Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
19 kwietnia, piątek
Good Friday
22 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
6 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
27 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
26 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, środa
Christmas Day
26 grudnia, czwartek
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, środa
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2019-05-21
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2019-05-21
Po 3 miesiącach
2019-05-21
Magazyn
w tonach
2019-05-21
miedźCu60046035189250
aluminiumAlu.176618051225400
stopy aluminiumAlu. stopy134013307080
cynaSn19750194751600
cynkZn27232571.5103900
nikielNi1203012060164532
ołówPb1795.5181373275
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2019-05-21
Kurs poprzedni różnica
2019-05-20
Kurs o 1
miesiąc
2019-04-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-02-21
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-05-21
Kurs o 1
rok różnica
Cu6004.00
0.32%
6448.00
-6.89%
6391.00
-6.06%
6861.00
-12.49%
Alu.1766.00
-1.12%
1839.00
-3.97%
1858.50
-4.98%
2278.50
-22.49%
Alu. stopy1340.00
-6.29%
1330.00
0.75%
1475.00
-9.15%
1895.00
-29.29%
Sn19750.00
0.38%
20425.00
-3.30%
21425.00
-7.82%
20650.00
-4.36%
Zn2723.00
0.67%
2854.00
-4.59%
2698.00
0.93%
3098.00
-12.10%
Ni12030.00
0.97%
12630.00
-4.75%
12715.00
-5.39%
14615.00
-17.69%
Pb1795.50
-0.08%
1919.00
-6.44%
2045.00
-12.20%
2360.00
-23.92%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2019-05-21
Kurs poprzedni różnica
2019-05-20
Kurs o 1
miesiąc
2019-04-18
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-02-21
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-05-21
Kurs o 1
rok różnica
Cu6035.00
0.40%
6456.00
-6.52%
6372.50
-5.30%
6896.00
-12.49%
Alu.1805.00
-0.80%
1854.50
-2.67%
1877.00
-3.84%
2280.00
-20.83%
Alu. stopy1330.00
-2.21%
1380.00
-3.62%
1500.00
-11.33%
1900.00
-30.00%
Sn19475.00
0.65%
20350.00
-4.30%
21300.00
-8.57%
20530.00
-5.14%
Zn2571.50
0.63%
2761.00
-6.86%
2676.00
-3.91%
3103.00
-17.13%
Ni12060.00
1.34%
12700.00
-5.04%
12800.00
-5.78%
14665.00
-17.76%
Pb1813.00
0.17%
1939.00
-6.50%
2050.00
-11.56%
2367.00
-23.41%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2019-05-21
Stan poprzedni różnica
2019-05-20
Stan o 1
miesiąc
2019-04-18
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2019-02-21
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2018-05-21
Stan o 1
rok różnica
Cu189250.00
0.28%
189225.00
0.01%
137700.00
37.44%
302900.00
-37.52%
Alu.1225400.00
-0.47%
1053925.00
16.27%
1244050.00
-1.50%
1234575.00
-0.74%
Alu. stopy7080.00
0.00%
9000.00
-21.33%
8600.00
-17.67%
12220.00
-42.06%
Sn1600.00
0.00%
955.00
67.54%
1440.00
11.11%
2440.00
-34.43%
Zn103900.00
-0.91%
73575.00
41.22%
83250.00
24.80%
231100.00
-55.04%
Ni164532.00
0.26%
176292.00
-6.67%
200184.00
-17.81%
303576.00
-45.80%
Pb73275.00
-0.03%
74925.00
-2.20%
77050.00
-4.90%
133275.00
-45.02%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2019-05-22 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8620 -0.01%
AUD 2.6588 +0.15%
CAD 2.8829 +0.23%
EUR 4.3098 +0.10%
CHF 3.8209 -0.07%
GBP 4.8906 -0.27%