Polacy za wydobyciem gazu z łupków
Polacy za wydobyciem gazu z łupków
Prawie trzy czwarte mieszkańców (72 proc.) terenów, na których odbywają się lub są planowane poszukiwania, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce. Równocześnie prawie 60 proc. respondentów akceptuje, by surowiec wydobywano w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wynika z badań opinii ...
MG proponuje nowy system dotacji OZE
MG proponuje nowy system dotacji OZE
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję nowego systemu wsparcia dla  producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli wejdzie on w życie, to koszty dotowania OZE spadną z 8,9 do 4,6 mld złotych w 2020 roku.
PSEW: Nie zrealizujemy planów dot. OZE
Czy Polsce uda się zrealizować założenia Krajowego Planu Działania w zakresie OZE do 2020 roku? Jeśli zostanie utrzymany obecny system wsparcia, łączna produkcja energii elektrycznej z wszystkich technologii OZE wyniesie tylko 73,3 proc. wi¬¬elkości założonej w KPD – wynika z  raportu ...
Koniec dotacji na inwestycje sieciowe?
NFOŚiGW wstrzymał konkurs na dofinansowanie budowy sieci w ramach programu GIS „Budowa, rozbudowa i  przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. – informuj Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
Rynek zielonej energii nie jest przejrzysty
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje o transparentność informacji dot. produkcji zielonej energii. Chodzi m. in. o duże różnice w informacjach dotyczących produkcji energii z OZE podawanych przez Urząd Regulacji Energetyki i Agencji Rynku Energii.
Senat przyjął ułatwienia dla prosumentów
Senatorowie jednogłośnie poparli poprawkę rządową zwalniającą osoby fizyczne planujące samodzielnie wytwarzać i sprzedawać do sieci energię elektryczną z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli poprawka zostanie zaakceptowana przez Sejm to, teoretycznie, każdy będzie mógł ...
Jak wygląda sytuacja na rynku carbon?
Kwiecień był ostatnim miesiącem, w którym instalacje objęte systemem EU ETS mogły dokonać umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień do emisji dwutlenku węgla za 2012 r. W związku ze zbliżaniem się granicznej daty na rynku można było zaobserwować wzmożony handel oraz towarzyszące mu znaczne ...
Zapaść na rynku zielonych certyfikatów?
Jest coraz bardziej prawdopodobne, iż drastyczny spadek wartości świadectw pochodzenia energii elektrycznej produkowanej przez instalacje wykorzystujące odnawialne źródła spowoduje bankructwa firm, które w ostatnich latach uruchomiły projekty inwestycyjne w polskiej energetyce o wartości ...
Prawnicy ostrzegają: nowy projekt ustawy o OZE zawiera poważne wady
Prawnicy ostrzegają: nowy projekt ustawy o OZE zawiera poważne wady
Z trzech niezależnych analiz prawnych przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że nowy projekt ustawy o OZE jest sprzeczny z prawem europejskim, prawem o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisami Konstytucji RP. Przyjęcie ustawy w obecnym ...
Gaz łupkowy częścią opoki energetycznej
– Rozmawiamy dzisiaj o otwarciu nowej opoki energetycznej, której istotną częścią jest gaz łupkowy – mówił w środę premier na otwarciu konferencji ShaleScience w Centrum Nauki Kopernik. W spotkaniu udział biorą eksperci w dziedzinie eksploatacji złóż niekonwencjonalnych.
Pasaż zakupowy