Inteligentne inwestowanie

Inteligentne inwestowanie

W obecnych czasach dzięki dostępnym technologiom oferowanym przez rynek oraz Internet, istnieje wiele różnych form inwestowania. Można kupować jednostki funduszy inwestycyjnych, akcje, obligacje skarbowe czy korporacyjne. Istnieją również alternatywne formy inwestycji w sztukę, diamenty czy złoto lub nieruchomości. Każda z tych form inwestycji ma swoje plusy i minusy, a środki zazwyczaj trzeba ulokować na długi okres, aby przyniosły oczekiwaną stopę zwrotu. Obecnie istniejące technologie umożliwiły również dostęp do inwestowania inteligentnego, które wykorzystuje najlepsze osiągnięcia techniki nowej generacji, przy których nie musimy zamrażać naszych oszczędności na wiele lat. Jedną z podstawowych zasad inwestycji jest jej dywersyfikacja na instrumenty małego ryzyka, przynoszące niewielką stopę zwrotu oraz bardziej ryzykowne, przynoszące potencjalnie nieproporcjonalnie większy zysk z zainwestowanego kapitału.Jednym ze współczesnych osiągnięć techniki umożliwiającym inteligentne inwestowanie jest platforma transakcyjna NextGeneration, udostępniana przez CMC Markets. Wspomniana platforma nie tylko jest technologicznie zaawansowanym narzędziem służącym do zawierania transakcji, ale również bardzo innowacyjną formą handlu na rynkach finansowych całego świata. W ofercie znajduje się ponad 10 000 instrumentów finansowych, na których można przeprowadzać transakcje zarówno na wzrosty jak również na spadki wartości danego instrumentu.  Do dyspozycji są m. in instrumenty takie jak CFD  na indeksy, waluty, surowce czy akcje ze wszystkich stron świata.

Inteligentne inwestowanie oznacza inwestowanie, które wykorzystuje najbardziej zaawansowane osiągnięcia techniki, co siłą rzeczy daje znaczącą przewagę konkurencyjną. Dobrą analogią może być tu bolid formuły 1. Gdyby do wyścigu na torze postawić dwa bolidy - jednego, który ścigał się na torach 20 lat temu oraz obecne bolidy startujące w wyścigach, nie byłoby żadnych złudzeń, że mniej zaawansowany bolid nawet z najlepszym kierowcą zostanie daleko w tyle. Przykładowa sytuacja ma miejsce również w inwestycjach przy przeprowadzaniu, których ograniczamy się do bardzo konserwatywnych metod inwestycyjnych, takich, które stosowali inwestorzy pod koniec poprzedniego stulecia, a które zostają daleko w tyle za tym co oferuje platforma transakcyjna NextGeneration. 

Technika jest na tyle zaawansowana, że nie musimy być analitykami czy znawcami ekonomii,  aby handlować na rynku kapitałowym. Platforma NextGeneration udostępnia narzędzia, które w dużej mierze pomagają w podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Jednym z takich narzędzi jest Skaner Formacji, który na podstawie algorytmów matematycznych skanuje wybrane rynki w poszukiwaniu formacji analizy technicznej i udostępnia projekcję ceny, jaka może na podstawie danych historycznych zostać osiągnięta przez dany instrument. Skuteczność tego narzędzia dochodzi nawet do 70%, co jest znakomitym wynikiem.  Do podjęcia trafnej decyzji na np. rynku Forex mogą posłużyć również informacje o sentymencie rynku, czyli jak obecnie rozkładają się na rynku pozycje klientów, czy większość z nich zakłada wzrost czy też spadek wartości danego instrumentu.

Z pewnością pomocnym narzędziem do wyszukania odpowiedniego dla siebie instrumentu jest sama biblioteka instrumentów, w której możemy samodzielnie filtrować rynki, co do zmiany ceny podczas ostatniego dnia sesji lub dłuższego okresu jak tydzień, miesiąc czy rok. Do tego dochodzi również kryterium zmienności gdzie jesteśmy w stanie samodzielnie wyselekcjonować instrumenty, na których w wybranym okresie czasu dochodziło do dużych fluktuacji ceny czy też niewielkich, ograniczając w ten sposób ryzyko. 

Dodatkowym bodźcem, który daje większe możliwości inwestycyjne jest z pewnością efekt dźwigni finansowej. Dysponując nawet niewielką częścią swoich oszczędności, które możemy poddać pod większe ryzyko inwestycyjne, dzięki lewarowi możemy zwielokrotnić ich wartość i potencjalne efekty z procentu. Łatwo policzyć, że zmiana 1% na kapitale wartości 10 000 zł da nam symboliczne 100 złotych zysku, natomiast 1% od 100 000 kreuje już 1000 zł.

Jak widzimy inteligentne inwestowanie ma wiele aspektów i daje wiele możliwości, a co najlepsze nie jest ono dedykowane tylko dla elitarnego grona, które jako jedyne mogłoby z niego korzystać. CMC Markets udostępnia swoją platformę bez dodatkowych wymogów i każdy może być beneficjentem tych wyrafinowanych rozwiązań współczesnej techniki.
Artykuł sponsorowany

Ocena (3.8) Oceń:
Pasaż zakupowy