Zapłacimy więcej za wodę?

Od przyszłego roku, w zależności od wielkości miasta, wzrosną ceny za metr sześcienny wody. Skąd te podwyżki? Polska stoi przed koniecznością wdrożenia do polskich przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.Chodzi o pełne wdrożenie do polskich przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, szczególnie jej 9. artykułu, mówiącego o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Wprowadzenie dodatkowych opłat jest warunkiem koniecznym, żeby móc sięgnąć po środki unijne na infrastrukturę przeciwpowodziową – w sumie około 3,5 mld euro. Poza tym, jeżeli tego nie zrobimy, to Unia Europejska może nałożyć na Polskę kary, w wysokości do 10 mld zł.

Kto będzie musiał płacić więcej za wodę? Opłatami za pobór wody zostaną objęci zarówno rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do swojej produkcji. Podwyżki wyniosą około 05-1% kosztów produkcji. Opłata za wodę dotyczyć będzie wyłącznie takich gospodarstw, które sztucznie pobierają wodę w ilościach przekraczających 5 tys. litrów na dobę (średniorocznie). Jak przekonuje resort, nowe obciążenia nie powinny więc dotknąć niewielkich gospodarstw rolnych, a jedynie gospodarstwa wysokotowarowe.

Więcej za wodę może też zapłacić przysłowiowy „Kowalski”.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wyliczyła, że przeciętny wzrost cen wody, spowodowany wprowadzeniem prawa wodnego w obecnym kształcie, wynieść może ok. 17% (w różnych gminach od ok. 11 do nawet 29%). Z kolei Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego informuje, że po wejściu w życie projektowanej ustawy cena wody w tym regionie wzrośnie od 4,3 do nawet ponad 40%. Co oznacza, że czteroosobowa rodzina będzie musiała zapłacić za wodę więcej o około 90 zł rocznie brutto.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda uspokaja, że nie będzie to znacząca podwyżka. „Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom do jakiego mogą wzrosnąć ceny to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 m3 w dużych aglomeracjach miejskich. W wyniku analizy przeprowadzonej w ministerstwie podczas prac nad ustawą, oznacza, że czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie” – mówił wiceminister Szweda-Lewandowski. Dla czteroosobowej rodziny oznaczać to będzie wzrost wydatków o co najmniej 30 zł rocznie. By zapobiec niekontrolowanym podwyżkom cen, Ministerstwo Środowiska planuje powołać krajowego regulatora cen wody.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.
Ekologia.pl

Źródło:
http://kurier.pap.pl/depesza/169268/Wedlug-MS-przecietna-rodzina-zaplaci-za-wode-od-2-do-2-50-zl-miesiecznie-wiecej
Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy