Składowanie CO2 pod ziemią – czy jest bezpieczne

Czy sekwestracja CO2 jest bezpieczna?

Sekwestracja CO2 pod ziemię jest kolejnym sposobem, obok inwestowania w OZE oraz stopniowej rezygnacji z elektrowni węglowych, na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Technologia użyta do tego procesu zwana jest technologią CCS. Projekt zakłada powstanie w Polsce dwóch instalacji CCS – w Kędzierzynie i Bełchatowie.Nowe regulacje

Aby dostosować prawo krajowe do przepisów unijnych, muszą zostać zmienione następujące ustawy:

Sekwestracja CO2
Unieszkodliwianie dwutlenku węgla przez oddzielenie go z zanieczyszczeń.
Aktualny kształt ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie obejmuje zagadnień związanych z sekwestracją CO2, dlatego proponowane zmiany prawne będą pierwszą regulacją w tej kwestii.

Projekt określa m. in. zasady:

  • poszukiwania miejsc potencjalnych podziemnych składowisk CO2;
  • lokalizacji i prowadzenia eksploatacji składowiska;
  • likwidacji, monitoringu oraz przejmowania odpowiedzialności przez państwo za składowiska;
  • działań kontrolnych, ratowniczych i naprawczych w przypadku wystąpienia wycieku lub innej awarii.
Działalność z zakresu podziemnego składowania CO2 (wyłącznie na wyznaczonych obszarach lądowych lub morskich) będzie dozwolona tylko w przypadku, jeśli nie spowoduje to zagrożenia środowiska oraz bezpieczeństwa ogólnego. Składowanie będzie przeprowadzane w formacjach geologicznych zapewniających naturalną, nieprzepuszczalną barierę geologiczną dla CO2.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy