Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2019
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
19 kwietnia, piątek
Good Friday
22 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
6 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
27 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
26 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, środa
Christmas Day
26 grudnia, czwartek
Boxing Day
Rok 2020
1 stycznia, środa
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2019-09-17
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2019-09-17
Po 3 miesiącach
2019-09-17
Magazyn
w tonach
2019-09-17
miedźCu57625797299325
aluminiumAlu.1746.51779905725
stopy aluminiumAlu. stopy120012006760
cynaSn16710167406570
cynkZn2344.5234462125
nikielNi1700016950163308
ołówPb2056206975550
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2019-09-17
Kurs poprzedni różnica
2019-09-16
Kurs o 1
miesiąc
2019-08-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-06-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-09-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu5762.00
-1.96%
5710.00
0.91%
5756.00
0.10%
5860.00
-1.67%
Alu.1746.50
-1.36%
1755.50
-0.51%
1719.50
1.57%
1985.00
-12.02%
Alu. stopy1200.00
3.45%
1200.00
0.00%
1265.00
-5.14%
1500.00
-20.00%
Sn16710.00
-0.24%
16805.00
-0.57%
19125.00
-12.63%
18960.00
-11.87%
Zn2344.50
-1.86%
2264.50
3.53%
2549.00
-8.02%
2287.00
2.51%
Ni17000.00
-1.71%
16090.00
5.66%
11745.00
44.74%
12235.00
38.95%
Pb2056.00
-2.28%
2050.00
0.29%
1873.50
9.74%
2040.00
0.78%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2019-09-17
Kurs poprzedni różnica
2019-09-16
Kurs o 1
miesiąc
2019-08-16
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-06-17
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-09-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu5797.00
-1.87%
5735.00
1.08%
5790.00
0.12%
5881.00
-1.43%
Alu.1779.00
-1.44%
1784.00
-0.28%
1754.50
1.40%
2017.50
-11.82%
Alu. stopy1200.00
3.45%
1200.00
0.00%
1275.00
-5.88%
1585.00
-24.29%
Sn16740.00
-0.09%
16850.00
-0.65%
18950.00
-11.66%
18925.00
-11.55%
Zn2344.00
-2.01%
2273.00
3.12%
2428.50
-3.48%
2311.00
1.43%
Ni16950.00
-1.48%
16055.00
5.57%
11845.00
43.10%
12350.00
37.25%
Pb2069.00
-2.13%
2047.00
1.07%
1871.50
10.55%
2042.00
1.32%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2019-09-17
Stan poprzedni różnica
2019-09-16
Stan o 1
miesiąc
2019-08-16
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2019-06-17
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2018-09-17
Stan o 1
rok różnica
Cu299325.00
-0.86%
331975.00
-9.84%
251350.00
19.09%
221925.00
34.88%
Alu.905725.00
-0.30%
969250.00
-6.55%
1055075.00
-14.16%
1041025.00
-13.00%
Alu. stopy6760.00
-1.46%
6720.00
0.60%
6200.00
9.03%
13600.00
-50.29%
Sn6570.00
-0.15%
6335.00
3.71%
4700.00
39.79%
2840.00
131.34%
Zn62125.00
0.28%
73300.00
-15.25%
100150.00
-37.97%
215975.00
-71.24%
Ni163308.00
-0.59%
145134.00
12.52%
167148.00
-2.30%
232212.00
-29.67%
Pb75550.00
0.00%
81325.00
-7.10%
68125.00
10.90%
118075.00
-36.02%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków |
KURSY WALUT 2019-09-18 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.9322 -0.23%
AUD 2.6877 -0.25%
CAD 2.9630 -0.40%
EUR 4.3419 +0.02%
CHF 3.9499 -0.38%
GBP 4.8953 +0.15%