Wybór typu wykresu

Wybierz typ wykresu z menu rozwijanego i zatwierdź przyciskiem Ustaw. Dostępne typy wykresów to: wykres kursów średnich, kupna, sprzedaży walut lub wykres kursów transakcji natych - miastowych bądź 3-miesięcznych dla metali kolorowych patrz rysunek poniżej. W wyniku tej czynności pojawia się strona z odpowiadającemu wyborowi wykresem oraz z dodatkowymi narzędziami rozszerzającymi sposób określania np. odcinków czasu.

Szczegółowa pomoc do 'Wyboru typu wykresu'

Wybierz typ wykresu z menu rozwijanego i zatwierdź przyciskiem Ustaw. Dostępne typy wykresów to: wykres kursów średnich, kupna, sprzedaży walut, wykres kursów transakcji natychmiastowych bądź 3-miesięcznych dla metali kolorowych (patrz rysunek poniżej).


Typ wykresu

a) Wybór waluty lub metalu


Wybór waluty

Z menu rozwijanego wybierz walutę/metal należy pamiętać przy tym, aby waluta, którą wybierzemy, była inna od waluty wybranej w polu przelicz na.
Wybór waluty, na którą zostanie przeliczony kurs dokonujemy w polu przelicz na (np. jeśli w polu wybór waluty wybraliśmy dolar amerykański, a w polu przelicz na euro to wykres zostanie nakreślony dla dolara w przeliczeniu na euro).

b) Wybór okresu dla przebiegu zmienności waluty/metalu


Wybór daty

Z menu wyboru należy wybrać datę początkową i końcową, pamiętając o tym, aby data początkowa była wcześniejsza od daty końcowej.

c) Wygładzanie krawędzi na wykresie

Przy wyborze parametrów wykresu można wybrać opcje rysowania z antyaliasingiem (z wygładzaniem krawędzi rys.2 ) co poprawia wygląd wykresu lub bez antyaliasingu (bez wygładzania krawędzi rys.1 ).


Bez antyaliasing
rys. 1

  Antyaliasing
rys. 2


| Biznesy | Ustawa o odpadach | Kurs walut | Sprawozdania |