Efekty rosnącej nadwyżki na rynku CO2

Fot. Dirk Duckhorn /Flickr CC[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com Fot. Dirk Duckhorn /Flickr CC[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com

Średnia wartość uprawnień EUA w maju zmalała o 6,1 proc. i pod koniec ostatniej sesji handlowej miesiąca wyniosła 5,07 euro (stosunek średniej ceny pierwszej i ostatniej sesji maja). Średnie ceny uprawnień na rynku kasowym notowane na giełdach ICE ECX oraz EEX w maju zawierały się w przedziale 4,70-5,40 euro. Współczynnik zmienności dla EUA wyniósł 3,51 proc. Najniższą średnią cenę dla EUA zanotowano 19 maja, najwyższą – 1 maja.Maj był kolejnym miesiącem, w którym wartość jednostek CER malała. Średnia cena zamknięcia ostatniego handlowego dnia maja wyniosła zaledwie 0,09 euro i była najniższą miesięczną ceną zamknięcia w historii notowania tych jednostek. W przeciągu miesiąca wartość CER zawierała się w przedziale 0,09-0,16 euro. Najwyższą miesięczną wartość uprawnienia te osiągnęły 6. maja, a miesięczne minimum – 30. maja. Współczynnik zmienności dla CER wyniósł 17,66 proc. Na przestrzeni miesiąca różnica cen (tzw. spread) uprawnień EUA i CER zawierała się w przedziale 4,58-5,25 euro.

Wolumen obrotu na rynku spot w minionym miesiącu wyniósł 58,6 mln uprawnień. Zdecydowaną większość wolumenu stanowiły EUA (98 proc.). Łączna liczba jednostek sprzedanych na rynku pierwotnym wzrosła i wyniosła 37,6 mln EUA. W maju zorganizowano 18 aukcji, średnie zainteresowanie nimi (stosunek wolumenu ofert kupna do liczby sprzedanych uprawnień) utrzymało się na wysokim poziomie i niemal sześciokrotnie przekroczyło liczbę sprzedawanych uprawnień.
Spadek wartości EUA w pierwszej połowie maja był podyktowany zakończeniem okresu rozliczania się instalacji z ubiegłorocznych emisji. W wyniku tego rynek odczuł zauważalne ograniczenie popytu na uprawnienia, co miało swoje odzwierciedlenie w 13-procentowym obniżeniu wartości uprawnień (do trzynastej sesji w miesiącu). Kolejnym czynnikiem deprecjacyjnym była publikacja przez Eurostat danych dotyczących emisji pochodzącej z paliw kopalnych, która w 2013 r. spadła o 2,5 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy