Zmiany w Prawie Ochrony Środowiska. Polska pomoże krajom rozwijającym się

Źródło: sxc.hu Źródło: sxc.hu

Sejm uchwalił nowe zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Dzięki nim, Polska będzie mogła udzielać pomocy krajom rozwijającym się i zagrożonym klęskami na skutek zmian klimatu na działania mające na celu jego ochronę.Nowe zmiany wprowadzono w związku z zobowiązaniami dotyczącymi ochrony klimatu, które zostały podjęte podczas konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze przed dwoma laty.

Porozumienie kopenhaskie zobowiązuje Polskę i inne kraje świata do udzielenia pomocy krajom rozwijającym się. W latach 2010 – 2012 kraje rozwinięte mają przeznaczyć w sumie do 30 mld dolarów, które krajom rozwijającym się mają umożliwić m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska ma przeznaczyć na ten cel 7,2 mld euro (2,4 mld euro rocznie).

Zmiany pozwalają na przekazywanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc rozwojową dla innych krajów. NFOŚiGW przekaże na rezerwę celową budżetu 10 proc. zysków ze sprzedaży innym krajom naszych uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 100 mln euro, które przeznacza na inwestycje w ochronę środowiska.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych o 30 proc. przy zobowiązaniach w klimatycznym Protokole z Kioto na poziomie 6 proc. w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski). Nadwyżkę sprzedajemy krajom, które mają kłopoty z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto.
Ekologia.pl na podst. PAP
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj
Pasaż zakupowy