II Europejski Kongres Gospodarczy. Niskoemisyjnie, ale nie bez węgla

źródło: media.eec2011.euźródło: media.eec2011.eu

Innowacje prowadzą do ograniczania emisji, a wspólna polityka klimatyczna UE przyspiesza konieczną modernizację polskiej energetyki i przemysłu – jednak tylko wtedy, gdy tempo zmian i podział obciążeń będą porównywalne i racjonalne

powiedział minister Andrzej Kraszewski podczas III Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej konferencji biznesowej w Europie Środkowej.

Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się 16 maja w Katowicach. W trzydniowym cyklu stu sesji, swój udział potwierdziło ponad sześć tysięcy gości z Polski i z zagranicy, w tym dziewięciuset panelistów.

Tegoroczne wydarzenie zgromadziło czterech premierów krajów Europy Środkowej: Donalda Tuska, premiera Polski, Jadrankę Kosor, premier Chorwacji, Petra Nečasa, premiera Czech oraz Viktora Orbána, premiera Węgier. Kongres otworzył Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podczas inauguracji głos zabrał także Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

W panelu poświęconym polityce energetycznej Unii Europejskiej wziął udział Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski, którego wystąpienie inauguracyjne poświęcone było polityce klimatycznej UE oraz temu, jak radzi sobie z nią Polska.

– W Unii Europejskiej nie ma już czasu na romantyzm – musimy w tych niezbędnych przemianach znaleźć się po stronie beneficjentów, znaleźć taką polską Nokię. Naszą szansą jest innowacyjność – tylko wtedy gospodarka niskoemisyjna może mieć rację bytu. Oznacza to konieczność szczerej dyskusji o miksie energetycznym i poprawie zarządzania przez sektor energetyczny, ale nie może oznaczać gospodarki bez węgla – powiedział Minister Kraszewski.

Obecnie, na forum UE, finalizowana jest ostatnia faza wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego (przewidującego m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w okresie 1990-2020). Kluczowe kwestie to zasady stosowania ogólnowspólnotowych wskaźników emisyjnych (benchmarków), na podstawie których będzie się odbywał przydział bezpłatnych uprawnień w latach 2013-2020; kształt systemu aukcyjnego – po roku 2012 ponad 50 proc. uprawnień będzie sprzedawanych instalacjom poprzez aukcje; i bezpłatne przydziały uprawnień do emisji w ramach derogacji dla sektora energetycznego.

Drugim istotnym wątkiem jest temat zwiększenia celu redukcyjnego UE do 30 proc. w perspektywie 2020 r. Minister Kraszewski jednoznacznie przekazał tu stanowisko rządu, który w obecnych warunkach nie widzi podstaw do takiej decyzji.

Trzecim elementem jest wreszcie dyskusja nad komunikatem KE „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (tzw. Roadmap 2050).

Minister Kraszewski podkreślił jednak jednoznacznie, że realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego oznacza duże wyzwanie dla Europy i wielkie wyzwanie dla Polski, w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi. Osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych i konieczność restrukturyzacji gospodarki i energetyki będą wymagały ogromnego wysiłku. Podkreślali to także dobitnie obecni na sesji przedstawiciele sektora energetycznego, przemysłowego i paliwowego, którzy bardzo krytycznie ocenili politykę klimatyczną UE.

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje kwestie najbardziej istotne dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Obrady otworzyły dyskusje poświęcone m.in. konkurencyjnej gospodarce Europy i nowemu ładowi Unii Europejskiej, a także problemom regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas trwającego do 18 czerwca Kongresu nie zabraknie problematyki związanej z Pakietem klimatyczno-energetycznym UE i jego wpływem na gospodarkę. Odbędą się także debaty m.in. na temat wspólnej polityki energetycznej Unii, innowacyjności oraz o zależności między rozwojem gospodarki, regionów i miast.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Ocena (4.0) Oceń:
Pasaż zakupowy