Polacy za wydobyciem gazu z łupków
Polacy za wydobyciem gazu z łupków
Prawie trzy czwarte mieszkańców (72 proc.) terenów, na których odbywają się lub są planowane poszukiwania, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce. Równocześnie prawie 60 proc. respondentów akceptuje, by surowiec wydobywano w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wynika z badań opinii ...
UE grozi utrata konkurencyjności
Gospodarce grozi utrata konkurencyjności
Jeśli zobowiązań dotyczących redukcji dwutlenku węgla nie podejmą takie kraje jak Indie, Chiny czy Rosja, produkcja przeniesie się poza granice Unii Europejskiej i UE grozi utrata konkurencyjności – ostrzega firma ArcelorMittal Poland.
MG: Nowy system wsparcia dla energii z OZE
MG proponuje nowy system dotacji OZE
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję nowego systemu wsparcia dla  producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli wejdzie on w życie, to koszty dotowania OZE spadną z 8,9 do 4,6 mld złotych w 2020 roku.
 PSEW: Nie zrealizujemy planów dot. OZE
PSEW: Nie zrealizujemy planów dot. OZE
Czy Polsce uda się zrealizować założenia Krajowego Planu Działania w zakresie OZE do 2020 roku? Jeśli zostanie utrzymany obecny system wsparcia, łączna produkcja energii elektrycznej z wszystkich technologii OZE wyniesie tylko 73,3 proc. wi¬¬elkości założonej w KPD – wynika z  raportu ...
NFOŚiGW wstrzymał dotacje na inwestycje sieciowe
Koniec dotacji na inwestycje sieciowe?
NFOŚiGW wstrzymał konkurs na dofinansowanie budowy sieci w ramach programu GIS „Budowa, rozbudowa i  przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. – informuj Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 Rynek zielonej energii nie jest przejrzysty
Rynek zielonej energii nie jest przejrzysty
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje o transparentność informacji dot. produkcji zielonej energii. Chodzi m. in. o duże różnice w informacjach dotyczących produkcji energii z OZE podawanych przez Urząd Regulacji Energetyki i Agencji Rynku Energii.
Inwestycje w OZE zbyt ryzykowne dla banków
Inwestycje w OZE ryzykowne dla banków
Inwestycje energetyki odnawialnej ze wsparciem państwa są zbyt ryzykowne dla banków. Głównie dlatego, że taki system wsparcia jest nieprzewidywalny. – donosi Agencja Informacyjnea Newseria.
Senat przyjął ułatwienia dla prosumentów
Senat przyjął ułatwienia dla prosumentów
Senatorowie jednogłośnie poparli poprawkę rządową zwalniającą osoby fizyczne planujące samodzielnie wytwarzać i sprzedawać do sieci energię elektryczną z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli poprawka zostanie zaakceptowana przez Sejm to, teoretycznie, każdy będzie mógł ...
Jak wygląda sytuacja na rynku carbon?
Jak wygląda sytuacja na rynku carbon?
Kwiecień był ostatnim miesiącem, w którym instalacje objęte systemem EU ETS mogły dokonać umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień do emisji dwutlenku węgla za 2012 r. W związku ze zbliżaniem się granicznej daty na rynku można było zaobserwować wzmożony handel oraz towarzyszące mu znaczne ...
Jak zmniejszyć emisję CO2 i nie stracić?
Jak zmniejszyć emisję CO2 i nie stracić?
Jak zmniejszyć emisję CO2, a jednocześnie nie stracić na konkurencyjności i zapobiec przenoszeniu fabryk do państw, gdzie normy środowiskowe nie są tak restrykcyjne. – nad takim programem pracuje Ministerstwo Gospodarki. Jest to wynik polityki energetyczno-klimatycznej za pomocą której ...
Pasaż zakupowy