Co napędza inwestycje fotowoltaiczne?

Na przestrzeni lat 2014/2015 rynek  fotowoltaiki w Polsce odnotował wzrost na poziomie aż 373%. Co sprawia, że gwałtownie wzrosło zainteresowanie instalacjami PV?W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce – wskazano w raporcie Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 - 2020 opracowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Skąd takie zainteresowanie wykorzystaniem energii ze słońca?

Fotowoltaika – to się po prostu opłaca

Inwestując w fotowoltaikę pojawia się pytanie – kiedy zwróci się koszt inwestycji? W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakterystyki zużycia energii elektrycznej nakłady na inwestycję zwracają się po ok. 5-7 latach – szacują eksperci OPEUS Energia. Jednak zanim zainwestujemy w fotowoltaikę warto się dokładnie przeanalizować potrzeby energetyczne. Na przydatność paneli wpływa kilka czynników, w tym przede wszystkim cena jaką płacimy za energię oraz czas w jakim zużywamy najwięcej energii.

Opłacalność potęguje nowelizacja ustawy OZE, która wskazuje możliwość oddania energii z instalacji do sieci i odebranie jej z powrotem w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji do 10 kW Rozliczenia dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

Fundusze unijne siłą napędową

Główną motywacją i przyczyną coraz większej opłacalności inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiki, są dotacje oferowane w ramach różnych programów wsparcia. Z dofinansowania korzystają przede wszystkim inwestorzy indywidualni oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. O wsparcie można ubiegać się w ramach kilku źródeł – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy programu Prosument. Konkursy organizowane w ramach dwóch pierwszych programów są skierowane w znacznej mierze do przedsiębiorców oraz zarządców budynków wielorodzinnych, z kolei Prosument nastawiony jest na rozwój prywatnych instalacji przydomowych.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy