Wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Fot. Javier Kohen-Flickr CC[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com Fot. Javier Kohen-Flickr CC[CC BY-SA 2.0 ], Flickr.com

W ubiegłym grudniu 2013 roku obserwowano wzrost cen, przy jednoczesnym spadku wolumenów handlowanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc. (porównanie średnich cen zamknięcia miesiąc do miesiąca). Przy współczynniku zmienności na poziomie 2,84 proc. ceny transakcyjne uprawnień oferowanych w dziennych kontraktach terminowych zawierały się w przedziale 4,35-5,01 euro, natomiast średnie wartości uwzględniające wycenę europejskich giełd zmieniały się w przedziale 4,48-5,01 euro. Miesięczne minimum oraz maksimum cenowe zostało zanotowane odpowiednio 4 oraz 10 grudnia. Podczas dwudziestu grudniowych sesji przehandlowano łącznie ponad 68,7 mln EUA, z czego dzienne kontrakty na giełdzie ICE oraz na rynku spot organizowanym na giełdzie EEX osiągnęły jedynie 17,8 mln jednostek. 74 proc. obrotu na rynku kasowym w grudniu stanowił obrót na rynku pierwotnym. Grudniowy wolumen był o 26 proc. niższy niż w listopadzie. Mniejsze obroty były spowodowane między innymi przerwą świąteczną w drugiej połowie miesiąca. W grudniu odbyło się łącznie 14 aukcji. Średnie zainteresowanie aukcjami pierwotnymi (stosunek wolumenu ofert kupna do liczby sprzedanych uprawnień) w grudniu ponad trzykrotnie przekroczyło liczbę sprzedawanych uprawnień.

Jednostki CER po listopadowej deprecjacji, w pierwszych dniach grudnia wyceniane były na giełdzie ICE w przedziale 0,31-0,35 euro. Zaledwie w dwa dni (10-12 grudnia) w wyniku przegłosowania przez Parlament Europejski zmian w harmonogramie aukcji uprawnień EUA w trzecim okresie rozliczeniowym (tzw. backloading), średnia wycena uprawnień CER zyskała 17,14 proc. osiągając najwyższą wartość w miesiącu – 0,41 euro. Druga połowa miesiąca to spadek cen uprawnień, które na koniec grudnia były notowane na poziomie 0,32 euro.
 
Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego miesiąca było wspomniane przegłosowanie przez PE backloadingu 10 grudnia. Wywołało to ożywienie na rynku carbon. Średnia cena uprawnień EUA na rynku kasowym w stosunku do ceny zamknięcia z poprzedniego tygodnia wzrosła o 4,6 proc. i pod koniec sesji wyniosła 5,01 euro. Tak wysoka cena nie utrzymała się jednak długo. Już następnego dnia doszło do korekty o -2,6 proc.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy