Wsparcie dla OZE opóźnione o pół roku

Fot. Don Graham[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com Fot. Don Graham[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com
22 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Celem nowelizacji jest odsunięcie wejścia w życie o pół roku, tj. do 1 lipca 2016 r., nowych mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci systemu aukcyjnego, taryf gwarantowanych oraz net-meteringu.


– Nie jest to dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście konieczności wypełnienia przez Polskę  zobowiązań dotyczących udziału energii z OZE, podjętych w ramach Unii Europejskiej – mówi Ilona Jędrasik z Fundacji ClientEarth Poland.

ClientEarth przypomina, że w zamieszaniu związanym z ekspresową nowelizacją ustawy o OZE nie można zapominać o tym, że już w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w naszym kraju musi wynieść co najmniej 15 proc.. Polskie władze założyły zaś, że wynikający z prawa unijnego krajowy cel ogólny ma zostać zrealizowany zwłaszcza poprzez 19-procentowy udział OZE w rynku energii elektrycznej.

–Wczorajsza decyzja Sejmu potęguje niepewność inwestycyjną, a tym samym może zniechęcać do nowych inwestycji w moce odnawialne – dodaje Jędrasik.

Szczególnie dotknięci decyzją parlamentarzystów mogą czuć się prosumenci, czyli wytwórcy energii elektrycznej w przydomowych mikroinstalacjach. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Ustawy o OZE, od 1 stycznia 2016 r. miał bowiem wejść w życie system wsparcia w postaci stałych taryf, gwarantujący prosumentom odsprzedaż energii elektrycznej wprowadzonej do sieci po określonej cenie.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy