Polskie lasy pomogą w redukcji CO2

Freeimages.com/viorela viorica Freeimages.com/viorela viorica

Polska proponuje włączenie do prawa europejskiego CO2 pochłanianego przez lasy. Pochłanianie to powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji CO2 – wynika z polskiej propozycji przekazanej państwom UE.Polska przekonuje pozostałe państwa UE, że rola pochłaniania gazów cieplarnianych powinna być w większym stopniu uwzględniona we wspólnotowej polityce klimatycznej.

Autorzy wskazują, że pochłanianie przez lasy jest korzystniejsze niż technologia CCS, czyli wychwyt i podziemne składowanie dwutlenku węgla. Daje też „wymierne korzyści środowiskowe, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju i zapewniając efektywność ekonomiczną redukcji emisji, która jest głównym celem dyrektywy EU ETS”.

W propozycji odwołano się również do wynegocjowanego w grudniu ub.r. w Paryżu globalnego porozumienia klimatycznego, w którym podkreślono rolę pochłaniania w zmniejszaniu koncentracji CO2 w atmosferze.

W piśmie polskie władze informują, że chcą prowadzić taką gospodarkę leśną, która umożliwi dodatkowe pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy. Takie „nadprogramowe” jednostki pochłoniętych emisji Polska chciałaby sprzedawać.

Polska przekonuje, że system miałby opierać się na zasadzie dobrowolności: państwa członkowskie mogłyby z niego skorzystać, jeżeli chciałyby wprowadzić jednostki pochłaniania CO2 przez lasy do systemu EU ETS. W systemie mogłyby też uczestniczyć podmioty prywatne prowadzące gospodarkę leśną.

Obecnie jedynymi jednostkami poza uprawnieniami EUA (podstawowe jednostki prawa do emisji, uprawniające do emisji 1 tony CO2), które mogą być wykorzystywane w pośredni sposób w systemie EU ETS, to jednostki CER i ERU.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy