Złomowanie to też recykling
Złomowanie to też recykling
W naszym kraju złomowanie ma bardzo złą sławę. Kojarzy się raczej ze zbieraczami, którzy najczęściej pozyskują złom nielegalnie, stanowiąc przy tym istne utrapienie dla okolicznych mieszkańców. Tymczasem złomowanie ma tę pozytywną stronę, że jest po prostu jedną z form recyklingu materiałów.
Konferencja Eko-Marketing
Eko-Marketing to chwyt marketingowy czy dynamicznie rozwijający się trend rynkowy i styl życia wielu ludzi? Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzi uzyskacie na konferencji poświęconej Eko-Marketingowi, która odbędzie się 16 grudnia w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.
Składowanie CO2 pod ziemią – czy jest bezpieczne
Składowanie CO2 pod ziemią – czy jest bezpieczne
Sekwestracja CO2 pod ziemię jest kolejnym sposobem, obok inwestowania w OZE oraz stopniowej rezygnacji z elektrowni węglowych, na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Technologia użyta do tego procesu zwana jest technologią CCS. Projekt zakłada powstanie w Polsce dwóch instalacji CCS – w ...
Natura 2000 a drogi
Natura 2000 a drogi
Lista obszarów objętych programem Natura 2000 została nareszcie skompletowana. Pozwoli to na odblokowanie wielu planowanych inwestycji, także w zakresie infrastruktury drogowej. Czy jednak Natura 2000 rzeczywiście jest jedyną przyczyną hamującą budowę dróg?
Co zmienia projekt ustawy o GMO?
Co zmienia projekt ustawy o GMO?
Projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych został przyjęty przez Radę Ministrów. Ustawa ta ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań prawa unijnego.
Inwestycje na obszarach Natura 2000
Inwestycje na obszarach Natura 2000
Tereny objęte przez sieć Natura 2000 postrzegane są często jako obszar ochrony ścisłej. Ponadto doświadczenia związane z budową obwodnicy Augustowa albo tamy we Włocławku sugerują, że każda inwestycja na terenie Natury 2000 musi wiązać się z gigantycznymi problemami. Tymczasem zrównoważony ...
Spalarnia odpadów ekologicznym sposobem na śmieci?
Spalarnia odpadów ekologicznym sposobem na śmieci?
W Krakowie powstaje Zakład Termicznego Przekształcania odpadów (ZPTO). Inwestycja ta wynika z wymagań prawa unijnego, dotyczących zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Składowanie jest szkodliwe dla środowiska, konieczne są więc ograniczenia dotyczące śmieci trafiających na ...
Baterie i akumulatory – nowe regulacje
Baterie i akumulatory – nowe regulacje
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) stanowi transpozycję do polskiego prawa wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz ...
Rachunek klimatyczny szansą dla polskiej energetyki?
Rachunek klimatyczny szansą dla polskiej energetyki?
18 września weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070). Dokument reguluje zobowiązania przyjęte przez Polskę w „Protokole z Kioto” – zmniejszenie do 2012 roku emisji CO2 o 6% poniżej poziomu z ...
Pasaż zakupowy