Wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2

fot. dreamstime fot. dreamstime

W maju pod wpływem zapowiedzi wycofania się Niemiec z energetyki jądrowej wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2Najważniejszym czynnikiem, jaki w maju br. wpływał na rynek uprawnień do emisji CO2 była deklaracja Niemiec o wycofaniu się z energetyki jądrowej. Rezygnacja z tego sposobu wytwarzana energii, niezwiązanego z emisjami CO2, przez jednego z największych emitentów, spowodowała wzrost cen EUA do nienotowanego od dwóch lat poziomu 16,83 euro. Tradycyjnie już ceny uprawnień w dużym stopniu podążały za cenami surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. Z kolei ceny ropy biły kolejne rekordy, co było to związane między innymi z konfliktem w Libii i obawami o ciągłość dostaw tego surowca.

Pośrednio na poziom cen uprawnień miały też wpływ wahania kursów walutowych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż ograniczenia jakie wprowadziła paryska BlueNext, giełda o największej płynności, miały negatywne odzwierciedlenie w wolumenach handlowanych uprawnień. Z początkiem maja br. zaczęła funkcjonować tzw. „Safe Trading Zone” mająca na celu dopuszczenie do handlu jedynie jednostek, w przypadku których giełda będzie miała możliwość prześledzenia ich pochodzenia aż do pierwotnego właściciela.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy