Odpady – nie zapomnij o złożeniu sprawozdań!

Zbliżają się terminy składania sprawozdań, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2019 r. Podpowiadamy kto i jakie sprawozdanie powinien złożyć w pierwszej połowie tego roku.fot. shutterstockfot. shutterstock

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i składania sprawozdania o odpadach? Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składa podmiot:
  • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
Gdzie złożyć takie sprawozdanie? Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. W związku z pracami nad przygotowaniem modułu sprawozdawczości w BDO, sprawozdanie za 2019 r. można złożyć do 30 czerwca 2020 r. W kolejnych latach sprawozdanie odpadowe składane będą jak dotychczas, czyli do 15 marca.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej.
Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy