Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska za 2017 rok

Freeimages.com/Cheryl Empey Freeimages.com/Cheryl Empey
Skończył się rok 2017. W związku z tym w pierwszym kwartale 2018 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Zaniedbanie w tej kwestii może skutkować dotkliwą karą finansową.


Początek nowego roku, to trudny okres dla wielu przedsiębiorców. Pierwszy kwartał to czas, kiedy trzeba opracować różnego rodzaju dokumenty dotyczące ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Najważniejsze terminy sprawozdawcze:

  • w terminie do 28 lutego 2018 r. raporty do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami)
  • w terminie do  15 marca 2018 r. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy
  • w terminie do 31 marca 2018 r. przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim.
Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska wiąże się z przygotowywaniem opracowań, raportów, ewidencji, składaniem wniosków i wznoszeniem opłat. Jest to zadanie niełatwe i pracochłonne.  A zaniedbania w tych kwestiach wiążą się z dotkliwymi karami finansowymi.


PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.plArtykuł sponsorowany
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy