Co się działo w czerwcu na rynku carbon?
Czerwiec kolejnym miesiącem wzrostu wolumenu handlu uprawnieniami do emisji CO2 przed spodziewaną interwencją – wynika  z najnowszego komentarza Domu Maklerskiego Consus dotyczącego sytuacji na rynku carbon. 
Parlament Europejski odrzucił backloading
Parlament Europejski odrzucił we wtorek projekt ustawy, zmierzającej do czasowego przesunięciu 900 mln uprawnień do emisji CO2 z lat 2013 - 2015 na późniejszy okres trzeciej fazy rozliczeniowej Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS).
Czy będzie dalsza przecena wartości EUA?
Czy będzie dalsza przecena wartości EUA?
Ciągle utrzymująca się niepewność na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, związana głównie z ryzykiem politycznym, systematycznie wpływa na deprecjację wartości jednostek. Bez szybkiego działania ze strony Komisji Europejskiej, średnia wartość uprawnień EUA w I półroczu 2013 r. może ...
Trudne klimatyczne rozmowy zakończone
Trudne klimatyczne rozmowy zakończone
Jeśli nie my to kto, jeśli nie teraz, to kiedy? – te dramatyczne słowa, wzywające do działania na rzecz ochrony klimatu, zostały wypowiedziane przez Naderev Saño, negocjatora zniszczonych przez tajfun Bopha Filipin, na zakończonej 8 grudnia 18. Konferencji Klimatycznej w Katarze (COP18). ...
To była tylko krótkotrwała euforia cenowa
Miesięczna amplituda wahań średnich cen uprawnień EUA na rynkach spotowych w listopadzie wyniosła 2,77 euro. Przy współczynniku zmienności na poziomie 10,78%, spotowe ceny uprawnień EUA wahały się w przedziale 6,25-9,02 euro, a wolumen obrotów wzrósł prawie dwukrotnie do 13,3 mln. Wyższy ...
We wrześniu wciąż pat na rynku carbon
We wrześniu wolumeny handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynkach spotowych były nieznacznie niższe od ilości notowanych przed miesiącem. Łącznie obrót wyniósł 2,19 mln EUA oraz 965 tys. CER, co jest wynikiem gorszym o odpowiednio 13,3 proc. i 4,00 proc. Przy współczynniku ...
Rosnącą nadpodaż i brak interwencji KE
Pomimo że pierwszy tydzień lipca rozpoczął się od nieznacznych wzrostów średnich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rynkach spotowych, przez pozostałą część miesiąca obserwowaliśmy skokową deprecjację ich wartości. Spadkowa korekta była efektem rosnącej nadpodaży uprawnień na rynku ...
Polska liderem w kwestii gazu łupkowego
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polska, Rumunia i Ukraina, mogą stać się ważnymi rynkami produkcji gazu łupkowego w najbliższym dziesięcioleciu.
Czy to koniec spadków na rynku carbon?
Czy to koniec spadków na rynku carbon?
Niemal przez cały czerwiec obserwowaliśmy wzrost wartości uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jednostki EUA sprzedawane poprzez grudniowe kontrakty terminowe, notowane na londyńskiej giełdzie ICE, najniżej wyceniane były podczas pierwszej sesji w miesiącu (6,17 euro), natomiast najwyżej na ...
Ceny uprawnień do emisji nadal tracą na wartości
Ceny uprawnień do emisji nadal tracą na wartości
W maju średnie ceny uprawnień EUA straciły na wartości prawie 12 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ich ceny zawierały się w przedziale 6,27-7,12 euro, osiągając miesięczne maksimum na pierwszej sesji oraz minimum – na ostatniej. Pomimo znacznej amplitudy zmiany cen, która w maju ...
Pasaż zakupowy