Co napędza inwestycje fotowoltaiczne?

Na przestrzeni lat 2014/2015 rynek  fotowoltaiki w Polsce odnotował wzrost na poziomie aż 373%. Co sprawia, że gwałtownie wzrosło zainteresowanie instalacjami PV?W ostatnich latach możemy zaobserwować dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce – wskazano w raporcie Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010 - 2020 opracowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Skąd takie zainteresowanie wykorzystaniem energii ze słońca?

Fotowoltaika – to się po prostu opłaca

Inwestując w fotowoltaikę pojawia się pytanie – kiedy zwróci się koszt inwestycji? W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakterystyki zużycia energii elektrycznej nakłady na inwestycję zwracają się po ok. 5-7 latach – szacują eksperci OPEUS Energia. Jednak zanim zainwestujemy w fotowoltaikę warto się dokładnie przeanalizować potrzeby energetyczne. Na przydatność paneli wpływa kilka czynników, w tym przede wszystkim cena jaką płacimy za energię oraz czas w jakim zużywamy najwięcej energii.

Opłacalność potęguje nowelizacja ustawy OZE, która wskazuje możliwość oddania energii z instalacji do sieci i odebranie jej z powrotem w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji do 10 kW Rozliczenia dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

Fundusze unijne siłą napędową

Główną motywacją i przyczyną coraz większej opłacalności inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiki, są dotacje oferowane w ramach różnych programów wsparcia. Z dofinansowania korzystają przede wszystkim inwestorzy indywidualni oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. O wsparcie można ubiegać się w ramach kilku źródeł – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy programu Prosument. Konkursy organizowane w ramach dwóch pierwszych programów są skierowane w znacznej mierze do przedsiębiorców oraz zarządców budynków wielorodzinnych, z kolei Prosument nastawiony jest na rozwój prywatnych instalacji przydomowych.

– Środki dostępne w ramach funduszy unijnych mają niezwykle istotny wpływ na rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce. Dotacje na poziomie nawet 85% kosztów inwestycji znacząco zwiększają opłacalność inwestycji i skracają czas zwrotu poniesionych kosztów. Nie bez znaczenia są też rozwój technologii i sposobów wytwarzania paneli, które przekładają się bezpośrednio na malejące ceny systemów PV – dodaje Sławomir Reszke z OPEUS Energia.

Dobrym przykładem takiej inwestycji jest SM Wrocław-Południe, gdzie na jednym z jej obiektów zbudowano instalację złożoną z 153 modułów. Produkowana energia zapewnia zasilanie części wspólnych budynku. Łączna moc wszystkich instalacji wykorzystywanych przez wrocławską spółdzielnię wyniesie 454 kW. Wartość inwestycji SM Wrocław-Południe w ramach programu Prosument wyniesie 2,7 mln zł, z czego ponad 1 mln będzie pozyskane w formie dotacji, a 1,6 mln w postaci kredytu preferencyjnego. W całym projekcie przewidziano 13 instalacji, które zostaną zamontowane do końce bieżącego roku.

– Po zakończeniu inwestycji spółdzielnia będzie największym producentem zielonej energii i liderem w walce z zanieczyszczeniem powietrza we Wrocławiu – mówi Mirosław Lach, przewodniczący Rady Nadzorczej SM Wrocław-Południe.
Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy