Bioetanol z odpadków – ekologiczne źródło energii

Czy biopaliwa pierwszej generacji są przyjazne dla środowiska? Rzepak

Fiński koncern St1 planuje uruchomić w kraju produkcję bioetanolu z odpadków spożywczych. Czym jednak tak naprawdę jest bioetanol? Jak wygląda produkcja bioetanolu? Definicja i prawo

Bioetanol, czyli alkohol etylowy wytwarzane z biomasy, wykorzystywany jest jako paliwo. Może pochodzić zarówno z pełnowartościowych produktów roślinnych (zboże, buraki cukrowe, ziemniaki), jak i odpadków. Zaliczany jest do biopaliw, a co za tym idzie – do odnawialnych źródeł energii.

Aktualnie kwestię bioetanolu oraz biopaliw regulują:
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ( Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199) oraz wydane do niej rozporządzenia;
  • "Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014" ( M.P. 2007 nr 53 poz. 607);
  • Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Wymaga od państw członkowskich osiągnięcie do 2010 r. co najmniej 5,75 proc. udział biokomponentów w rynku paliw transportowych.
Bioetanol może być samodzielnie wykorzystywany jako biopaliwo ciekłe, ale może stanowić także biokomponent paliwa tradycyjnego. Jako alternatywa dla tradycyjnych paliw, bioetanol w znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do efektu cieplarnianego. Wykorzystywany jako samodzielne paliwo, z zasady nie przyczynia się do eksploatowania zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego.

wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy