Krajowy system zielonych inwestycji zmniejszy zapotrzebowanie na energię

Krajowy system zielonych inwestycji sfinansuje budowę odnawialnych źródeł energii. Kolektor słoneczny

20 października Minister Środowiska przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów.Rozporządzenie

Jak podaje Ministerstwo Środowiska w uzasadnieniu do projektu, lista rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji wynika z przyjętego przez Ministra Środowiska kierunku działań w zakresie sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz przyjętych kryteriów wyznaczania rodzajów programów i projektów. Ponadto działania te są elementem wdrażania pakietu klimatycznego zakładającego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.

Rozporządzenie preferuje działania prowadzone są w skali umożliwiającej udzielenie dofinansowania wielu beneficjentom, ponieważ takie rozwiązanie zminimalizuje ryzyko niewywiązania się Polski z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji.

Krajowy system zielonych inwestycji
Oxy-combustion
Spalanie paliwa atmosferze o zwiększonej zawartości tlenu.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) zakłada utworzenie tzw. Rachunku klimatycznego, przeznaczonego do gromadzenia pieniędzy pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji. Środki uzyskane ze zbycia jednostek w latach 2009-2012 są przeznaczane na dofinansowanie realizacji na terenie Polski programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz innych działań związanych z ochroną powietrza.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy