Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).

Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.

LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.

W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.

Rok 2018
Data Święto
1 stycznia, poniedziałek New Year’s Day
19 kwietnia, piątek
Good Friday
22 kwietnia, poniedziałek
Easter Monday
6 maja, poniedziałek Early May Bank Holiday
27 maja, poniedziałek Spring Bank Holiday
26 sierpnia, poniedziałek Summer Bank Holiday
25 grudnia, środa
Christmas Day
26 grudnia, czwartek
Boxing Day
Rok 2019
1 stycznia, środa
New Year’s Day

Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME

Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień . Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.

Tabela zawiera dane z dnia: 2019-05-17
MetalKodTransakcja natychmiastowa
2019-05-17
Po 3 miesiącach
2019-05-17
Magazyn
w tonach
2019-05-17
miedźCu60256044190550
aluminiumAlu.180518351239975
stopy aluminiumAlu. stopy134513607300
cynaSn19625194751515
cynkZn27552607105300
nikielNi1202512060164400
ołówPb1809182473400
Cena podana w USD/1 tone

Transakcje natychmiastowe

Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spotcash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.

MetalTransakcja natychmiastowa
2019-05-17
Kurs poprzedni różnica
2019-05-16
Kurs o 1
miesiąc
2019-04-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-02-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-05-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6025.00
-1.05%
6509.00
-7.44%
6190.00
-2.67%
6838.00
-11.89%
Alu.1805.00
-1.47%
1840.50
-1.93%
1828.50
-1.29%
2280.00
-20.83%
Alu. stopy1345.00
-0.37%
1345.00
0.00%
1474.00
-8.75%
1875.00
-28.27%
Sn19625.00
-0.25%
20600.00
-4.73%
21085.00
-6.92%
20660.00
-5.01%
Zn2755.00
-0.93%
2927.00
-5.88%
2641.00
4.32%
3053.00
-9.76%
Ni12025.00
-1.56%
12950.00
-7.14%
12100.00
-0.62%
14580.00
-17.52%
Pb1809.00
-0.93%
1930.00
-6.27%
2068.00
-12.52%
2325.00
-22.19%

Transakcje 3-miesięczne

Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).

MetalTransakcje 3-miesięczne
2019-05-17
Kurs poprzedni różnica
2019-05-16
Kurs o 1
miesiąc
2019-04-17
Kurs o 1
miesiąc różnica
Kurs o 3 miesiące
2019-02-15
Kurs o 3 miesiące różnicaKurs o 1
rok
2018-05-17
Kurs o 1
rok różnica
Cu6044.00
-1.13%
6533.00
-7.49%
6183.50
-2.26%
6867.00
-11.98%
Alu.1835.00
-1.45%
1858.00
-1.24%
1863.00
-1.50%
2260.50
-18.82%
Alu. stopy1360.00
0.00%
1370.00
-0.73%
1500.00
-9.33%
1885.00
-27.85%
Sn19475.00
0.00%
20450.00
-4.77%
21020.00
-7.35%
20555.00
-5.25%
Zn2607.00
-0.95%
2828.50
-7.83%
2638.50
-1.19%
3063.00
-14.89%
Ni12060.00
-1.15%
13050.00
-7.59%
12200.00
-1.15%
14590.00
-17.34%
Pb1824.00
-0.63%
1950.00
-6.46%
2073.00
-12.01%
2341.00
-22.08%

Stany magazynowe porównanie

MetalMagazyn
2019-05-17
Stan poprzedni różnica
2019-05-16
Stan o 1
miesiąc
2019-04-17
Stan o 1
miesiąc różnica
Stan o 3 miesiące
2019-02-15
Stan o 3 miesiące różnicaStan o 1
rok
2018-05-17
Stan o 1
rok różnica
Cu190550.00
-0.61%
190650.00
-0.05%
143175.00
33.09%
300200.00
-36.53%
Alu.1239975.00
-0.39%
1060800.00
16.89%
1266600.00
-2.10%
1249450.00
-0.76%
Alu. stopy7300.00
-0.82%
9000.00
-18.89%
8680.00
-15.90%
12220.00
-40.26%
Sn1515.00
-1.30%
970.00
56.19%
1525.00
-0.66%
2425.00
-37.53%
Zn105300.00
0.41%
66350.00
58.70%
93450.00
12.68%
231625.00
-54.54%
Ni164400.00
-0.65%
176946.00
-7.09%
200562.00
-18.03%
306054.00
-46.28%
Pb73400.00
-0.14%
75200.00
-2.39%
67300.00
9.06%
132025.00
-44.40%

Legenda do tabel

Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.

Wyszukiwanie kursów w archiwum

Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.

  • Szukaj kursu z dnia (np. 2006-03-14)
  • Kod
    Wpisz kod z obrazka


| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |
KURSY WALUT 2019-05-20 więcej»
Kwartalnie: kurs średni
USD 3.8543 -0.01%
AUD 2.6674 +0.61%
CAD 2.8670 +0.33%
EUR 4.2995 -0.18%
CHF 3.8189 -0.02%
GBP 4.9117 -0.32%