Efektywne przedsięwzięcia ekologiczne nagrodzone!

Kapituła konkursu „Zielony Laur”, pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Marka Gromca przyznała coroczną nagrodę ekologiczną - Zielony Laur, doceniając wkład w propagowanie ekorozwoju oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań i zrealizowanie inwestycji ekologicznych w 2014 r.Konkurs odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz pod patronatem medialnym czasopisma „Biznes i Ekologia”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 06 maja br. (środa), o godz. 1200, tradycyjnie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72. Dyplomy i statuetki Zielonego Lauru odbiorą przedstawiciele Kopalni „Bogdanka”, Cemex Polska Sp. z o.o., Europejskiego Centrum Ekologicznego „Krevox” Sp. z o.o., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Państwowej Służby Hydrogeologicznej PIG – PIB,  Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Spośród jednostek samorządowych nagrodzona została Gmina Otwock i Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zielony Laur został również przyznany jako nagroda indywidualna dla Profesora dr. hab. Lucjana Pawłowskiego oraz dla Profesora dr. hab. inż. Zbigniewa Heidricha.

Swoją obecność podczas uroczystości oraz udział we wręczaniu nagród zapowiedzieli m. in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł – Stanisław Gawłowski oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Stanisław Żelichowski.

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" utworzona została 24.10.1997 r. na podstawie zapisów ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr. 35 poz. 195, z późniejszymi zmianami). Jest ona organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą.
Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy