Chcesz usunąć azbest? Możesz ubiegać się o dotację

Na terenie mazowieckich gmin znajduje się ponad 970 tys. ton wyrobów zawierających azbest, z czego 917 tys. ton wciąż czeka na unieszkodliwienie – wynika z przeprowadzonych analiz. O dotację w formie dofinansowania bądź pożyczki na usuwanie azbestu można starać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten rok zarezerwowanych jest w sumie 5,5 mln zł.Azbest był jednym z chętniej stosowanych surowców w Polsce w XX w. Nic w tym dziwnego, bo materiał ten wykazuje się niezwykłymi właściwościami – jest odporny na wysokie i niskie temperatury, działanie środków chemicznych, a przy tym ma właściwości termoizolacyjne dźwiękochłonne. Niestety ma też jedną bardzo poważną wadę – jest rakotwórczy, dlatego trzeba go jak najszybciej wyeliminować.

Szacuje się, że na terenie Mazowsza znajduje się ok. 2 mln ton wyrobów zawierających azbest. Jesteśmy jednym z dwóch regionów o największym nagromadzeniu wyrobów wyprodukowanych na bazie tego surowca. Wśród najczęściej występujących na terenie Mazowsza wyrobów na bazie azbestu wymienić można płyty azbestowo-cementowe (używane m.in. do krycia dachów), rury oraz złącza azbestowe i azbestowo-cementowe.

– Mamy na Mazowszu duży problem z azbestem. Trzeba pamiętać o tym, że jest to produkt, który trzeba zlikwidować z naszych domów, z naszych budynków – przypomina wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. – Samorząd województwa mazowieckiego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dba o to, aby znalazły się na to środki. Do 30 września 2016 r. można ubiegać się o wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dodaje.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oferuje on dwie formy wsparcia – dotację lub pożyczkę. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na ten rok zarezerwowanych jest łącznie 5,5 mln zł. Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, składają wnioski o dofinansowanie indywidualnie. Natomiast osoby fizyczne, w tym wspólnoty mieszkaniowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą to zrobić tylko za pośrednictwem gminy. Wnioski można składać do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30 września 2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia).

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 85 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku dotacji) lub 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pożyczki).

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na użytkowanie wyrobów azbestowych do końca 2032 r.
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy