Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za 2018 rok

Skończył się rok 2018. W związku z tym w pierwszym kwartale 2019 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Zaniedbanie w tej kwestii może skutkować dotkliwą karą finansową.Freeimages.com/Cheryl EmpeyFreeimages.com/Cheryl Empey

Początek nowego roku, to trudny okres dla wielu przedsiębiorców. Pierwszy kwartał to czas, kiedy trzeba opracować różnego rodzaju dokumenty dotyczące ochrony środowiska. W zależności od profilu działalności, należy wykonać sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Najważniejsze terminy sprawozdawcze:
  • w terminie do 28 lutego 2019 r. raporty do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami); sprawozdanie dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC))
  • w terminie do 28 lutego 2019 r. sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC);
  • w terminie do  15 marca 2019 r. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy;
  • w terminie do 31 marca 2019 r. przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim.

Wypełnienie wszystkich obowiązków w zakresie ochrony środowiska wiąże się z przygotowywaniem opracowań, raportów, ewidencji, składaniem wniosków i wznoszeniem opłat. Jest to zadanie niełatwe i pracochłonne.  A zaniedbania w tych kwestiach wiążą się z dotkliwymi karami finansowymi.PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/Artykuł sponsorowany
Ocena (0) Oceń:
Pasaż zakupowy