Co zmienia projekt ustawy o GMO?

Na terenie Unii Europejskiej do uprawy dopuszczone są odmiany kukurydzy MON810. Na terenie Unii Europejskiej do uprawy dopuszczone są odmiany kukurydzy MON810. Fot.: sxc.hu
Projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych został przyjęty przez Radę Ministrów. Ustawa ta ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do wymagań prawa unijnego.

Obowiązujące prawo

W tym momencie kwestię upraw GMO regulują:
  • Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej (Dz.
    U. 2004 nr 216 poz. 2201
    );
  • Dyrektywy i rozporządzenia unijne, np. dyrektywa 2001/18 EC z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, albo rozporządzenie Komisji 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 2007 nr 36 poz. 233) oraz wydane do niej rozporządzenia;
  • Ramowe stanowisko Rządu RP dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) z dnia 18 listopada 2008 r.

Najważniejsze założenia projektu

Według Ministerstwa Środowiska, podstawowym celem projektu ustawy jest uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych między inspekcjami odpowiedzialnymi za te sprawy w celu uszczelnienia i zagwarantowania skutecznego systemu nadzoru.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy