Boom fotowoltaiczny w Polsce

Czy Polska pokryje panelami fotowoltaicznymi? Wszystko na to wskazuje. Odnawialne źródła energii cieszą się coraz większym zaufaniem Polaków, o czym świadczy fakt, że już ponad 4 tysiące osób stara się o dofinansowanie z programu „Prosument” na instalacje fotowoltaiczne.Budżet programu Prosument na lata 2014-2020 wynosi 800 mln zł z możliwością wypłat środków do 2022 roku. W tym roku poprzez banki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na dofinansowanie mikroinstalacji OZE ma trafić 200 mln zł. Wypłata środków została podzielona na transze. Maksymalna wysokość pierwszej transzy wynosiła 20 mln zł i tyle też otrzymał BOŚ Bank.

Pierwsza transza – 20 mln zł udostępnione przez BOŚ Bank – została wyczerpana już pierwszego dnia. Najwięcej wniosków – aż 4500 – pochodzi od osób indywidualnych. Z czego 90 proc. dotyczy instalacji fotowoltaicznych.

Tak duże zainteresowanie prawdopodobnie sprawi, że 200 mln zł, jakie w tym roku zaplanowano na Prosumenta, zostanie szybko wykorzystane.

Zwiększony popyt na systemy solarne wynika głównie z chęci zaoszczędzenia. W większości przypadków inwestycja w OZE może obniżyć rachunki w czteroosobowym gospodarstwie domowym nawet do zera,  a produkowana z nadwyżką energia będzie sprzedawana do operatora, co przy ustalonych w nowej ustawie stawkach oznacza zwrot z inwestycji w przeciągu 6 lat, a nie, jak poprzednio, 15.

Nie bez wpływu pozostaje fakt, że w ramach prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu Prosument można otrzymać dofinansowanie na  zakup i montaż nowych małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej lub prądu skojarzonego z ciepłem na potrzeby jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Finansowane są instalacje wykorzystujące źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Obecnie program nie przewiduje dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła, natomiast rozdzielenie ciepła i energii elektrycznej w programie jest obecnie konsultowane.

– Program Prosument ma trzy ścieżki, którymi może trafić dofinansowanie do gospodarstwa domowego – Agencji Informacyjnej Newseria Małgorzata Skucha. – Pierwszą, która była uruchomiona w ubiegłym roku, są samorządy. Gmina swoim obywatelom może zagwarantować dofinansowanie dotacyjno-pożyczkowe z naszych środków. Druga, to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Część z nich, współpracując z nami, również oferuje dofinansowanie, głównie spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom czy bezpośrednio osobom fizycznym. Trzecia ścieżka została uruchomiona 24 kwietnia br. przez Bank Ochrony Środowiska.

W Polsce zainstalowanych jest 27 MW instalacji PV, podczas gdy jeszcze dwa lata temu było to jedynie 1,901 MW.


Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy