Ile mamy gazu zamkniętego w piaskowcach?

Ile mamy gazu uwięzionego w piaskowcach? Całkowita objętość gazu ziemnego zamkniętego (tight gas) prognozowana jest w przedziale 1528-1995 mld m3 – wynika z badań surowcowych przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny.Węglowodory w złożach niekonwencjonalnych to nie tylko gaz ziemny i ropa naftowa w łupkach. Perspektywicznym surowcem jest również gaz ziemny zamknięty (tight gas).

Pod względem chemicznym i fizycznym gaz zamknięty nie różni się od gazu ziemnego wydobywanego ze złóż konwencjonalnych – składa się głównie z palnego metanu. Cechą wyróżniającą go jest rodzaj skał, w których występują jego złoża. Gaz zamknięty jest uwięziony w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach, a dokładniej w mikroskopijnych przestrzeniach porowych tych skał. – informuje Państwowy Instytut Geologiczny.

Przestrzenie te nie są ze sobą połączone, dlatego, podobnie jak w przypadku gazu łupkowego, w celu wydobycia surowca trzeba będzie zastosować metodę szczelinowania hydraulicznego.

W raporcie PIG przeanalizowano trzy kompleksy geologiczne – w strefie poznańsko-kaliskiej, wielkopolsko-śląskiej i w zachodniej części basenu bałtyckiego.

Całkowita objętość gazu ziemnego w tych obszarach prognozowana jest w przedziale 1528-1995 mld m3. Przyjmując współczynnik wydobycia uzyskiwany w eksploatowanych złożach na świecie – 10 proc. zasobów geologicznych – można założyć, że zasoby wydobywalne wynoszą około 153-200 mld m3. A więc mogą to być zasoby nieco większe od udokumentowanych do tej pory w złożach konwencjonalnych (135 mld m3).
Mapa obszarów, na których mogą występować złoża gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach, źródło: Państwowy Instytut Geologiczny


Gaz zamknięty stanowi obecnie znaczną część całkowitego wydobycia gazu ziemnego w USA (ok. 30 proc.). Eksploatowany jest od 20 lat w Niemczech, Holandii, Rosji i Argentynie.
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny
Ocena (5.0) Oceń:
Pasaż zakupowy