Zobacz także
Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych
Wiatr - paliwo nieprzewidywalne
Farmy wiatrowe to bardzo popularne ostatnimi czasy przedsięwzięcie, w które decyduje się zaangażować wielu inwestorów. Czy jednak wszyscy świadomi są ryzyka, jakie towarzyszy takiej inwestycji?
Elektrownie wiatrowe w Polsce coraz bardziej popularne
Eksplozja farm wiatrowych w Polsce
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu będzie szybko wzrastać i osiągnie nawet 45%. Te dane szacunkowe nie są pozbawione podstaw – jak ...
Po co nam elektrownia atomowa?
Po co nam elektrownia atomowa?
W krajach OECD pracuje 350 elektrowni jądrowych; wytwarzają one ponad 22 proc. energii elektrycznej. Polska jest jednym z niewielu dużych krajów OECD, które nie mają elektrowni jądrowej – ...
Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce
Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce
Zakończyły się konsultacje społeczne i międzyresortowe na temat projektu ustawy określającej zasady funkcjonowania w Polsce wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Etyka i ochrona środowiska przegrywają z ceną
Etyka i ochrona środowiska przegrywają z ceną
Polacy podczas zakupów zwracają uwagę głównie na cenę, natomiast etyka i ochrona środowiska trafiają na dalszy plan – wynika z danych opublikowanych w „Rzeczpospolitej”.
Polityka energetyczna – czy czeka nas rewolucja?
Polityka energetyczna – czy czeka nas rewolucja?
Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie oddziaływanie energetyki na środowisko – to założenia przyjętej przez rząd pod ...
Prawo energetyczne – nowe przepisy
Prawo energetyczne – nowe przepisy
W najbliższych tygodniach wchodzi w życie nowelizacja Prawa energetycznego, która docelowo ma zwiększyć poziom konkurencji na rynku, poprawić bezpieczeństwo dostaw energii oraz promować ...
Ekologiczne wysypisko
Ekologiczne wysypisko
Chociaż, jak już pisaliśmy, rząd planuje ograniczyć ilość wysypisk, to jednak jeszcze długo nie znikną one z krajobrazu Polski. Jednak można maksymalnie wykorzystać potencjał zalegających tam ...
Wysypiska do lamusa?
Wysypiska do lamusa?
Wzmocnienie uprawnień gminy w kwestiach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na ...
Raport – energetyka wiatrowa w Polsce
Raport – energetyka wiatrowa w Polsce
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował raport dotyczący wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku. Wynika z niego, że udział elektrowni wiatrowych w produkcji prądu będzie ...