Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami
Tylko dwa sprawozdania zamiast kilkunastu, a za ich niezłożenie – grzywna. Trwają konsultacje społeczne projektu nowej ustawy o odpadach – kolejnego elementu walki z plagą śmieci w Polsce.
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Nowe akty prawne w gospodarce odpadami
Ministerstwo Środowiska przypomina - od 1 stycznia 2011 r. obowiązują rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach.
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
Odpady – rosnący problem do zagospodarowania
W Polsce co roku wytwarzamy 12 mln ton odpadów komunalnych. W większości (ponad 90%) trafiają one na składowiska. Na mocy nowej dyrektywy unijnej 2004/12/EC, do 2014 r. Polska musi ograniczyć składowanie odpadów do 35% oraz osiągnąć odpowiednie poziomy odzysku (min.60%) i recyklingu (min. ...
Ekologiczne wysypisko
Ekologiczne wysypisko
Chociaż, jak już pisaliśmy, rząd planuje ograniczyć ilość wysypisk, to jednak jeszcze długo nie znikną one z krajobrazu Polski. Jednak można maksymalnie wykorzystać potencjał zalegających tam odpadów przez zastosowanie najnowszych technologii, tak jak w przypadku składowiska w Jaroszowie koło ...
Wysypiska do lamusa?
Wysypiska do lamusa?
Wzmocnienie uprawnień gminy w kwestiach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach – to najważniejsze propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o czystości i ...
Co dalej z odpadami opakowaniowymi?
Co dalej z odpadami opakowaniowymi?
Uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – to najważniejsze cele przyjętych niedawno przez Komitet Stały Rady Ministrów założeń do projektu ustawy o ...
Pasaż zakupowy