Alu.1918.00
0.21%
2022.50
-5.17%
1999.00
-4.05%
2077.00
-7.66%
Alu. stopy1360.00
-1.45%
1265.00
7.51%
1580.00
-13.92%
1850.00
-26.49%
Sn19460.00
0.05%
19160.00
1.57%
18680.00
4.18%
19560.00
-0.51%
Zn2691.00
1.89%
2696.00
-0.19%
2360.00
14.03%
3199.50
-15.89%
Ni11200.00
-0.71%
12470.00
-10.18%
13240.00
-15.41%
11470.00
-2.35%
Pb2005.00
2.30%
1966.00
1.98%
1977.00
1.42%
2409.00
-16.77%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2018-11-19
Kurs poprzedni różnica
2018-11-16
Kurs o 1
miesiąc
2018-10-19
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2018-08-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2017-11-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6245.00
1.26%
6190.50
0.88%
5878.00
6.24%
6770.00
-7.75%
Alu.1941.00
0.49%
2024.00
-4.10%
2026.00
-4.20%
2095.50
-7.37%
Alu. stopy1410.00
0.71%
1420.00
-0.70%
1595.00
-11.60%
1865.00
-24.40%
Sn19520.00
0.80%
19110.00
2.15%
18700.00
4.39%
19455.00
0.33%
Zn2612.50
1.65%
2654.00
-1.56%
2356.00
10.89%
3158.50
-17.29%
Ni11240.00
-1.19%
12600.00
-10.79%
13350.00
-15.81%
11520.00
-2.43%
Pb2017.00
2.23%
1991.50
1.28%
2002.00
0.75%
2420.00
-16.65%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2018-11-19
Stan poprzedni różnica
2018-11-16
Stan o 1
miesiąc
2018-10-19
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2018-08-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2017-11-17
Stan o 1
rok różnica
Cu151625.00
-5.84%
153950.00
-1.51%
258850.00
-41.42%
247700.00
-38.79%
Alu.1070925.00
0.43%
1066725.00
0.39%
1120250.00
-4.40%
1157800.00
-7.50%
Alu. stopy12660.00
0.00%
13500.00
-6.22%
13440.00
-5.80%
12120.00
4.46%
Sn3055.00
-0.97%
2955.00
3.38%
2895.00
5.53%
2145.00
42.42%
Zn123625.00
-0.66%
171250.00
-27.81%
251425.00
-50.83%
226775.00
-45.49%
Ni215328.00
-0.05%
219978.00
-2.11%
246534.00
-12.66%
381258.00
-43.52%
Pb110175.00
-0.36%
115225.00
-4.38%
125400.00
-12.14%
145875.00
-24.47%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2018-11-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.7900 +0.16%
AUD 2.7516 -0.56%
CAD 2.8763 +0.05%
EUR 4.3314 +0.17%
CHF 3.8171 +0.59%
GBP 4.8643 -0.12%