Do kiedy i jak złożyć raport do KOBIZE za 2017 rok?

Fot. Christian Schnettelker  [CC BY 2.0 ], Flickr.com Fot. Christian Schnettelker [CC BY 2.0 ], Flickr.com

Z dniem 28 lutego br. mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok 2017 do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Kogo dotyczy ten obowiązek i jakie sankcje grożą za brak raportu do KOBiZE?Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Kogo dotyczy obowiązek? „Zgodnie z art. 7 tej ustawy każdy podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć.” – wyjaśnia Aneta Paulakowska Kierownik Działu Ochrony Środowiska z firmy PALECZNY.

„Składanie corocznego raportu KOBiZE dotyczy zarówno dużego zakładu, który posiada na swoim terenie instalacje, takie jak ciepłownie, lakiernie, jak również małego przedsiębiorstwa, które korzysta z klimatyzacji czy ze służbowych aut.” – dodaje.

Czy za brak raportu do KOBiZE grożą jakieś sankcje? Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewiduje żadnych kar za niezłożenie raportu lub złożenie raportu w formie niepełnej. Nie powinno się jednak tego obowiązku ignorować. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu.

Dopiero niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.

Jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE i jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku?

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://www.paleczny.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/krajowy-osrodek-bilansowania-i-zarzadzania-emisjami-kobize-raporty-w-krajowej-bazie-za-2016-rok,90.html


Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl
Artykuł sponsorowany
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy